2009

Eesti Külaliikumine Kodukant MTÜ

 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

 

Eesti Põllumeeste Keskliit MTÜ

  • Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping nr 78 (524.39 KB, PDF)
    27.03.2009
    Lepingu põhivaldkonnad: Ajalehe Eesti Põllumees väljaandmine; ühistegevuse arendamine ning maaelu ja põllumajanduse maine tõstmisele suunatud tegevused, sh põllumeeste konverentside ja koosolekute läbiviimine; teabe- ja infovahetuse parandamine liikmete vahel Eesti siseselt ning Eesti ja EL partnerorganisatsioonide vahel, teadusinfo levitamine ning tõlketööd.
 

Eestimaa Talupidajate Keskliit MTÜ

 

Loomsete Jäätmete Käitlemise AS

 

Maaelu Edendamise Sihtasutus

Viimati uuendatud: 15. aprill 2014