2012

Eesti Külaliikumine Kodukant MTÜ

 

Eesti Loomakaitse Selts MTÜ

 

Eesti Maaülikool

 

Eesti Mahe MTÜ

 • Leping nr 396 (30.49 KB, PDF)
  8.12.2011
  Veise ja lamba lihakerede veoks sobiva mobiilse jahutusseadme soetamine ja tööle rakendamine ning tegevuste elluviimine selle raames
 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda MTÜ

 

Eesti Põllumeeste Keskliit MTÜ

 • Leping nr 124, 24.05.2012 (28.6 KB, PDF)
  24.05.2012
  Põllumajandusliku ühistegevuse arendamise leping
 • Leping nr 150 (27.47 KB, PDF)
  6.06.2012
  Põllumajandusvaldkonna kutsekvalifikatsiooni süsteemi ja praktikasüsteemi arendamine
 • Leping nr 185 (33.33 KB, PDF)
  20.06.2012
  ÜPP 2014-2020 poliitikate kujundamise üritustel ja tegevustes osalemine, sealhulgas rahvusvahelistel põllumajanduse- ja keskkonnateemalistel üritustel, samuti ÜPP tulevikupoliitika foorumitel ja suhetes teiste liikmesriikide tootjaorganisatsioonidega; teadusasutustega koostöö korraldamine, põllumeeste konverentsi läbiviimine; avalikkuse teavitamise korraldamine, sealhulgas maaelu ja põllumajandusteemaliste lisalehtede väljaandmine; bioenergeetika käsiraamatu jätkuosa ettevalmistamine
 

Eesti Rukki Selts MTÜ

 • Leping nr 192 (27.86 KB, PDF)
  22.06.2012
  Eesti rukki, meie rahvusvilja ajalugu kajastava Eesti Rukkitee kava koostamine ja rahvusvahelisel tasemel rukki tähtsuse tõstmine, st kasvatada ja tarbida enam rukist ning teadvustada rukist kui tervislikku toiduainet
 • Leping nr 250 (28.38 KB, PDF)
  27.08.2012
  Reklaamprospekti "Sangaste rukkitee" (paralleeltekst eesti ja inglise keeles) koostamine, trükkimine, tõlkimine ja reklaamprospekti eksemplaride laialijaotamine lepingu lisas toodud asutustele ning "Sangaste rukkitee" materjalide põhjal kahe roll-up stendi koostamine
 

Eestimaa Loomakaitse Liit MTÜ

 • Leping nr 186 (117.76 KB, PDF)
  22.06.2012
  Loomi abistavate MTÜde juriidiline ja muu tugi. Vajadusel loomaomanike ja järelevalveametnike juriidiline nõustamine. Eksootiliste loomade pidamise juhiste väljatöötamine, trükkimine ja kättesaadavaks tegemine
 • Leping nr 187 (114.97 KB, PDF)
  22.06.2012
  Loomade heaolu ja pidamise infotundide läbiviimine lasteasutustes Põllumajandusministeeriumiga kooskõlastatud kava alusel ja ulatuses
 • Leping nr 188 (116.67 KB, PDF)
  22.06.2012
  Loomapidajate abistamine ja nõustamine loomade heaolu toetavates tegevustes. Lemmikloomade kiipimise, kastreerimise ja steriliseerimise vajaduste väljaselgitamine ja rahalise toetuse jagamine tegevuste läbiviimisel. Analüüsi koostamine
 • Leping nr 189 (118.52 KB, PDF)
  22.06.2012
  Kodanike loomakaitsealase teadlikkuse arendamine, sh regulaarsete meediakajatuste organiseerimine eesmärgiga tõsta kodanike teadlikkust loomade pidamise ja kohtlemise osas
 

Eestimaa Spordiliit Jõud MTÜ

 

Eestimaa Talupidajate Keskliit MTÜ

 

H. Prosti Põllutöömasinate Muuseum MTÜ

 

Hiiu Veis ja Lammas MTÜ

 • Leping nr 120 (32.55 KB, PDF)
  15.05.2012
  Vaemla tootearenduskeskuse lihatöötlemise tehnoloogia ja seadmed
 

Jõgevamaa Kodukandi Ühendus

 • Leping nr 145 (31.02 KB, PDF)
  1.06.2012
  Jätkusuutliku organisatsiooni töö korraldamine, kogukondadele suunatud projektikonkursi korraldamine, vabatahtliku töö propageerimine ja vabatahtliku töö tegijatele tänuürituse korraldamine
 

Jööri Küla Selts MTÜ

 

Kappermäe Selts MTÜ

 

Kodukant Kiratsi MTÜ

 

Krabi Külaselts MTÜ

 

Peipsi Kalurite Ühing MTÜ

 

Purculi MTÜ

 

Rakvere vald

 

Rannu Maanaiste Selts "Laine" MTÜ

 

Snille OÜ

 • Leping nr 289 (26.71 KB, PDF)
  5.10.2012
  Arengukoostööprojekti "Toiduohutuse reeglite rakendamine Georgia ettevõtetes" ettevalmistamine ja läbiviimine
  (vt ka Välisministeerium, leping nr 234, 08.08.2012)
 

Taritu Arenguselts MTÜ

 • Leping nr 160 (26.12 KB, PDF)
  14.06.2012
  Piirkonna külade traditsiooniliste ürituste läbiviimise ja kohaliku kultuuriloo jäädvustamise korraldamine
 

Tegus Veriora MTÜ

 • Leping nr 163 (26.06 KB, PDF)
  14.06.2012
  Veriora valla ühistegevuse ja sotsiaalse suhtlemise edendamiseks maa-ala detailplaneeringu ja eelprojekti koostamise tellimine
 

Vireen AS

 

Välisministeerium

 • Leping nr 234, 08.08.2012 (224.81 KB, PDF)
  Arengukoostööprojekt "Toiduohutusreeglite rakendamine Georgia ettevõtetes"
  (vt ka Snille OÜ, leping nr 289, 05.10.2012)
Viimati uuendatud: 15. aprill 2014