2013

Eesti Kulinaaria Assotsiatsioon MTÜ

 

Eesti Loomakaitse Selts

 

Eesti Maaülikool

 • Leping nr 59, 01.03.2013 (23 KB, PDF)
  Märja katsefarmi rajamiseks võetud laenu katmine, esmajärjekorras intressid ja ülejäänud osas põhimaksed.
 

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

 

Eesti Põllumeeste Keskliit

 • Leping nr 33, 15. 02.2013 (25.28 KB, PDF)
  Põllumajandusliku ühistegevuse arendamine.
 • Leping nr 37, 19.02.2013 (27.3 KB, PDF)
  Põllumajandusvaldkonna kutsekvalifikatsiooni süsteemi arendamine, valdkonna kutsestandardite muutmine, hindamisstandardite koostamine, Hollandi Wellantcollege'i külaskäigu korraldamine ning põllumajandusvaldkonna kutseeksamite korraldamine.
 • Leping nr 152, 21.05.2013 (30.86 KB, PDF)
  ÜPP 2014-2020 poliitikate kujundamise üritustel ja tegevustes osalemine, teadusasutustega koostöö korraldamine, põllumeeste konverentsi ja muude avalike foorumite korraldamine, maaelu ja põllumajanduse teemalise teabe ja tegevuste kajastamine ja levitamine.
 

Eestimaa Loomakaitse Liit

 

Eestimaa Spordiliit Jõud MTÜ

 • Leping nr 13, 30.01.2013 (28.23 KB, PDF)
  12. Eestimaa talimängude ning Eesti valdade ja linnade suvemängude korraldamine; regionaalse sporditegevuse arendamine; Eesti omavalitsusjuhtide võistluste korraldamine.
 

Eestimaa Talupidajate Keskliit MTÜ

 • Leping nr 100, 12.04.2013 (25.88 KB, PDF)
  Põllumajandusliku ühistegevuse arendamise leping
 • Leping nr 151, 20.05.2013 (393.67 KB, PDF)
  Talukonkursside, talupäevade ja ETKLi kongressi korraldamine ning Eesti Talu toimetamine ja väljaandmine
 • Leping nr 167, 10.06.2013 (22.81 KB, PDF)
  Üleriigiliste sektoripõhiste erialakomiteede ja erialaorganisatsioonide töö korraldamine, rahvusvahelise koostöö korraldamine Euroopa Liidu liikmesriikide taluorganisatsioonide vahel.
 • Leping nr 195, 08.07.2013 (26.09 KB, PDF)
  Nõuandeteenuste arendamine ja kohalike organisatsioonide algatuste ellurakendamise korraldamine.
 • Leping nr 196, 08.07.2013 (25.87 KB, PDF)
  Organisatsiooni erineva tasandi valitud juhtorganite liikmete juhtimisalaste koolituste ja täiendõppe korraldamine organisatsiooni juhtimise ning juhtimisstruktuuri parandamise alal.
 

Vireen AS

Viimati uuendatud: 3. oktoober 2014