2014

Lepingud leiate numbri, osapoole ja/või tüübi järgi üles ka elektroonilisest dokumendiregistrist (nt "majandustegevuse lepingud").

Dokumendiregistris on võimalik lisaks lepingutele näha ka nende täitmise aruandeid ja muid seotud dokumente, juhul kui need on olemas.

 

Eesti Loomakaitse Selts

 • Leping nr 142 (163.77 KB, PDF)
  2014-05-22
  Loomakaitsealase tegevuse arendamine
 

Eesti Maaülikool

 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

 

Eesti Põllumeeste Keskliit

 • Leping nr 48 (31.28 KB, PDF)
  2014-02-21
  Põllumajandusvaldkonna kutsekvalifikatsiooni süsteemi arendamine, kompetentside hindamise ja kutse andmisega seotud protseduuride väljatöötamine ning põllumajandusvaldkonna kutseeksamite korraldamine.
 • Leping nr 50 (29.08 KB, PDF)
  2014-03-04
  Ühistegevuse arendamise alase koostöö edendamine
 • Leping nr 63 (26.92 KB, PDF)
  2014-03-19
  Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kujundamise üritustel ja tegevustes, sealhulgas rahvusvahelistel põllumajanduse- ja keskkonnateemalistel üritustel osalemine; Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja teiste teadusasutustega koostöö korraldamine, teabepäevadel osalemine (vajadusel algatamine); konsultatsioonide läbiviimine teadusinfo vahendamiseks, uuringute suunamiseks ja nõuandetegevuseks; põllumeeste keskliidu konverentsi läbiviimine, avalikkuse teavitamise korraldamine; maaelu ja põllumajandusteemade kajastamise ning propageerimisega tegelemine meedia ja kodulehe vahendusel.
 

Eestimaa Loomakaitse Liit

 • Leping nr 153 (168.73 KB, PDF)
  2014-06-02
  Loomakaitse-alase tegevuse arendamine
 

Eestimaa Spordiliit Jõud

 • Leping nr 23 (23.48 KB, PDF)
  2014-02-21
  Eestimaa valdade ja linnade tali- ja suvemängude korraldamine ning XIV suvemängude ettevalmistamine; regionaalse sporditegevuse arendamine, Eesti omavalitsusjuhtide võistluste korraldamine
 

Eestimaa Talupidajate Keskliit

 • Leping nr 59 (97.05 KB, PDF)
  2014-03-17
  Põllumajandusliku ühistegevuse arendamine
 • Leping nr 62 (225.54 KB, PDF)
  2014-04-01
  Juhtimisalaste koolituste ja peretalude aastaga seotud tegevuste korraldamine
 • Leping nr 81 (225.35 KB, PDF)
  2014-03-27
  Avalikkuse informeerimine liidu tegevustest, liikmete varustamine vajaliku erialase informatsiooniga; osavõtt põllumajanduspoliitika kujundamisest Eestis ja Euroopa Liidu tasandil ning infovahetuseks sõsarorganisatsioonidega põllumajanduspoliitika rakendamise kohta erinevates liikmesriikides talupidajate üleriigiliselt tegutsevate põllumajandustootjate esindusorganisatsioonidega; rahvusvaheline koostöö, osavõtt konverentsidest ja kongressidest
 • Leping nr 82 (25.81 KB, PDF)
  2014-04-02
  Eesti Talupidajate Keskliidu korralise kongressi korraldamine ning selle toimumise kajastamine avalikus inforuumis. Konkursi "Eesti parim talu" ja ürituse "Eesti talupäevad" korraldamine ning nende toimumise ja tulemuste kajastamine avalikus inforuumis.
 

Noorte Põllumeeste Klubi MTÜ

 • Leping nr 257 (34.54 KB, PDF)
  2014-11-07
  Noorte põllumajandustootjate ja põllumajanduslike erialade üliõpilaste varustamine erialase teabega
Viimati uuendatud: 13. veebruar 2015