PERK ehk püügiandmete esitamise rakendus kaluritele

PERK ehk püügiandmete esitamise rakendus kaluritele pakub kutselistele ranna- ja sisevete kaluritele mugavat võimalust esitada kohustuslikke kalapüügiandmeid elektrooniliselt.

PERKi arendades pöörasime eriliselt palju tähelepanu kasutajamugavusele, et kaluril oleks andmeid lihtne sisestada ka ekstreemsetes tingimustes.

 

Miks kasutada PERKi?

 • Mitu teenust ühes keskkonnas – kohustuslikud andmed saab esitada korraga  kahele asutusele, Keskkonnainspektsioonile (KKI) ja Maaeluministeeriumile (MeM).
 • Selge keel ja ülesehitus – teenus on saadaval nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Rakenduse ülesehitus lähtub püügist tulenevatest tegevustest.
 • Lihtsam ja mugavam andmeesitus  – kalur ei pea enam püügipäeviku lehti posti teel saatma või  füüsiliselt maakonnakeskusesse viima. Samuti ei pea kalur püügiloale maakonnakeskusesse järele minema  – kogu vajalik informatsioon on nähtav nutiseadmes. Säästetud aega ja raha saab loa omanik suunata oma äritegevusse.
 • Kindlustunne – rakendus näitab kasutajale, millised sõnumid on asutusse kohale jõudnud ehk kui riik on andmed kätte saanud, ei pea kalur enam nende pärast muretsema.
 • Kasutajasõbralik kasutajaliides – rakendus on kujundatud nii, et eksimise võimalus oleks minimaalne.
 • Ühilduvus paljude seadmetega – kasutajal on võimalik valida, millises seadmes ta soovib rakendust kasutada (soovituslik on kasutada nutiseadet, sest kasutajamugavus on oluliselt parem kui näiteks sülearvutis).
 

Mida saab PERKiga teha?

 • Iga püügilkäigu kohta saab luua püügireisi.
 • Teatud andmevälju (paat, sadam jne) saab seadistada nii, et neid ei pea igal püügireisil uuesti täitma.
 • Esmakokkuostjad ja kala transportijad saavad andmeid esitada.
 • Kalur saab kala endale üle anda ja arvele võtta ning hiljem partiisid müügiks kombineerida.
 • Mitme püügiloa alusel püütud kalakoguseid saab kombineerida, et nendega tehinguid sooritada.
 • Rakendus toetab GPSi, mis võimaldab kaluril märkida ka püügivahendite koordinaate.
 

Kuidas saada PERKi kasutajaõigust?

 • PERKi kasutajaõiguse saamiseks peab ettevõtja täitma kalapüügiga seotud andmete elektroonilise esitamise taotluse ning määrama kasutajad, kellel on õigus ettevõtte nimel andmeid esitada.
 • Andmete esitamiseks volitatud töötaja lahkumisel ettevõttest tuleb Veterinaar- ja Toiduametile esitada taotlus tema kasutajaõiguse lõpetamiseks ning määrata uus kasutaja (meilitsi aadressil ers.haldus@vet.agri.ee).
 

Rakenduse paigaldamine

 • Androidi operatsioonisüsteemi kasutavate nutiseadmete omanikud saavad rakenduse alla laadida Google Play poest või https://play.google.com/store
 • iOS operatsioonisüsteemi kasutajad saavad rakenduse alla laadida vastavalt juhendile või kasutada veebiaadressi https://perk.agri.ee.
 • Windows Phone’i operatsioonisüsteemi Metro kasutajad saavad rakenduse alla laadida vastavalt juhendile või kasutada veebiaadressi https://perk.agri.ee.

Materjalid

 

Viimati uuendatud: 5. oktoober 2020