Sa oled siin

Põllumajandus- ja Toiduameti moodustamine

Töömesilased tarusuudmes. Foto: Katrin Press / Maaeluministeerium.

Maaeluministeerium koostöös Põllumajandusameti (PMA) ja Veterinaar- ja Toiduametiga (VTA) valmistab ette kahe ameti ühendamist. Uue asutuse nimeks saab Põllumajandus- ja Toiduamet ning see alustab tööd 2021. a 1. jaanuaril.

Ametite ühendamine on osa riigivalitsemise reformist, mille tulemusena soovib valitsus saavutada järgmist:

 • muuta riigiülesannete täitmise mõjusamaks ja tõhusamaks,
 • tõsta pakutavate avalike teenuste kvaliteeti,
 • muuta valitsussektori töökorralduse paindlikumaks ja vähem bürokraatlikuks,
 • vähendada valitsussektori kulutusi.

Uude ametisse koondub sisuliselt kogu tervikliku põllumajandus-toiduahela (põllumaade heakord, taimekasvatus, loomakasvatus, toidutootmise ohutus) järelevalve.

 • Põllumajandusameti vastutusvaldkonnad on maaparandus, taimekaitse, taimetervis, sordikaitse, seeme ja paljundusmaterjal, mahepõllumajandus, geneetiliselt muundatud põllukultuuride käitlemine, väetised ja aiandustooted ehk puu- ja köögiviljad ning tuulekaera tõrjeabinõude rakendamine.
 • Veterinaar- ja Toiduameti vastutusvaldkonnad on toiduohutus, veterinaartegevus, söödaohutus, põllumajandusloomade aretus, turukorraldus, mahepõllumajandus, loomakaitse ning kutseline kalapüük.

Ühendameti moodustamine toob need suured valdkonnad kokku üheks tervikuks. Uus amet jääb täitma kõiki seniseid Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti ülesandeid ning lõviosa uue ameti funktsioonidest saab olema seotud pikema põllumajandus-toiduahela erinevate lõikudega.

 

Milliste muudatustega peab Põllumajandusameti või Veterinaar- ja Toiduameti klient ja koostööpartner arvestama?

Ametite ühendamisel peame oluliseks, et muudatusi oleks klientide ja koostööpartnerite jaoks võimalikult vähe.

Esialgsed muudatused ametite töökorralduses, mis kliente võivad puudutada, on järgmised.

 • Mahepõllumajanduse ja seemne osakonnas ühendatakse mõlema asutuse tegevused mahevaldkonna järelevalves, osakonda viiakse mahekäitlejate järelevalve (praegu Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna koosseisus).
 • Kalapüügi- ja turukorralduse osakonnas ühendatakse mõlema asutuse tegevus turukorralduse valdkonnas, osakonda viiakse puu- ja köögivilja turustamise järelevalve (praegu Põllumajandusameti taimetervise ja aianduse osakonnas).

Koostööpartnereid ja kliente teavitame muudatustest varakult.

Küsimustele vastuste saamiseks võite pöörduda Veterinaar- ja Toiduametis ning Põllumajandusametis oma tavapärase kontaktisiku poole või asutuse üldaadressile. Kõik senised kontaktandmed jäävad mõneks ajaks kehtima; paralleelselt töötavad alates 1. jaanuarist 2021 ka uued meiliaadressid kujul eesnimi.perekonnanimi[@]pta.agri.ee.

 

Ühendamise aegrida

 
 • 31.08.2020 – Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektoriks valti Urmas Kirtsi.

 • 18.08.2020 – maaeluminister Arvo Aller allkirjastas Põllumajandus- ja Toiduameti põhimääruse.

 • 11.06.2020 – riigisekretär kuulutas välja konkursi Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori leidmiseks. Kandideerida sai kuni 3. augustini 2020.

 • 10.06.2020 – Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu läbis Riigikogus kolmanda lugemise ning võeti seadusena vastu.

 • 16.01.2020 – Vabariigi Valitsus kiitis kabinetinõupidamisel heaks maaeluministri ettepaneku korraldada Põllumajandusamet ning Veterinaar- ja Toiduamet ümber uueks ametiks ning ühtlasi tegi valitsus ministeeriumile ülesandeks töötada välja selleks vajalik seaduseelnõu arvestusega, et uus amet saaks alustada tööd 1. jaanuaril 2021. aastal.

 • 1.08.2019 – Vabariigi Valitsus kiitis kabinetinõupidamisel heaks riigireformi tegevused. Maaeluministeeriumile anti ülesanne ette valmistada ja esitada valitsusele ettepanekud põllumajanduse ja toiduvaldkonna ühendameti moodustamise otsustamiseks.

 

Viimati uuendatud: 20. november 2020