Sa oled siin

Põllumajandus- ja Toiduameti moodustamine

Töömesilased tarusuudmes. Foto: Katrin Press / Maaeluministeerium.

1. jaanuarist 2021 alustas tööd Põllumajandus- ja Toiduamet, mis moodustati Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti ühendamisel.

Ametite ühendamine oli osa riigivalitsemise reformist, mille tulemusena soovib valitsus saavutada järgmist:

 • muuta riigiülesannete täitmise mõjusamaks ja tõhusamaks,
 • tõsta pakutavate avalike teenuste kvaliteeti,
 • muuta valitsussektori töökorralduse paindlikumaks ja vähem bürokraatlikuks,
 • vähendada valitsussektori kulutusi.

Uude ametisse on koondunud sisuliselt kogu tervikliku põllumajandus-toiduahela (põllumaade heakord, taimekasvatus, loomakasvatus, toidutootmise ohutus) järelevalve.

Ühendamet täidab kõiki seniseid Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti ülesandeid ning lõviosa uue ameti funktsioonidest on seotud pikema põllumajandus-toiduahela eri lülidega.

 

Milliste muudatustega peab Põllumajandusameti või Veterinaar- ja Toiduameti klient ja koostööpartner arvestama?

Ametite ühendamisel pidasime oluliseks, et muudatusi oleks klientide ja koostööpartnerite jaoks võimalikult vähe.

Esialgsed muudatused ametite töökorralduses, mis kliente võivad puudutada, on järgmised.

 • Mahepõllumajanduse ja seemne osakonnas ühendati mõlema asutuse tegevused mahevaldkonna järelevalves, osakonda viidi mahekäitlejate järelevalve (varem Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna koosseisus).
 • Kalapüügi- ja turukorralduse osakonnas ühendati mõlema asutuse tegevus turukorralduse valdkonnas, osakonda viidi puu- ja köögivilja turustamise järelevalve (varem Põllumajandusameti taimetervise ja aianduse osakonnas).

Kõik senised kontaktandmed jäävad mõneks ajaks kehtima; paralleelselt töötavad alates 1. jaanuarist 2021 ka uued meiliaadressid kujul eesnimi.perekonnanimi[@]pta.agri.ee. Põllumajandus- ja Toiduameti kontaktandmed saate kätte ameti kodulehelt pta.agri.ee.

 

Ühendamise aegrida

 
 • 01.01.2021 – Põllumajandus- ja Toiduamet alustas tööd.

 • 31.08.2020 – Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektoriks valiti Urmas Kirtsi.

 • 18.08.2020 – maaeluminister Arvo Aller allkirjastas Põllumajandus- ja Toiduameti põhimääruse.

 • 11.06.2020 – riigisekretär kuulutas välja konkursi Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori leidmiseks. Kandideerida sai kuni 3. augustini 2020.

 • 10.06.2020 – Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu läbis Riigikogus kolmanda lugemise ning võeti seadusena vastu.

 • 16.01.2020 – Vabariigi Valitsus kiitis kabinetinõupidamisel heaks maaeluministri ettepaneku korraldada Põllumajandusamet ning Veterinaar- ja Toiduamet ümber uueks ametiks ning ühtlasi tegi valitsus ministeeriumile ülesandeks töötada välja selleks vajalik seaduseelnõu arvestusega, et uus amet saaks alustada tööd 1. jaanuaril 2021. aastal.

 • 1.08.2019 – Vabariigi Valitsus kiitis kabinetinõupidamisel heaks riigireformi tegevused. Maaeluministeeriumile anti ülesanne ette valmistada ja esitada valitsusele ettepanekud põllumajanduse ja toiduvaldkonna ühendameti moodustamise otsustamiseks.

 

Viimati uuendatud: 19. aprill 2021