Sa oled siin

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030

Illustratsioon: vürtsikilud muna-sibulavõileival, kaunistuseks rukkililleõis.

Maaeluministeerium on alustanud põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava koostamist sihiga luua valdkondade ühtne strateegiline arengudokument ning töötada välja selle rakendamiseks vajalikud programmid, meetmed ja tegevused.

Arengukava koostamise eesmärk on aidata kaasa Eesti põllumajanduse, kalanduse, vesiviljeluse ja toidutööstuse arengule ja konkurentsivõime kasvule, maa- ja rannapiirkondade tasakaalustatud arengule, taimede ja loomade hea tervise hoidmisele, toiduohutuse tagamisele ning puhta keskkonna ja liigilise mitmekesisuse säilimisele.

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava väljatöötamise eest vastutab Maaeluministeerium ning protsessis osalevad ka teised ministeeriumid (Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium) ja Riigikantselei. Lisaks kaasatakse tegevusse ka koostööpartnereid ja valdkonna huvirühmi.

Arengukava esitati Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks sügisel 2019.

Arengukava kokkuvõtvad videod

Eesti toit on ohutu ja toodetud keskkonnasõbralikult

Kestlik toidutootmine ja maaelu

Kestlik kalandus

 

Kaasamine

Huvirühmade kaasamiseks arengukava koostamisel pakub Maaeluministeerium koostöös Keskkonnaministeeriumiga mitmesuguseid kaasarääkimise võimalusi.

Arengukava koostamise protsessi (sealhulgas kaasamise kava) kinnitab arengukava juhtkomisjon, mis koosneb olulisematest valdkonna huvirühmade katusorganisatsioonidest, riigiasutustest ning akadeemiliste ringkondade esindajatest. Juhtkomisjon suunab ka arengukava visiooni ja eesmärkideni jõudmist ning täisteksti kokkuleppimist.

Valdkondade huvirühmade, seotud riigiasutuste ja akadeemiliste ringkondade esindajaid kaasatakse ka töörühmades, kus tehakse ära põhiline töö arengukava koostamiseks.

Laiemale huviliste ringile on mõeldud suuremad kaasamisüritused, nagu näiteks 28. veebruaril 2018. a toimunud arengukava koostamise avaüritus, kus oli ligi 160 osalejat. Samuti korraldati sama aasta sügisel üritus arengukava esimese versiooni tutvustamiseks ja aruteluks, mille järel said huvilised veel oma ettepanekuid teha.

Arengukava koostamise ajakava kuni 2019. a novembrini (seisuga mai 2019). Vajuta pildile, et näha seda suuremalt.

Arengukava koostamise ajal saab ettepanekuid esitada töörühmades ja meiliaadressile pkarengukava@agri.ee.

Juhtkomisjoni, töörühmade ja kaasamisürituste materjalid avaldatakse Maaeluministeeriumi kodulehel.

2018. aasta sügisel hakati kevadistes töörühmades huvirühmadelt kogutud ettepanekute ja tagasiside põhjal juba koostama ka arengukava rakenduskava. Selles kirjutatakse täpsemalt lahti riigi tegevused koos eesmärkide, mõõdikute ning maksumusega riigieelarve vaates.

 

Materjalid

Kontakt

Arengukava koostamist koordineerib strateegia- ja finantsosakond.

Aare Kasemets
nõunik
strateegia- ja finantsosakond
tel 625 6132
aare.kasemets@agri.ee

 

Viimati uuendatud: 5. aprill 2021