Sa oled siin

"Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030" koostamise avaüritus

28. veebruaril 2018 Eesti põllumajanduse ja kalanduse tuleviku arutelu, millega sai alguse valdkonna arengukava koostamine.

Avaüritus toimus kell 11–17 Tallinnas hotelli Park Inn by Radisson Meriton konverentsikeskuses ning sinna olid kutsutud põllumajanduse, toidutööstuse, keskkonna, kalanduse, vesiviljeluse, maaelu ja toiduohutuse valdkondade siht- ja sidusrühmade esindajaid.

 

Materjalid

Videosalvestised

Päeva I osa

Päeva II osa

 

 

Osalejad

Arengukava koostamise avaüritusele olid kutsutud esindajad järgmistest asutustest ja huvirühmadest.

Siht- ja sidusrühmad

 • Eesti Aiandusliit
 • Eesti Erametsaliit
 • Eesti Feederdajate Klubi
 • Eesti Harrastuskajastajate Liit
 • Eesti Jahimeeste Selts
 • Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit
 • Eesti Kalaliit
 • Eesti Kalapüügiühistu
 • Eesti Kalastajate Selts
 • Eesti Kalurite Liit
 • Eesti Kaugpüüdjate Liit
 • Eesti Kaupmeeste Liit
 • Eesti Keskkonnaühenduste Koda
 • Eesti Kitsekasvatajate Liit
 • Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu
 • Eesti Kutseliste Mesinike Ühing
 • Eesti Külaliikumine Kodukant
 • Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit
 • Eesti Leader Liit
 • Eesti Leiutajate Liit
 • Eesti Lihaveisekasvatajate Selts
 • Eesti Linnukasvatajate Selts
 • Eesti Loodushoiu Keskus
 • Eesti Looduskaitse Selts
 • Eesti Loomaarstide Ühing
 • Eesti Maaparandajate Selts
 • Eesti Mahepõllumajanduse Koostöökogu
 • Eesti Meetootjate Ühendus
 • Eesti Mesilaste Tõuaretajate Selts
 • Eesti Mesinduse Koostöökogu
 • Eesti Mesinike Liit
 • Eesti Noortalunikud
 • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
 • Eesti Roheline Liikumine
 • Eesti Seakasvatajate Liit
 • Eesti Seemneliit
 • Eesti Talupidajate Keskliit
 • Eesti Toiduainetööstuste Liit
 • Eesti Toitumisnõustajate Ühendus
 • Eesti Traalpüügiühistu
 • Eesti Tõuloomakasvatajate Liit
 • Eesti Tõusigade Aretusühistu
 • Eesti Vesiviljelejate Liit
 • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon
 • Eestimaa Looduse Fond
 • Erakond Eestimaa Rohelised
 • Harju Kalandusühing
 • Hiiukala
 • Ida-Harju Koostöökogu
 • Kadarbiku OÜ
 • Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm
 • Kalanduse Teabekeskus
 • KEVILI
 • Liivi Lahe Kalanduskogu
 • Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi
 • Läänemaa Rannakalanduse Selts
 • Mahe-Eesti – Organic Estonia
 • Molluskite ja vetikate kasvatajad
 • MTÜ Eesti Maaturism
 • MTÜ Loomus
 • Noored Rohelised
 • Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu
 • Peipsi Kalandusühistu
 • Saare Kalandus
 • Tallinna Kalastajate Klubi
 • Tallinna Mesinike Selts
 • Tartu Kalaspordi Klubi
 • Virumaa Rannakalanduse Ühing
 • Võrtsjärve Kalanduspiirkond
 • Ökoriik Eesti

Haridus- ja teadusasutused

 • Eesti Maaülikool
 • Eesti Konjunktuurinstituut
 • Eesti Piimandusmuuseum
 • Eesti Taimekasvatuse Instituut
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus
 • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 • Räpina Aianduskool
 • SA Eesti Maaelumuuseumid
 • SEI Tallinn
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Tallinna Ülikool
 • Tartu Biokeskus
 • Tartu Ülikool
 • Tervise Arengu Instituut
 • Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK)

Avalik sektor

 • Eesti Maaomavalitsuste Liit
 • Keskkonnaamet
 • Keskkonnainspektsioon
 • Keskkonnaministeerium
 • Maaelu Edendamise Sihtasutus
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Põhjamaade Ministrite Nõukogu
 • Põllumajandusamet
 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
 • Põllumajandusuuringute Keskus
 • Rahandusministeerium
 • Riigikantselei
 • Riigikogu keskkonnakomisjon
 • Riigikogu maaelukomisjon
 • Riigimetsa Majandamise Keskus
 • Sotsiaalministeerium
 • Terviseamet
 • Veterinaar- ja Toiduamet
 • Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

 

Viimati uuendatud: 4. aprill 2018