Sa oled siin

Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2004-2008

Käesolevas programmis „Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2004-2008” on esitatud vajadus Põllumajandusministeeriumi poolt korraldatava riikliku programmi koostamise järele ning teadus- ja arendustööde tellimise seadusandlik alus, nimetatud tööde eesmärgid ja oodatavad tulemused ning programmis osalejatele esitatavad üldtingimused ja nõuded ning rahastamise taotluste hindamise kriteeriumid.

Riikliku programmi eelarve kogumaksumus 2004. aastal on 20,5 miljonit krooni ja aastatel 2005-2008 vastavalt riigieelarve võimalustele kuni 44 miljonit krooni aastas.

Programmi kestel läbiviidud teadusuuringutega saab tutvuda portaalis PIKK.ee.

 

Viimati uuendatud: 13. märts 2014