Sa oled siin

Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015–2021

Rakendusuuringute programmi (RUP) eesmärk on anda Maaeluministeeriumile teaduspõhine alus poliitika kujundamiseks, õigusloomeks ja riiklikuks järelevalveks ning koordineerida ja rahastada rahvusvahelises teaduskoostöös osalemist. Programm aitab rakendada ministeeriumi tegevusvaldkondade meetmeid; tänu sellele on programmi võimalik kasutada valdkonniti püstitatud eesmärkide täitmiseks.

 

Tegevused

Programmi raames koordineeritakse ja rahastatakse kaht liiki tegevusi:

 • Uuringud ja püsiekspertiis poliitika kujundamiseks, õigusloomeks ja riiklikuks järelevalveks vajaliku teaduspõhise sisendi andmiseks.
 • Rahvusvahelistes teaduskoostööprojektides osalemise koordineerimine ja rahastamine, sh ühise kavandamise algatused, ERA-Net projektid ning muud rahvusvahelised teaduskoostööprojektid. Lähemalt rahvusvahelisest teadus- ja arenduskoostööst »

Riiklikul projektikonkursil võib osaleda ja püsiekspertiisi teha teadus- ja arendusasutus, kellel on projekti elluviimiseks ja püsiekspertiisi tegemiseks vajalik uurimisgrupp ja taristu.

Rahvusvahelisel projektikonkursil osaleja esitab koostööprojekti vastavalt võrgustiku kehtestatud ning Maaeluministeeriumi rakendusuuringute programmis sätestatud tingimustele.

 

Juhtimine

Programmi koordineerib Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakond.

Programmi juhib juhtkomisjon, kes esitab kantslerile ettepaneku projektikonkursi väljakuulutamiseks ning püsiekspertiisi tellimiseks. Juhtkomisjoni hinnang esitatud projektidele on rahastamisotsuse langetamise aluseks. Komisjon loodi 8. aprillil 2015. a põllumajandusministri käskkirjaga nr 57.

Rahvusvahelistes teaduskoostöövõrgustikes ja nende raames korraldatavates projektikonkurssides osalemiseks teeb juhtkomisjon ettepaneku Maaeluministeeriumi kantslerile. Otsuse ühineda rahvusvahelise teaduskoostöövõrgustikuga langetab kantsler, tuginedes seejuures juhtkomisjoni ja põllumajandusteaduste nõukogu ettepanekule.

Juhtkomisjoni koosseis

Seisuga 8. aprill 2015. a

 • Esimees
  • toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler
 • Aseesimees
  • teadus- ja arendusosakonna juhataja
 • Liikmed
  • kalamajandusosakonna juhataja
  • kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja
  • toiduohutuse osakonna juhataja
  • taimetervise osakonna juhataja
  • strateegiaosakonna juhataja
  • maaelu arengu osakonna juhataja
  • põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja

 

Viimati uuendatud: 28. oktoober 2019