Sa oled siin

Projektitoetused rakendusuuringute läbiviimiseks

Põllumajanduslike rakendusuuringute ja arendustegevuse programmi raames antakse välja projektitoetusi rakendusuuringute tegemiseks erinevates valdkondades. Projektiteemasid võivad esitada Põllumajandusministeeriumi osakonnad, põllumajandustootjad ja –töötlejad, teadus- ja arendusasutused ning valdkonna esindusorganisatsioonid.

Taotlusvooru ei kuulutata välja igal aastal. Teadaanne projektitoetuse uue taotlusvooru toimumisest avaldatakse Põllumajandusministeeriumi kodulehel.

Projektide valdkonnad ja vajalikud vormid

Siit saate teada, milleks toetust antakse ning milliseid projekte on plaanis läbi viia. Lisaks saate kätte projektiks toetuse taotlemise vormi ning projekti aastaaruande ja lõpparuande vormid.

Milleks toetust antakse?

Programmi raames toetatakse rakendusuuringuid järgnevates valdkondades:

  • toiduohutus ja tervis
  • taimekasvatus ja taimetervis (sh aiandus)
  • loomakasvatus (sh vesiviljelus)
  • põllumajandustootmist toetavad tegevused
  • maapiirkondade majandus- ja sotsiaaluuringud

Vormid

Toetuse saamiseks tuleb täita taotluse vorm ning esitada see määratud ajaks Põllumajandus­ministeeriumile. Toetuse saajad peavad täitma ka aastaaruande vormi ja lõpparuande vormi.

Taotlejale

Toetuse saajale

Plaanitud projektid

Iga aasta alguses avaldab Põllumajandusministeerium nimekirja projektidest, mis on kavas sel aastal läbi viia.

 

Viimati uuendatud: 28. jaanuar 2016