Sa oled siin

Sigade Aafrika katk - taudileiud (arhiiv)

Vanemad sigade Aafrika katku taudileiud kodusigadel ja metssigadel. Jooksva aasta andmed saab kätte sigade Aafrika katku veebilehelt.

Taudileiud aastate kaupa

2017

Sigade Aafrika katku leiud metssigadel 2017. aastal
Maakond Hukkunud Kütitud Hukkunud
ja kütitud
kokku
Harjumaa 19 67 86
Hiiumaa 0 0 0
Ida-Virumaa 1 14 15
Jõgevamaa 0 14 14
Järvamaa 0 9 9
Läänemaa 35 80 115
Lääne-Virumaa 29 36 65
Põlvamaa 8 6 14
Pärnumaa 40 47 87
Raplamaa 36 50 86
Saaremaa 111 198 309
Tartumaa 12 31 43
Valgamaa 0 8 8
Viljandimaa 2 7 9
Võrumaa 1 5 6
Kokku 294 572 866

2016

Taudipuhangud kodusigadel Baltikumis ja Poolas

Taudipuhangud seisuga 27. september 2016
Riik Taudipuhangute arv
Eesti 6
Läti 2
Leedu 18
Poola 19
Leiud kodusigadel Eestis
Leiud kodusigadel 2016. aastal
Aeg Maakond Vald Rajatis Sigu Meede
2016-08-23 Saaremaa Valjala Seafarm 2700 Kõik sead hukati, korjused hävitati
2016-07-20 Lääne-Virumaa Kadrina Seafarm 4091 Kõik sead hukati, korjused hävitati
2016-07-11 Järvamaa Türi Väikemajapidamine 5 Kõik sead hukati, korjused hävitati
2016-07-04 Jõgevamaa Saare Väikemajapidamine 3 Kõik sead hukati, korjused hävitati
2016-07-01 Jõgevamaa Puurmani Väikemajapidamine 6 Kõik sead hukati, korjused hävitati
2016-07-01 Jõgevamaa Põltsamaa Väikemajapidamine 7 Kõik sead hukati, korjused hävitati

Taudileiud metssigadel Eestis

Maakond Hukkunud Kütitud Hukkunud
ja kütitud
kokku
SAK leiud metssigadel 2016. aastal (koondandmed 31. detsembri seisuga)
Harjumaa 16 32 48
Hiiumaa 0 0 0
Ida-Virumaa 8 33 41
Jõgevamaa 104 84 188
Järvamaa 59 57 116
Läänemaa 33 26 59
Lääne-Virumaa 86 115 201
Põlvamaa 116 74 190
Pärnumaa 45 49 94
Raplamaa 129 72 201
Saaremaa 51 47 98
Tartumaa 123 70 193
Valgamaa 6 19 25
Viljandimaa 20 39 59
Võrumaa 29 26 55
Kokku 825 743 1568

2014–2015

 • 31. detsembril diagnoositi sigade Aafrika katk Lääne-Virumaal Laekvere vallas kahel kütitud metsseal. Metssigade küttimiskoha ümber jääval 200-ruutkilomeetrisel alal asuvale üheksale seakasvatusettevõttele on kehtestatud kitsendused. Laekvere valla metssigade küttimiskoht on sigade Aafrika katku taudistunud ala nr 26.
 • 29.–31. detsember diagnoositi sigade Aafrika katk 59 metsseal, kes kütiti või leiti lõpnuna järgmiselt: Põlvamaalt (taud. ala nr 16) kaheksal leitud ja ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 18) viiel leitud ja kahel kütitud metsseal; Ida-Virumaalt (taud. ala nr 3) ühel leitud metsseal, (taud. ala nr 7) ühel kütitud metsseal; Võrumaalt (taud. ala nr 5) ühel kütitud metsseal; Valgamaalt (taud. ala nr 1) kahel kütitud metsseal, (taud. ala nr 4) neljal leitud metsseal; Jõgevamaalt (taud. ala nr 17) kuuel leitud metsseal, (taud. ala nr 21) kahel leitud metsseal, (taud. ala nr 22) neljal leitud ja ühel kütitud metsseal; Raplamaalt (taud. ala nr 13) kolmel leitud metsseal; Lääne-Virumaalt (taud. ala nr 11) seitsmel leitud ja ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 25) ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 26) kahel kütitud metsseal; Pärnumaalt (taud. ala nr 10) ühel kütitud metsseal; Tartumaalt (taud. ala nr 16) kolmel leitud metsseal; Järvamaalt (taud. ala nr 11) ühel leitud metsseal, (taud. ala nr 17) - ühel leitud metsseal, (taud. ala nr 20) ühel leitud metsseal.
 • 22.–28. detsember diagnoositi sigade Aafrika katk 27 kütitud või surnuna leitud metsseal järgmiselt: Põlvamaalt (taudistunud ala nr 16 kahel leitud ja ühel kütitud metsseal; (taud. ala nr 18 kahel leitud ja viiel kütitud metsseal; Jõgevamaalt (taud. ala nr 21 ühel kütitud metsseal; (taud. ala nr 22) ühel leitud metsseal; (taud. ala nr 23) ühel leitud metsseal; Lääne-Virumaalt (taud. ala nr 11) kahel leitud ja seitsmel kütitud metsseal; Järvamaalt (taud. ala nr 20) ühel leitud metsseal; Tartumaalt (taud. ala nr 15) ühel leitud metsseal; (taud. ala nr 19) kolmel leitud metsseal.
 • 15.–21. detsember diagnoositi sigade Aafrika katk 54 kütitud või lõpnuna leitud metsseal järgnevalt: Põlvamaalt (taudistunud ala nr 16) neljal leitud ja neljal kütitud metsseal; (taud. ala nr 18) üheteistkümnel leitud ja kolmel kütitud metsseal; Jõgevamaalt (taud. ala nr 17) kolmel kütitud metsseal; (taud. ala nr 21) ühel leitud ja ühel kütitud metsseal; (taud. ala nr 22) ühel kütitud metsseal; (taud. ala nr 23) ühel kütitud metsseal; Viljandimaalt (taud. ala nr 10) kahel kütitud metsseal; Võrumaalt (taud. ala nr 6) ühel leitud metsseal; Tartumaalt (taud. ala nr 15) kahel leitud metsseal; (taud. ala nr 16) viiel leitud metsseal; (taud.ala nr 19) kolmel leitud ja ühel kütitud metsseal; Lääne-Virumaalt (taud. ala nr 11) kolmel leitud ja ühel kütitud metsseal; (taud. ala nr 20) ühel kütitud metsseal; Valgamaalt (taud.ala nr 1) ühel kütitud metsseal; (taud. ala nr 6) ühel leitud metsseal; Järvamaalt (taud. ala nr 11) ühel kütitud metsseal; (taud.ala nr 17) ühel kütitud metsseal; Pärnumaalt (taud. ala nr 10) ühel kütitud metsseal; (taud. ala nr 14) ühel kütitud metsseal.
 • 8.–14. detsember diagnoositi sigade Aafrika katk 37 kütitud või lõpnuna leitud metsseal järgnevalt: Pärnumaalt (taud. ala nr 14) kahel leitud metsseal; Viljandimaalt (taud. ala nr 9) ühel leitud metsseal; Ida-Virumaalt (taud. ala nr 23) ühel kütitud metsseal; Põlvamaalt (taud. ala nr 16) kolmel leitud ja kolmel kütitud metsseal, (taud. ala nr 18) ühel kütitud metsseal; Järvamaalt (taud. ala nr 11) kahel kütitud metsseal, (taud. ala nr 20) kahel leitud metsseal; Lääne-Virumaalt (taud. ala nr 11) kahel leitud metsseal, (taud. ala nr 22) ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 25) ühel kütitud metsseal; Jõgevamaalt (taud. ala nr 21) kolmel leitud ja ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 22) kahel leitud ja ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 23) kahel kütitud metsseal;  Võrumaalt (taud. ala nr 5) kahel kütitud metsseal, (taud. ala nr 6) ühel leitud ja ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 12) ühel leitud ja kahel kütitud metsseal; Tartumaalt (taud. ala nr 8) ühel kütitud metsseal.
 • 1.–7. detsember diagnoositi sigade Aafrika katk 56 metsseal järgnevalt: Järvamaalt (taud.ala nr 11) neljal leitud ja üheteistkümnel kütitud metsseal, (taud. ala nr 20) ühel kütitud metsseal; Tartumaalt (taud. ala nr 19) neljal leitud ja ühel kütitud metsseal; Pärnumaalt (taud. ala nr 14) kolmel kütitud metsseal; Valgamaalt (taud. ala nr 4) ühel leitud metsseal, (taud. ala nr 6) ühel leitud ja ühel kütitud metsseal; Viljandimaalt (taud. ala nr 2) kahel leitud metsseal, (taud. ala nr 9) ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 10) ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 17) ühel kütitud metsseal; Ida-Virumaal (taud. ala nr 3) ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 23) neljal leitud metsseal; Lääne-Virumaal (taud. ala nr 11) kahel leitud metsseal, (taud. ala nr 25) kolmel kütitud metsseal; Põlvamaalt (taud. ala nr 16) viiel leitud ja ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 18) neljal kütitud metsseal; Võrumaalt (taud. ala nr 6) ühel leitud metsseal; Jõgevamaalt (taud. ala nr 22) kahel leitud ja ühel kütitud metsseal.
 • 24.–30. november diagnoositi sigade Aafrika katk 74 metsseal järgnevalt: Järvamaalt (taud. ala nr 10) ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 11) kahel leitud ja kahel kütitud metsseal, (taud. ala nr 20) kahel leitud ja kahel kütitud metsseal; Põlvamaalt (taud. ala nr 16) seitsmel leitud ja üheksal kütitud metsseal, (taud. ala nr 18) kahel leitud metsseal; Tartumaalt (taud. ala nr 15) kahel kütitud metsseal, (taud. ala nr 16 neljal kütitud metsseal, (taud. ala nr 19) kolmel leitud ja kahel kütitud metsseal; Võrumaallt (taud. ala nr 5) neljal kütitud metsseal, (taud. ala nr 6) ühel leitud metsseal, (taud. ala nr 12) ühel leitud metsseal; Ida-Virumaalt (taud. ala nr 3) ühel kütitud metsseal; Pärnumaalt (taud. ala nr 10) ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 14) kolmel kütitud metsseal; Valgamaalt (taud. ala nr 4) ühel leitud ja ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 6) ühel leitud metsseal, (taud. ala nr 8) kahel kütitud metsseal;

  Lääne-Virumaalt (taud. ala nr 11) ühel leitud ja viiel kütitud metsseal; Jõgevamaalt (taud. ala nr 22 kahel leitud ja kahel kütitud metsseal; Viljandimaalt (taud. ala nr 2) ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 9) ühel leitud metsseal, (taud. ala nr 10) ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 14) kuuel kütitud metsseal, (taud. ala nr 17) ühel kütitud metsseal.

 • 17. –23. november diagnoositi sigade Aafrika katk 50 metsseal järgnevalt: Järvamaalt (taudistunud ala nr 11) kahel leitud ja ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 20) kahel leitud ja seitsmel kütitud metsseal; Põlvamaalt (taud. ala nr 16) kaheksal leitud ja kahel kütitud metsseal, (taud. ala nr 18) neljal leitud metsseal; Tartumaalt (taud. ala nr 15) ühel leitud ja kahel kütitud metsseal, (taud. ala nr 19) ühel kütitud metsseal; Pärnumaalt (taud. ala nr 10) ühel leitud metsseal; Võrumaalt (taud. ala nr 6) kolmel leitud metsseal, (taud. ala nr 12) ühel kütitud metsseal; Valgamaalt (taud. ala nr 1) ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 4) ühel leitud metsseal; Lääne-Virumaalt (taud. ala nr 11) kahel kütitud metsseal, (taud. ala nr 25) ühel kütitud metsseal; Viljandimaalt (taud. ala nr 2) ühel leitud metsseal, (taud. ala nr 9) kolmel kütitud metsseal; Jõgevamaalt (taud. ala nr 17) ühel leitud metsseal, (taud. ala nr 22) neljal leitud metsseal, (taud. ala nr 23) ühel kütitud metsseal.
 • 10.–16. november diagnoositi sigade Aafrika katk 43 metsseal, kes kütiti või leiti lõpnuna järgmistelt taudistunud aladelt: Valgamaalt (taud. ala nr 1) ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 4) ühel leitud metsseal, (taud. ala nr 5) ühel kütitud metsseal; Põlvamaalt (taud. ala nr 16) kaheksal leitud ja kahel kütitud metsseal, (taud. ala nr 18) kahel kütitud metsseal; Jõgevamaalt (taud. ala nr 17) kahel leitud metsseal; Tartumaalt (taud. ala nr 15) ühel leitud metsseal, (taud. ala nr 16) ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 19) ühel leitud metsseal, (taud. ala nr 21) ühel leitud ja viiel kütitud metsseal; Järvamaalt (taud. ala nr 10) ühel leitud metsseal, (taud. ala nr 11) neljal kütitud metsseal, (taud. ala nr 20) ühel kütitud metsseal; Lääne-Virumaalt (taud. ala nr 11) kahel leitud ja kolmel kütitud metsseal; Pärnumaalt (taud. ala nr 10) kahel kütitud metsseal, (taud. ala nr 14) ühel kütitud metsseal; Viljandimaalt (taud. ala nr 2) ühel leitud ja kahel kütitud metsseal.
 • 16. novembril diagnoositi sigade Aafrika katk Lääne-Virumaal Kadrina vallas ühel kütitud metsseal. Metssea küttimiskoha ümber jääval 200 ruutkilomeetri suurusel alal asuvale ühele seakasvatusettevõttele on kehtestatud kitsendused. Kadrina valla metssea küttimiskoht on sigade Aafrika katku taudistunud ala nr 25.
 • 13. novembril diagnoositi sigade Aafrika katk Raplamaal Juuru vallas ühel kütitud metsseal. Metssea küttimiskoha ümber jääval 200-ruutkilomeetri suurusel alal asuvale viiele seakasvatusettevõttele on kehtestatud kitsendused. Juuru valla metssea küttimiskoht on sigade Aafrika katku taudistunud ala nr 24.
 • 9. novembril diagnoositi sigade Aafrika katk Ida-Virumaal Lohusuu vallas kahel leitud metsseal. Metssigade leiukoha ümber jääval 200-ruutkilomeetri suurusel alal seakasvatusettevõtteid ei asu. Lohusuu valla metssigade leiukoht on sigade Aafrika katku taudistunud ala nr 23.
 • 3.–9. november diagnoositi sigade Aafrika katk 46 metsseal, kes kütiti või leiti lõpnuna järgmistelt taudistunud aladelt: Valgamaalt (taud. ala nr 4) kahel kütitud metsseal, (taud. ala nr 8) ühel leitud metsseal; Põlvamaalt(taud. ala nr 16) kuuel leitud ja ühel kütitud metsseal; Viljandimaalt (taud. ala nr 2) neljal kütitud metsseal, (taud. ala nr 9) ühel leitud metsseal, (taud. ala nr 10) kahel kütitud metsseal; Võrumaalt (taud. ala nr 12) ühel kütitud metsseal; Jõgevamaalt (taud. ala nr 22) kolmel leitud metsseal; Lääne-Virumaalt (taud. ala nr 11) neljal leitud ja ühel kütitud metsseal; Järvamaalt (taud. ala nr 11) kolmel leitud ja viiel kütitud metsseal, (taud. ala nr 17) kahel kütitud metsseal, (taud. ala nr 20) neljal kütitud metsseal; Tartumaalt (taud. ala nr 15) ühel leitud ja kolmel kütitud metsseal, (taud. ala nr 16) kahel kütitud metsseal.
 • 27. oktoobril – 2. novembril diagnoositi sigade Aafrika katk 45 metsseal, kes kütiti või leiti lõpnuna järgmistelt taudistunud aladelt:
  Tartumaalt (taud. ala nr 8) ühel leitud ja ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 15) ühel leitud ja kolmel kütitud metsseal, (taud. ala nr 16) kahel leitud ja ühel kütitud metsseal; Lääne-Virumaalt (taud. ala nr 11) neljal leitud ja ühel kütitud metsseal; Põlvamaalt (taud. ala nr 16) kümnel leitud ja kolmel kütitud metsseal; Võrumaalt (taud. ala nr 5) ühel leitud metsseal, (taud. ala nr 6) ühel leitud ja ühel kütitud metsseal,(taud. ala nr 12) ühel kütitud metsseal; Viljandimaalt (taud. ala nr 2) ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 9) ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 10) ühel leitud metsseal; Järvamaalt (taud. ala nr 10) ühel leitud metsseal, (taud. ala nr 11) ühel leitud ja kahel kütitud metsseal, (taud. ala nr 20) ühel leitud metsseal; Valgamaalt (taud. ala nr 1) ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 4) ühel leitud metsseal, (taud. ala nr 6) kolmel kütitud metsseal.
 • 21.–26. oktoobril diagnoositi sigade Aafrika katk 28 metsseal, kes kütiti või leiti lõpnuna järgmistelt taudistunud aladelt:
  Järvamaalt (taud. ala nr 11) kahel leitud metsseal; Võrumaalt (taud. ala nr 6) ühel leitud ja ühel kütitud metsseal; Põlvamaalt (taud. ala nr 16) viiel leitud ja kolmel kütitud metsseal; Tartumaalt (taud. ala nr 8) kolmel leitud ja kahel kütitud metsseal, (taud. ala nr 15) ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 16) kolmel leitud metsseal; Viljandimaalt (taud. ala nr 9) ühel kütitud metsseal; Valgamaalt (taud. ala nr 4) ühel leitud metsseal, (taud. ala nr 6) ühel leitud metsseal; Lääne-Virumaalt (taud. ala nr 11) kahel leitud ja ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 20) ühel kütitud metsseal.
 • 19. oktoobril diagnoositi sigade Aafrika katk Jõgevamaal Jõgeva vallas ühel kütitud metsseal. Metssea küttimiskoha ümber jääval 200-ruutkilomeetri suurusel alal asuvale kolmele seakasvatusettevõttele on kehtestatud kitsendused. Jõgeva valla metssea küttimiskoht on sigade Aafrika katku taudistunud ala nr 22.
 • 13.–19. oktoobril diagnoositi sigade Aafrika katk: Põlvamaal (taudistunud ala nr 16) neljal leitud ja kahel kütitud metsseal; Tartumaal (taud. ala nr 15) kolmel leitud ja ühel kütitud metsseal ning (taud. ala nr 16) ühel leitud ja ühel kütitud metsseal; Valgamaal (taud. ala nr 1) ühel kütitud metsseal, (taud. ala nr 4) neljal leitud metsseal, (taud. ala nr 6) ühel leitud metsseal ja (taud. ala nr 8) ühel kütitud metsseal; Võrumaal (taud. ala nr 5) kahel leitud ja ühel kütitud metsseal ning (taud. ala nr 6) kahel leitud metsseal; Lääne-Virumaal (taud. ala nr 11) ühel leitud ja kuuel kütitud metsseal; Jõgevamaal (taud. ala nr 17) ühel kütitud metsseal; Järvamaal (taud. ala nr 10) ühel leitud metsseal ning (taud. ala nr 11) kolmel leitud ja ühel kütitud metsseal.
 • 5.–12. oktoobril kinnitati sigade Aafrika katku diagnoos: Põlvamaal (taudistunud ala nr 16) kaheksal leitud ja kaheksal kütitud ning (taud. ala nr 18) ühel leitud metsseal; Pärnumaal (taud. ala nr 14) ühel leitud metsseal; Valgamaal (taud. ala nr 4) kahel leitud, (taud. ala nr 5) ühel kütitud, (taud. ala nr 6) ühel leitud ning (taud. ala nr 8) ühel leitud metsseal; Järvamaal (taud. ala nr 11) neljal leitud, (taud. ala nr 17) ühel kütitud ja (taud. ala nr 10) ühel leitud metsseal; Jõgevamaal (taud. ala nr 17) ühel kütitud metsseal; Võrumaal (taud. ala nr 5) kahel leitud ja ühel kütitud ning (taud. ala nr 6) kahel leitud metsseal.
 • 7. oktoobril diagnoositi sigade Aafrika katk Jõgevamaal Tabivere vallas ühel kütitud metsseal. Metssea küttimiskoha ümber jääval 200-ruutkilomeetrisel alal asuvale ühele seakasvatusettevõttele on kehtestatud kitsendused. Tabivere valla metssea küttimiskoht on sigade Aafrika katku taudistunud ala nr 21.
 • 5. oktoobril kinnitati sigade Aafrika katku diagnoos: Järvamaal (taudistunud ala nr 11) ühel kütitud metsseal; Põlvamaal (taud. ala nr 16) kolmeteistkümnel leitud metsseal; Tartumaal (taud. ala nr 15) ühel kütitud ja (taud. ala nr 16) ühel leitud metsseal; Lääne-Virumaal (taud. ala nr 11) seitsmel leitud ja kahel kütitud metsseal; Võrumaal (taud. ala nr 5) ühel leitud ja Ida-Virumaal (taud. ala nr 3) ühel kütitud metsseal.
 • 28. septembril kinnitati sigade Aafrika katku diagnoos: Järvamaal (taudistunud ala nr 20) ühel kütitud metsseal; Põlvamaal (taud. ala nr 16) kümnel leitud metsseal; Võrumaal (taud. ala nr 6) ühel leitud metsseal; Lääne-Virumaal (taud. ala nr 11) kahel leitud ja ühel kütitud metsseal; Viljandimaal (taud. ala nr 9) ühel leitud metsseal; Pärnumaal (taud. ala nr 14) kolmel leitud metsseal; Jõgevamaal (taud. ala nr 17) ühel kütitud metsseal;Tartumaal (taud. ala nr 15) ühel leitud metsseal.
 • 23. septembril diagnoositi sigade Aafrika katk Järvamaal Albu vallas ühel kütitud metsseal. Metssea küttimiskoha ümber jääval 200-ruutkilomeetri suurusel alal seakasvatusettevõtteid ei asu. Albu valla metssea küttimiskoht on sigade Aafrika katku taudistunud ala nr 20.
 • 22. septembril diagnoositi sigade Aafrika katk kodusigadel Võrumaal Varstu vallas seafarmis, kus peetakse 104 siga – kõik sead hukatakse, korjused hävitatakse.
 • 21. septembril kinnitati sigade Aafrika katku diagnoos: Põlvamaal (taudistunud ala nr 16) kaheteistkümnel leitud metsseal; Tartumaal (taud. ala nr 15) kolmel leitud ja ühel kütitud metsseal; Raplamaal (taud. ala nr 13) ühel leitud metsseal; Lääne-Virumaal (taud. ala nr 11) ühel leitud ja ühel kütitud metsseal; Järvamaal (taud. ala nr 11) ühel leitud ja (taud. ala nr 17) ühel kütitud metsseal; Valgamaal (taud. ala nr 4) kahel leitud ja (taud. ala nr 6) ühel leitud metsseal.
 • 14. septembril kinnitati sigade Aafrika katku diagnoos: 1 kütitud metsseal (taudistunud ala nr 5) ja 1 kütitud metsseal (taud. ala nr 6) Võrumaal, 2 kütitud metsseal (taud. ala nr 14) Viljandimaal, 2 hukkunud metsseal (taud. ala nr 15), 1 kütitud metsseal (taud. ala nr 19) ja 1 hukkunud metsseal (taud. ala nr 16) Tartumaal, 6 hukkunud metsseal (taud. ala nr 16) Põlvamaal,
  2 hukkunud metsseal (taud. ala nr 4) ja 1 kütitud metsseal (taud. ala nr 1) Valgamaal, 1 kütitud metsseal (taud. ala nr 10) Pärnumaal ja 1 kütitud metsseal (taud. ala nr 17) Järvamaal.
 • 7. septembril kinnitati sigade Aafrika katku diagnoos: Valgamaal (taudistunud ala nr 8) ühel kütitud metsseal, Põlvamaal (taud. ala nr 16) kahel leitud ja (taud. ala nr 12) ühel leitud metsseal; Jõgevamaal (taud. ala nr 17) neljal leitud metsseal; Pärnumaal (taud. ala nr 14) ühel leitud metsseal; Viljandimaal (taud. ala nr 14) ühel leitud ja (taud. ala nr 2) kolmel leitud ning kahel kütitud metsseal; Võrumaal (taud. ala nr 5) kahel kütitud metsseal.
 • 1. september. Sigade Aafrika katk diagnoositi 2 hukkunud metsseal (taud. ala nr 4) ning 1 hukkunud ja 1 kütitud metsseal (taud. ala nr 6) Valgamaal, 3 hukkunud metsseal (taud. ala nr 12) ja 3 hukkunud metsseal (taud. ala nr 5) Võrumaal, 3 hukkunud metsseal (taud. ala nr 12), 6 hukkunud metsseal (taud. ala nr 16) ja 1 hukkunud metsseal (taud. ala nr 18) Põlvamaal, 3 hukkunud ja 1 kütitud metsseal (taud. ala nr 15) Tartumaal ja 1 kütitud metsseal (taud. ala nr 2) Viljandimaal.
 • 31. august. Sigade Aafrika katk diagnoositi Tartumaal Vara vallas Varnja sadamas 1 kütitud metsseal (taudistunud ala nr 19).
 • 29. august. Sigade Aafrika katk diagnoositi kodusigadel Viljandimaal, Viljandi vallas asuvas seafarmis, kus peetakse 15 siga. Kõik sead hukatakse ja korjused hävitatakse. 
 • 28. august. Sigade Aafrika katk diagnoositi Põlvamaalt Veriora vallast Sarvemäe külast leitud 1 metsseal (taudistunud ala nr 18).
 • 27. augustil diagnoositi sigade Aafrika katk Jõgevamaal Põltsamaa vallas ühel leitud metsseal. Metssea leiukoha ümber jääval 200 km2 suurusel alal asuvale kuuele seakasvatusettevõttele on kehtestatud kitsendused. Põltsamaa valla metssea leiukoht on sigade Aafrika katku taudistunud ala nr 17.
 • 25. august. Sigade Aafrika katk diagnoositi kodusigadel Tartumaal Puhja vallas seafarmis, kus peetakse 3804 siga, ning Valgamaal Tõlliste vallas seafarmis, kus peetakse 120 siga. Kõik sead hukatakse ja korjused hävitatakse.
 • 24. august. Sigade Aafrika katk diagnoositi Põlvamaal Vastse-Kuuse vallas Karilatsi külas ühel leitud metsseal (taudistunud ala nr 16). Leiukoha ümber jääval 200-ruutkilomeetri suurusel alal asuvale kolmele seakasvatusettevõttele on kehtestatud kitsendused.
 • Ajavahemikul 18.–24. august diagnoositi sigade Aafrika katk varasemalt taudistunud aladel järgnevalt: Lääne-Virumaal (taudistunud ala nr 1) 1 kütitud metsseal; Valgamaal (taud. ala nr 6) 1 leitud metsseal; Võrumaal (taud. ala nr 5) 1 leitud ja (taud. ala nr 6) 4 leitud metsseal; Põlvamaal (taud. ala nr 12) 3 leitud metsseal; Pärnumaal (taud. ala nr 14) 1 kütitud metsseal; Järvamaal (taud. ala nr 10) 1 leitud metsseal; Ida-Virumaal (taud. ala nr 17) 1 kütitud metsseal; Tartumaal (taud. ala nr 15) 3 leitud ning 1 kütitud metsseal.
 • 20. august. Sigade Aafrika katk diagnoositi Jõgevamaal Puurmani vallas seafarmis, kus peetakse 2329 siga - kõik sead hukatakse, korjused hävitatakse.
 • 19. august. Sigade Aafrika katk diagnoositi Valgamaal Hummuli vallas Jeti külas peetaval koduseal 5 seaga majapidamises.
 • 17. august. Sigade Aafrika katk diagnoositi metssigadel 2015. a 33. nädalal järgnevalt: esmaselt taudistunud alalt Tartumaalt (taud. ala nr 8) ühel leitud, (taud. ala nr 15) kahel leitud ja ühel kütitud metsseal, Võrumaalt (taud. ala nr 5) kahel leitud ja (taud. ala nr 12) ühel kütitud metsseal, Põlvamaalt (taud. ala nr 12) neljal leitud metsseal, Valgamaalt (taud. ala nr 4) ühel leitud ja (taud. ala nr 5) ühel leitud metsseal, Järvamaalt (taud. ala nr 10) ühel leitud ja (taud. ala nr 11) ühel leitud metsseal ning Viljandimaalt (taud. ala nr 2) neljal leitud metsseal.
 • 10. august. Sigade Aafrika katk diagnoositi metssigadel järgnevalt: Ida-Virumaal ühel 7. taudistunud alalt kütitud metsseal; Võrumaal kolmel 5. taudistunud alalt leitud, kolmel 6. taudistunud alalt leitud ja ühel 12. taudistunud alalt leitud metsseal; Põlvamaal kahel 12. taudistunud alalt leitud metsseal; Valgamaal ühel 1. taudistunud alalt leitud, kolmel 4. taudistunud alalt leitud ja kahel 5. taudistunud alalt kütitud metsseal; Järvamaal kahel 10. taudistunud alalt kütitud ja ühel 11. taudistunud alalt kütitud metsseal; Viljandimaal kahel 2. taudistunud alalt leitud metsseal.
 • 8. august. Sigade Aafrika katk diagnoositi kodusigadel Jõgevamaal, Puurmanni vallas Altnurga külas asuvas seafarmis.
 • 6. august. Sigade Aafrika katk diagnoositi 1 Tartumaal Puhja vallas Tännassilma külas surnuna leitud metsseal. (Taudistunud ala nr 15.)
 • 5. august. Sigade Aafrika katk diagnoositi kodusigadel Viljandimaal Tarvastu vallas Vooru külas asuvas farmis. Taudipunktis kehtestatakse karantiin, farmi sead hukatakse ning hoone desinfitseeritakse. Taudipunkti ümber kehtestatakse 3 km raadiuses ohustatud tsoon ja 7 km raadiuses järelevalvetsoon. Lisaks diagnoositi sigade Aafrika katk Pärnumaal Saarde vallas Veelikse külas 3 surnuna leitud metsseal (taudistunud ala nr 14).
 • 4. august. Sigade Aafrika katk diagnoositi koduseal Lääne-Virumaal Rakke vallas Kamariku külas asuvas 3 seaga majapidamises.
 • 28.–31. juuli diagnoositi sigade Aafrika katk metssigadel järgnevalt. Tartumaal (taudistunud ala nr 8) 6 surnuna leitud metsseal. Valgamaal (taudistunud ala nr 1) 1 kütitud ja (taudistunud ala nr 4) 4 surnuna leitud metsseal. Võrumaal (taudistunud ala nr 6) 3 surnuna leitud ja (taudistunud ala nr 5) 2 surnuna leitud metsseal. Järvamaal (taudistunud ala nr 11) 3 leitud metsseal. Viljandimaal (taudistunud ala nr 2) 7 surnuna leitud ja (taudistunud ala nr 9) 1 surnuna leitud metsseal.
 • 31. juuli. Sigade Aafrika katk diagnoositi Valgamaal Taheva vallas Kalliküla külas peetaval koduseal.
 • 30. juuli. Sigade Aafrika katk diagnoositi Tartumaal Puhja vallas Rämsi külas asuvas seafarmis ning Järvamaal Roosna-Alliku vallas Valasti külas asuvas maheseafarmis peetavatel kodusigadel.
 • 28. juuli. Sigade Aafrika katk diagnoositi Viljandimaal Viljandi vallas Kibekülas asuvas seafarmis peetavatel kodusigadel.
  Lisaks diagnoositi taud Raplamaal Kehtna vallas 1 surnult leitud metsseal (13. taudistunud ala). Metssea leiukoha ümber jääval 200 ruutkilomeetri suurusel alal asuvale kolmele seakasvatusettevõttele on kehtestatud kitsendused.
 • 27. juuli. Sigade Aafrika katk diagnoositi: Viljandimaal Viljandi vallas Loime külas 3 surnult leitud metsseal (taudistunud ala nr 9); Viljandimaal Viljandi vallas Aidu külas 1 surnult leitud metsseal (taudistunud ala nr 2); Võrumaal Mõniste vallas Peebu külas 1 surnult leitud metsseal (taudistunud ala nr 5); Võrumaal Mõniste vallas Singa külas 1 surnult leitud metsseal; Võrumaal Antsla vallas Viirpalu külas 1 surnult leitud metsseal (taudistunud ala nr 6); Ida-Virumaal Toila vallas Toila alevikus 1 surnult leitud metsseal; Põlvamaal Põlva vallas Aarna külas 1 surnult leitud metsseal (taudistunud ala nr 12).
 • 22. juuli. Sigade Aafrika katk diagnoositi: 6 surnuna leitud metsseal Tartumaal (taudistunud ala nr 8); 2 surnuna leitud metsseal (taudistunud ala nr 5) ja 6 surnuna leitud metsseal (taudistunud ala nr 6) Võrumaal; 2 surnuna leitud (taudistunud ala nr 4) ja 1 kütitud metsseal (taudistunud ala nr 1) Valgamaal. Võrumaal sigade Aafrika katku ametliku diagnoosi kinnitamine ühel kütitud metsseal (12. taudistunud ala).
 • 21. juuli. Veterinaar- ja Toiduamet kinnitas sigade Aafrika katku ametliku diagnoosi kolmes seafarmis Viljandi- ja Valgamaal – Viljandimaal Kolga-Jaani vallas Leie külas, Viljandi vallas Ridakülas asuvates seafarmides ning Valgamaal Taheva vallas Koikkülas asuvas seafarmis (1. taudijuht kodusigadel).
 • 17. juuli. Sigade Aafrika katk kinnitati 4 surnult leitud ja 1 kütitud metsseal (5. haiguskolle) ja 1 surnult leitud metsseal (6. haiguskolle) Võrumaal, 1 surnult leitud metsseal (8. haiguskolle) Tartumaal, 1 surnult leitud ja 1 kütitud metsseal (2. haiguskolle) Viljandimaal, 3 surnult leitud metsseal (4. haiguskolle) Valgamaal, 1 kütitud metsseal (3. haiguskolle) Ida-Virumaal.
 • 13. juuli. Sigade Aafrika katk kinnitati 6 surnult leitud metsseal (2. haiguskolle) ja 1 surnult leitud metsseal (9. haiguskolle) Viljandi maakonnas, 3 surnult leitud metsseal (5. haiguskolle) ja 1 surnult leitud metsseal (6. haiguskolle) Võru maakonnas, 1 surnult leitud ja 1 kütitud metsseal (4. haiguskolle), 2 surnult leitud metsseal (6. haiguskolle) Valga maakonnas.
 • 8. juuli. Sigade Aafrika katk diagnoositi Järvamaal Koeru vallas Visusti külas leitud metsseal (11. taudistunud ala). Metssea leiukoha ümber jääval 200-ruutkilomeetri suurusel alal asuvale kolmele seakasvatusettevõttele on kehtestatud kitsendused.
 • 6. juuli. Sigade Aafrika katk kinnitati 8 surnult leitud ja 3 kütitud metsseal Viljandi maakonnas (2. haiguskolle), 1 surnult leitud ja 8 kütitud metsseal Võru maakonnas (5. haiguskolle), 1 surnult leitud ja 1 kütitud metsseal (1. haiguskolle), 1 surnult leitud metsseal Valgamaal (4. haiguskolle), 1 surnult leitud metsseal Võrumaal (6. haiguskolle) ja 1 surnult leitud metsseal (8. haiguskolle) Valga maakonnas.
 • 26. juuni. Sigade Aafrika katk kinnitati Võru maakonnas 1 hukkunud metsseal (5. haiguskolle) ja 1 hukkunud metsseal (6. haiguskolle) ja Valga maakonnas 1 hukkunud metsseal (4. haiguskolle).
 • 19. juuni. Sigade Aafrika katk kinnitati 1 hukkunud metsseal Võru maakonnas (5. haiguskolle) ja 4 hukkunud metsseal Viljandi maakonnas (2. haiguskolle).
 • 12. juuni. Sigade Aafrika katk kinnitati 1 surnuna leitud metsseal Võru maakonnas (5. haiguskolle), 9 surnuna leitud metsseal
  Viljandi maakonnas (2. haiguskolle) ja 1 kütitud metsseal (9. haiguskolle), 1 surnuna leitud metsseal Tartu maakonnas (8. haiguskolle).
 • 5. juuni. Sigade Aafrika katk kinnitati 3 surnuna leitud metsseal Viljandi maakonnas (2. haiguskolle), 1 kütitud metsseal Valga maakonnas (1. haiguskolle) ja 1 surnuna leitud metsseal Võru maakonnas (5. haiguskolle).
 • 29. mai. Sigade Aafrika katk kinnitati 6 surnuna leitud ja 1 kütitud metsseal Viljandi maakonnas (2. haiguskolle) ja 4 surnuna leitud metsseal Tartumaal (8. ja 9. haiguskolle), 1 surnuna leitud ja 1 kütitud metsseal Valga maakonnas (1. haiguskolle).
 • 22. mai. Sigade Aafrika katk kinnitati 1 surnuna leitud ja 1 kütitud metsseal Valga maakonnas (1. haiguskolle), 1 surnuna leitud metsseal Tartu maakonnas (8. haiguskolle ), 6 surnuna leitud ja 1 kütitud metsseal Viljandi maakonnas (2. haiguskolle) ja 1 surnuna leitud metsseal Pärnu maakonnas, Vändra vallas, Rae külas (10. taudistunud ala)
 • 15. mai. Sigade katk diagnoositi 2 surnuna leitud metsseal Tartu maakonnas (8. haiguskolle), 2 surnuna leitud metsseal Viljandi maakonnas (2. haiguskolle) ja 4 surnuna leitud metsseal Valga maakonnas (1. haiguskolle).
 • 8. mai. Sigade katk diagnoositi 1 kütitud metsseal Ida-Viru maakonnas (3. haiguskolle), 1 kütitud metsseal Valga maakonnas (1. haiguskolle) ja 1 kütitud metsseal Tartu maakonnas (8. haiguskolle).
 • 6. mai. Sigade katk diagnoositi 1 surnuna leitud metsseal Viljandi maakonnas, Viljandi vallas, Tusti külas (9. taudistunud ala).
 • 30. aprill. Sigade katk diagnoositi 1 surnuna leitud metsseal Valga maakonnas (8. haiguskolle).
 • 24. aprill. Sigade Aafrika katk diagnoositi 2 surnuna leitud metsseal Viljandimaal (2. haiguskolle), 1 kütitud metsseal Valgamaal (1. haiguskolle) ja 4 surnuna leitud metsseal Valgamaal (8. haiguskolle).
 • 17. aprill. Sigade Aafrika katk diagnoositi 1 surnuna leitud metsseal Viljandi maakonnas (2. haiguskolle) ja ühel Tartumaal, Rannu vallast Vehendi küla lähedalt Võrtsjärvest (8. haiguskolle) surnuna leitud metsseal.
 • 15. aprill. Sigade Aafrika katk diagnoositi 1 hukkunud metsseal Pühaste külas, Puka vallas Valga maakonnas (8. taudistunud ala).
 • 10. aprill. Sigade Aafrika katk diagnoositi 1 surnuna leitud metsseal Viljandi maakonnas (2. taudistunud ala) ja 1 kütitud metsseal Valga maakonnas (1. taudistunud ala).
 • 2. aprill. Sigade Aafrika katk diagnoositi 1 surnult leitud metsseal Valga maakonnas (1. taudistunud ala), 1 kütitud metsseal Valga maakonnas (4. taudistunud ala) ja 1 surnuna leitud metsseal Võru maakonnas (6. taudistunud ala).
 • 27. märts. Sigade Aafrika katk diagnoositi esmaselt taudistunud alalt Valgamaal leitud 4 surnud metsseal ja Viljandimaal (2. taudistunud ala) leitud 6 metsseal.
 • 20. märts. Sigade Aafrika katk diagnoositi Võrumaal (5. taudistunud ala) 6 surnuna leitud metsseal ja Viljandimaal (2. taudistunud ala) leitud 9 metsseal.
 • 13. märts. Sigade Aafrika katk diagnoositi Viljandimaal 10 surnuna leitud metsseal ja Valgamaal 1 leitud metsseal.
 • 6. märts. Sigade Aafrika katk diagnoositi Viljandimaal kümnel 10 surnuna leitud metsseal.
 • 27. veebruar. Sigade Aafrika katk diagnoositi Viljandimaal 2 surnuna leitud metsseal, Valgamaal 1 surnuna leitud metsseal ning Ida-Virumaal 1 kütitud metsseal.
 • 20. veebruar. Sigade Aafrika katk diagnoositi Viljandimaal 1 kütitud metsseal, Ida-Virumaal 1 hukkunud metsseal ja Valgamaal 1 kütitud metsseal.
 • 12. veebruar. Ida-Virumaal Lüganuse vallas diagnoositi sigade Aafrika katk 8 kütitud metsseal Aa külas ning 2 kütitud metsseal Piilse külas; Võrumaa Sõmerpalu vallas Kurenurme külas 1 kütitud metsseal.
 • 6. veebruar. Viljandimaal diagnoositi sigade Aafrika katk 1 kütitud metsseal ning 1 surnuna leitud metsseal; Võrumaal Sõmerpalu vallas Kurenurme külas 1 kütitud metsseal ja Valgamaal Põdrala vallas Liva külas 3 leitud metsseakorjusel.
 • 30. jaanuar. Viljandimaal diagnoositi sigade Aafrika katk 1 kütitud metsseal ning 3 surnuna leitud metsseal; Võrumaal Sõmerpalu vallas Kurenurme külas 1 surnuna leitud metsseal.
 • 23. jaanuar. Võrumaal diagnoositi sigade Aafrika katk 1 kütitud metsseal Rõuge vallas Roobi külas ja 1 kütitud metsseal Rõuge vallas Lükkä külas; Viljandimaal 3 surnuna leitud metsseal ning 2 kütitud metsseal; Ida-Virumaal Lüganuse vallas Aa külas 2 kütitud metsseal.
 • 16. jaanuar. Viljandimaal diagnoositi sigade Aafrika katk esmaselt taudistunud alalt kütitud 1 metsaseal.
 • 9. jaanuar. Valgamaal Põdrala vallas Vanamõisa külas diagnoositi sigade Aafrika katk 3 surnuna leitud metsseal; Ida-Virumaal Toila vallas 1 surnuna leitud metsseal ja Lühanuse vallas Aa külas 3 kütitud metsseal; Viljandimaal 1 kütitud metsseal.
 • 2. jaanuar. Valgamaal Põdrala vallas Vanamõisa külas diagnoositi sigade Aafrika katk 3 surnuna leitud metsseal.
 • 19. detsember. Viljandimaal diagnoositi sigade Aafrika katk diagnoositi 1 surnuna leitud metsseal, Valgamaal Põdrala vallas Lõve külas 1 surnuna leitud metsseal.
 • 12. detsember. Viljandimaal, esmasel taudistunud alal diagnoositi sigade Aafrika katk 1 kütitud metsseal; Valgamaal Helme vallas Jõgeveste külas 1 surnuna leitud metsseal; Ida-Virumaal Toila vallas Pühajõe külas 1 surnuna leitud metsseal.
 • 5. detsember. Võrumaal, Varstu vallas diagnoositi sigade Aafrika katk 3 surnuna leitud metsseal; Valgamaal Helme vallas 1 surnuna leitud metsseal; Viljandimaal 1 kütitud metsseal.
 • 2. detsember. Viljandimaal diagnoositi sigade Aafrika katk 1 surnuna leitud metsseal ja 2 kütitud metsseal.
 • 1. detsember. Võrumaal Antsla vallas Jõepera külas diagnoositi sigade Aafrika katk 1 surnuna leitud metsseal; Ida-Virumaal Lüganuse vallas Varja külas 1 kütitud metsseal.
 • 28. november. Viljandimaal Tarvastu vallas diagnoositi sigade Aafrika katk 1 surnuna leitud metsseal; Võru maakonnas 1 surnuna leitud metsseal.
 • 27. november. Viljandimaal Tarvastu vallas diagnoositi sigade Aafrika katk 1 kütitud metsseal.
 • 26. november.Viljandimaal Tarvastu vallas diagnoositi sigade Aafrika katk 1 surnuna leitud metsseal ja 1 kütitud metsseal.
 • 24. november.Viljandimaa Tarvastu vallas diagnoositi sigade Aafrika katk surnuna leitud metsseal.
 • 20. november. Viljandimaal Tarvastu vallas diagnoositi sigade Aafrika katk 2 surnuna leitud metsseal.
 • 17. november. Valgamaal Helme vallas Koorküla külas diagnoositi sigade Aafrika katk 1 surnuna leitud metsseal.
 • 14. november. Viljandimaal Tarvastu vallas esmasel taudistunud alal diagnoositi sigade Aafrika katk 5 surnuna leitud metsseal.
 • 5. november. Viljandimaal Tarvastu vallas Roosilla külas diagnoositi sigade Aafrika katk 1 surnuna leitud metsseal.
 • 4. november. Viljandimaal Tarvastu vallas Roosilla külas diagnoositi sigade Aafrika katk ühel surnuna leitud metsseal; Ida-Virumaal, Lüganuse vallas ühel (1) surnuna leitud metsseal,
 • 3. november. Viljandimaal diagnoositi sigade Aafrika katk neljal surnuna leitud metsseal.
 • 29. oktoober. Viljandimaal Tarvastu vallas diagnoositi sigade Aafrika katk surnuna leitud metsseal.
 • 28. oktoober. Võrumaal Varstu vallas Raudsepa külas diagnoositi sigade Aafrika katk neljal surnuna leitud metsseal.
 • 27. oktoober. Viljandimaal, esmasel taudistunud alal diagnoositi sigade Aafrika katk kahel surnuna leitud metsseal; Valgamaal Helme vallas Jõgeveste külas ühel surnuna leitud metsseal.
 • 16. oktoober. Viljandimaal Tarvastu vallas Roosilla külas diagnoositi sigade Aafrika katk kolmel surnuna leitud metsseal.
 • 15. oktoober. Viljandimaal Tarvastu vallas Roosilla külas diagnoositi sigade Aafrika katk surnuna leitud metsseal.
 • 10. oktoober. Viljandimaal Tarvastu vallas diagnoositi sigade Aafrika katk surnuna leitud metsseal.
 • 8. oktoober. Viljandimaal Tarvastu vallas diagnoositi sigade Aafrika katk 5 surnuna leitud metsseal.
 • 6. oktoober. Viljandimaal Tarvastu vallas Roosilla külas diagnoositi sigade Aafrika katk surnuna leitud metsseal; Valgamaal Hummuli vallas ühel (1) surnuna leitud metsseal.
 • 3. oktoober. Viljandimaal Tarvastu vallas Roosilla külas diagnoositi sigade Aafrika katk surnuna leitud metsseal.
 • 25. september. Viljandimaal Tarvastu vallas Roosilla külas diagnoositi sigade Aafrika katk kahel surnuna leitud metsseal.
 • 22. september. Valgamaal Õru vallas Õruste külas diagnoositi sigade Aafrika katk jahimehe tapetud metsseal. Viiele seakasvatusettevõttele, mis asuvad leiukoha ümber jääval 200-ruutkilomeetri suurusel alal, on kehtestatud kitsendused.
 • 18. september. Ida-Virumaal Lüganuse vallas Aa külas diagnoositi sigade Aafrika katk surnuna leitud metsseal. Kolmele leiukoha ümber oleval 200-ruutkilomeetrisel alal paiknevale seakasvatusettevõttele on kehtestatud kitsendused.
 • 18. september. Viljandimaal Tarvastu vallas Roosilla külas diagnoositi sigade Aafrika katk surnuna leitud metsseal.
 • 15. september. Valgamaal Hummuli vallas Kulli külas diagnoositi sigade Aafrika katk surnuna leitud metsseal.
 • 15. september. Viljandimaal Tarvastu vallas Roosilla külas diagnoositi sigade Aafrika katk kolmel varasemast leiukohast surnuna leitud metsseal.
 • 10. september. Viljandimaal Tarvastu vallas Roosilla külas diagnoositi sigade Aafrika katk surnuna leitud metsseal. Kolmele leiukoha ümber oleval 200-ruutkilomeetrisel alal paiknevale seakasvatusettevõttele on kehtestatud kitsendused.
 • 8. september. Valgamaal Hummuli vallas Aitsra külas diagnoositi sigade Aafrika katk surnuna leitud metsseal. Metssea leiukohast 8 km raadiusse jäävatele seakasvatusettevõtetele on kehtestatud täiendavad kitsendused loomade liikumisel ja tapmisel ning neil on kohustus järgida täiendavaid bioohutusmeetmeid.

 

 

Viimati uuendatud: 31. jaanuar 2018