Sa oled siin

Sordiaretusprogramm 2020–2030

Marjades tikripõõsas.

Sordiaretuse ja sellega seotud teadustöö koordineerimiseks koostab Maaeluministeerium perioodiliselt riiklikud programmid.

Sordiaretusprogrammiga aidatakse kaasa Eesti põllumajanduskultuuride sordiaretuse kestliku arengu tagamisele ning "Põllumajanduse ja kalanduse arengukavas aastani 2030" seatud eesmärkide saavutamisele.

Aastatel 2020–2030 keskendub riik sordiaretusprogrammi raames tehtavaga olulisematele Eestis kasvatatavatele kultuuridele ja ka perspektiivsetele vähem levinud kultuuridele. Peamine eesmärk on aretada ja säilitada Eesti oludesse sobivaid sorte ning tõsta sordiaretuse täpsust ja kiirust.

Põhirõhk on programmis seatud kliimamuutustega kohanemisele ja põllumajanduse negatiivse keskkonnamõju vähendamisele. Kõikide kultuuride aretamisel on läbivaks põhimõtteks nende sobivus keskkonnahoidlikumaks tootmiseks (sh mahetootmine), kohanemine muutuvate kliimatingimustega (sh taimekahjustajakindlus), külma- ja põuakindlus ning vastavus turunõudlusele.

Programmi peamised täitjad on põllumajanduskultuuride aretamisega tegelevad teadusasutused – Eesti Maaülikoolis tegeletakse puuvilja- ja marjakultuuride sordi- ja säilitusaretusega, Eesti Taimekasvatuse Instituudis tera- ja kaunviljade, õlikultuuride, heintaimede ning köögiviljade sordi- ja säilitusaretusega.

Eesmärgid

  • Sordiaretusvõimekus programmiga määratud aretusgruppides on elujõuline ja kasvab.
  • Tagatud on aretatud sortide säilimine ja esmane paljundamisvõimekus.
  • Tagatud on sordiaretajate järelkasv.
  • Sordiaretuse täpsus ja kiirus kasvavad tänu kaasaegsete meetodite kasutamise võimekuse parandamisele.
  • Sordiaretus vastab põllumajandustootjate ja tarbijate vajadustele.
  • Teave Eestis aretatud sortidest jõuab tootja ja tarbijani, Eesti sordid on tuntud.

 

Viimati uuendatud: 16. märts 2022