Sa oled siin

Taimetervise aasta fotokonkurss lastele ja noortele

Rahvusvahelise taimetervise aasta tunnusgraafika

Maaeluministeerium, Põllumajandusamet ja Põllumajandusuuringute Keskus kuulutavad välja fotokonkursi rahvusvahelise taimetervise aasta tähistamiseks.

Konkurss kestab 1. aprillist kuni 1. septembrini ning on suunatud kuni 17aastastele (k.a) lastele ja noortele.

Konkursi eesmärk on innustada tänavusel taimetervise aastal pöörama tähelepanu enda ümber olevale elusloodusele – nii taimedele ja nende viljadele kui ka putukatele ja taimehaigustele ning nende põhjustatud kahjustustele taimedel.

Taimed on inimese jaoks eluliselt olulised – nad annavad meile toitu, toodavad hingatavat hapnikku ning loovad meile väärtusliku elukeskkonna. Taimede tervist ohustavad nii kliimamuutused kui ka üha hoogustuv kaubavahetus ja reisimine. Kliima soojenedes tekivad taimekahjustajatele uued soodsad elupaigad ning kaupade ja reisijatega võivad taimekahjustajad liikuda uutesse piirkondadesse. ÜRO kuulutas 2020. aasta rahvusvaheliseks taimetervise aastaks, et pöörata rohkem tähelepanu taimede tervisele ning nende kaitsmisele taimekahjustajate eest.

Teemad

Fotokonkursil on 3 teemat:

 • Ilus ja terve taim. Oodatud on fotod ilusatest ja tervetest taimedest erinevates kasvukeskkondades, nagu näiteks põllul, metsas, aias või toas.
 • Oi, mis taimega on juhtunud? Oodatud on fotod kahjustunud või haigetest taimedest.
 • Putukad taimedel. Oodatud on fotod taimedel askeldavatest putukatest.

Tingimused ja fotode esitamine

 • Fotosid oodatakse konkursile digitaalselt, jpg-, jpeg- või png-formaadis failina.
 • Fotosid saab üles laadida ajavahemikus 1. aprill kuni 1. september. 
 • Fotofaili maksimaalne suurus on 15 MB.
 • Faili pikema külje suurus peab olema vähemalt 3000 pikslit ja punktitihedus vähemalt 150 dpi.
 • Üks osaleja võib konkursile esitada kuni 5 fotot.
 • Fotoga koos tuleb esitada autori nimi, perekonnanimi, vanus, autori või lapsevanema/esindaja e-posti aadress ja telefon, foto pealkiri, foto lühikirjeldus, foto tegemise asukoht ja kuupäev. E-posti aadressi, perekonnanime ning lisainfot foto juures avalikult ei kuvata. 12aastaste ja nooremate osalejate fotod peab esitama ja vormi täitma tema vanem või seaduslik esindaja.
 • Foto töötlemisel tuleks meeles pidada head tava ning nähtu tõepärast ja loomulikku esitust. Fotole ei ole lubatud objekte lisada ega neid sealt eemaldada. Samuti ei tohi fotol olla kuupäeva ega teksti.
 • Võistlusel osaleja või tema esindaja annab foto üleslaadimisega õigused konkursile esitatud töid konkursi ja selle tulemuste tutvustamisel meedias, sotsiaalmeedias ja konkursi korraldajate kodulehel tasuta kasutada.
 • Foto(de) üleslaadija vastutab, et autoriõigused kuuluvad talle või tema esindatavale.
 • Korraldajal on õigus eemaldada võistluselt fotod, mis ei vasta tingimustele.
 • Võistlustöid hindab žürii.

Hindamine

Hindamine toimub kolmes vanuserühmas. Igas vanuserühmas valitakse välja parimad fotod, mille autorid pälvivad auhinna. Hinnatakse tööde leidlikkust, terviklikkust (foto koos pealkirja ja kirjeldusega) ja kunstilisust. Lisaks on auhinnad ka iga teema parima foto autorile.

Vanuserühmad jaotuvad jägmiselt:

 • kuni 7aastased osalejad;
 • 8–12aastased osalejad;
 • 13–17aastased osalejad.

Parimatest töödest koostatakse fotonäitus, mida saab näha Eestimaa erinevates paikades. Iga vanuserühma parim autor ja iga teema parim foto saab auhinnaks meenekomplekti Maaeluministeeriumilt.

 

Fotode üleslaadimine

Tärniga (*) tähistatud väljad tuleb kindlasti täita.

NB! Igat fotot üles laadides tuleb pärast foto valimist kindlasti vajutada ka nuppu "Üleslaadimine"! Vastasel juhul ei jõua foto konkursi korraldajateni.

Foto autori eesnimi.
Foto autori perekonnanimi.
Nimi, mida soovite, et kasutaksime foto juures autorile viidates, juhul kui see erineb autori pärisnimest.
Foto autori e-posti aadress. 12aastase või noorema autori puhul tema vanema või seadusliku esindaja e-posti aadress.
Foto autori telefoninumber. 12aastase või noorema autori puhul tema vanema või seadusliku esindaja telefoninumber. Välismaa numbri puhul lisada ka suunakood. Täitke väli vaid siis, kui soovite, et võtaksime Teiega ühendust telefonitsi.
Foto autori vanus täisarvuna. NB! Konkursil võivad osaleda vaid kuni 17aastased lapsed ja noored.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks*

Failid peavad olema väiksemad kui 15 MB.
Lubatud failitüübid: jpg jpeg png.
Märkige, millises fotokonkursi kolmest teemast foto kandideerib.
Failid peavad olema väiksemad kui 15 MB.
Lubatud failitüübid: jpg jpeg png.
Märkige, millises fotokonkursi kolmest teemast foto kandideerib.
Failid peavad olema väiksemad kui 15 MB.
Lubatud failitüübid: jpg jpeg png.
Märkige, millises fotokonkursi kolmest teemast foto kandideerib.
Failid peavad olema väiksemad kui 15 MB.
Lubatud failitüübid: jpg jpeg png.
Märkige, millises fotokonkursi kolmest teemast foto kandideerib.
Failid peavad olema väiksemad kui 15 MB.
Lubatud failitüübid: jpg jpeg png.
Märkige, millises fotokonkursi kolmest teemast foto kandideerib.