Sa oled siin

Taimetervise aasta fotokonkurss lastele ja noortele

Rahvusvahelise taimetervise aasta tunnusgraafika

Maaeluministeerium, Põllumajandusamet ja Põllumajandusuuringute Keskus kuulutasid 2020. a kevadel välja fotokonkursi rahvusvahelise taimetervise aasta tähistamiseks.

Konkurss kestis 1. aprillist kuni 1. septembrini ning oli suunatud kuni 17aastastele (k.a) lastele ja noortele.

Konkursi eesmärk oli innustada tänavusel rahvusvahelisel taimetervise aastal pöörama tähelepanu enda ümber olevale elusloodusele – nii taimedele ja nende viljadele kui ka putukatele ja taimehaigustele ning nende põhjustatud kahjustustele taimedel.

Taimed on inimese jaoks eluliselt olulised – nad annavad meile toitu, toodavad hingatavat hapnikku ning loovad meile väärtusliku elukeskkonna. Taimede tervist ohustavad nii kliimamuutused kui ka üha hoogustuv kaubavahetus ja reisimine. Kliima soojenedes tekivad taimekahjustajatele uued soodsad elupaigad ning kaupade ja reisijatega võivad taimekahjustajad liikuda uutesse piirkondadesse. ÜRO kuulutas 2020. aasta rahvusvaheliseks taimetervise aastaks, et pöörata rohkem tähelepanu taimede tervisele ning nende kaitsmisele taimekahjustajate eest.

Teemad

Fotokonkursil oli 3 teemat:

  • Ilus ja terve taim. Oodatud on fotod ilusatest ja tervetest taimedest erinevates kasvukeskkondades, nagu näiteks põllul, metsas, aias või toas.
  • Oi, mis taimega on juhtunud? Oodatud on fotod kahjustunud või haigetest taimedest.
  • Putukad taimedel. Oodatud on fotod taimedel askeldavatest putukatest.

Vanuserühmad

Osalejate vanuserühmad jaotusid järgmiselt:

  • kuni 7aastased;
  • 8–12aastased;
  • 13–17aastased.

Hindamine

Konkursile esitati kokku 108 fotot, milledest 88 esitati žüriile hindamiseks (ülejäänud ei vastanud fotofaili parameetrite poolest nõuetele). Kokku esitasid konkursile fotosid 52 autorit. Vanuserühmadest esitati kõige rohkem pilte 8–12aastaste vanusekategoorias – 58 fotot. Kuni 7 aastased osalejad esitasid 22 fotot ja 13–17aastased osalejad 28 fotot.

Fotode hindamiseks moodustati seitsmeliikmeline žürii, kuhu kuulus Maaeluministeeriumi esindaja, Põllumajandusameti esindaja, Põllumajandusuuringute Keskuse esindaja ning korraldajate ettepanekul neli erialaeksperti. Fotosid hindas žürii koosseisus Heiti Paves, Urmas Tartes, Toomas Kukk, Pille Hermann, Sigmar Suu (Maaeluministeerium), Lauri Urbalu (Põllumajandusamet) ja Helena Lasner (Põllumajandusuuringute Keskus).

Igas vanuserühmas ja iga teema raames valiti välja parimad fotod. Neist koostatakse fotonäitus, mida saab näha Eesti eri paikades.


 

Auhinnalised kohad

 

Vanusekategooria: kuni 7aastased

 

Teema: ilus ja terve taim

Teema: Oi, mis taimega on juhtunud?

Teema: Putukad taimedel

 


 

Vanusekategooria: 8–12aastased

 

Teema: ilus ja terve taim

Teema: oi, mis taimega on juhtunud?

Teema: putukad taimedel


 

Vanusekategooria: 13–17aastased

 

Teema: ilus ja terve taim

Teema: oi, mis taimega on juhtunud?

Teema: putukad taimedel


 

Parima foto kategooria: teema parim foto

 

Teema: ilus ja terve taim

Teema: oi, mis taimega on juhtunud?

Teema: putukad taimedel