Sa oled siin

Teadmussiirde komisjon

Teadmussiirde komisjon jälgib põllumajandusteaduste, teadmussiirde ja nõustamisteenuse arengut ning tootjate vajadusi ja keskkonnateadlikkust. Lisaks jälgib komisjon asjakohaste riiklike strateegiadokumentide prioriteete ning teeb ettepanekuid Eesti maaelu arengukava 2014–2020 teadmussiirde ja nõustamisteenuste meetmete rakendamise kohta.

 

Komisjoni ülesanded

 • Komisjon tuleb kokku vähemalt korra aastas, et vaadata läbi põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris hõivatud isikutele ja maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjatele mõeldud teadmussiirde tegevuste toetamise tulemused ning edusammud asjakohaste riiklike strateegiadokumentide eesmärkide saavutamisel.
 • Komisjon jälgib või uurib asjaolusid, mis mõjutavad sihtgrupi teabe-, koolitus- ja nõustamisvajadusi, sealhulgas keskkonnateadlikkust. Lisaks jälgib komisjon teadmussiirde tegevuste rakendamise kvaliteeti ning esitab vajadusel ministrile ettepanekuid teadmussiirde tegevuste kohta.
 • Veendumaks, et teadmussiirde toetamise tegevused on tulemuslikud ja et neid rakendatakse tõhusalt, esitab komisjon arvamusi teadmussiirde pikaajaliste programmide, nõustajate koolitusprogrammide ning teadmussiirde ja teavitustoetuse elluviimise prioriteetsete teemade kohta.
 
 • Esimees
  • Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler
 • Aseesimees
  • Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja
 • Liikmed
  • Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja (tema nõusolekul)
  • Keskkonnaministeeriumi esindaja (tema nõusolekul)
  • Mahepõllumajanduse Koostöökogu esindaja (tema nõusolekul)
  • MTÜ Eesti Aiandusliit esindaja (tema nõusolekul)
  • MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda esindaja (tema nõusolekul)
  • MTÜ Eesti Toiduainetööstuse Liit juhataja (tema nõusolekul)
  • MTÜ Eestimaa Talupidajate Keskliit esindaja (tema nõusolekul)
  • Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna juhataja
  • Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna juhataja
  • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindaja

Istungite materjalid

2018

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019-06-20 Protokoll (535.76 KB, PDF)
"Erinevaid teemavaldkondi koondav teadmussiirde pikaajaline programm" (571.92 KB, PDF). Sirli Pehme, Maaeluministeerium
"Nõuandesüsteemi tulevik" (397.09 KB, PDF). Toomas Kevvai, Maaeluministeerium
2019-01-23 Protokoll (365.18 KB, PDF)
"Nõustajate järelkasvu programm" (199.04 KB, PDF). Toomas Kevvai, Maaeluministeerium
"Teadmussiirde pikaajaline programm" (629.33 KB, PDF). Toomas Kevvai, Maaeluministeerium
2018-06-20 Protokoll (kirjalik protseduur) (438.4 KB, PDF)
"Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime arendamiseks" (352.31 KB, PDF)
programmi kirjeldus
2018-03-07 Protokoll (458.33 KB, PDF)
"Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõimekuse tõstmiseks". (226.63 KB, PDF) Kadi Raudsepp, Maaeluministeerium
Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõimekuse tõstmiseks (340.15 KB, PDF)
"Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 2 "Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused" analüüs". (2.91 MB, PDF) Aado Keskpaik ja Silja Lassur, Tallinna Ülikool
Muud või kohapeal algatatud küsimused (177.53 KB, PDF)

2017

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2017-10-18 Protokoll (475.17 KB, PDF)
"Teadmussiirde ja teavituse toetus" (161.45 KB, PDF). Annika Suu, Maaeluministeerium
"Tegevus: Põllumajandustootjate ja toidutöötlejate teadmussiirde uuring" (336.23 KB, PDF). Uuringu kavand
2017-06-29 Protokoll (466 KB, PDF)
"Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas" (267.48 KB, PDF). Sirli Pehme, Maaeluministeerium
"Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas" (375.07 KB, PDF). Programmi kavand seisuga 13. juuni 2017
"Teadmussiirde programmide määruse muutmine" (189.96 KB, PDF). Hanna Kreen, Maaeluministeerium
"Mahepõllumajanduse täienduskoolitus konsulentidele" (294.47 KB, PDF). Riina Kurm, Maaeluministeerium

 

2016

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2016-10-06 Protokoll (310.76 KB, PDF)
"Innovatsiooniklastrid, koolitusvajaduse küsitlus, teadmussiire" (681.32 KB, PDF). Kaire Kasearu, Maaeluministeerium
"Põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajaline programm" (294.07 KB, PDF). Merry Aart, Tartu Põllumeeste Liit
"Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas" (263.88 KB, PDF). Elen Peetsmann, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus
"Taimekasvatuse pikaajaline programm" (1.28 MB, PDF). Mati Koppel, Eesti Taimekasvatuse Instituut
"Teadmussiirde pikaajalised programmid" (820.34 KB, PDF). Hanna Kreen, Maaeluministeerium
"Mesindusprogramm" (363.01 KB, PDF). Liina Jürgenson, Maaeluministeerium
"Ülevaade nõustamisteenuste osutamisest" (471.37 KB, PDF). Andres Vinni, Maaelu Edendamise Sihtasutus
2016-03-16 Kirjalik protseduur, 18.02.–03.03.2016 – kokkuvõte (163.82 KB, PDF)
2016-02-03 Istungi protokoll (144.19 KB, PDF)
Põllumajanduse, toidu ning metsanduse sektori koolitusvajadus (44.43 KB, DOCX). Kaire Kasearu, Maaeluministeerium
Nõustajate koolituse uute õppekavade tutvustus (236.28 KB, PPTX). Riina Kurm, Maaeluministeerium
Teadmussiirde pikaajalised programmid (233.25 KB, PPTX). Hanna Kreen, Maaeluministeerium
2016-01-18 Kirjalik protseduur, 30.12.2015–18.01.2016 – kokkuvõte (147.19 KB, PDF)

2015

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2015-12-16 Kirjalik protseduur, 17.11.–16.12.2015 – kokkuvõte (148.06 KB, PDF)
2015-11-03 Protokoll (144.15 KB, PDF)
Teadmussiire ja teavitus (298.11 KB, PPTX)
Teadmussiirde pikaajalised programmid (466.46 KB, PPTX)
Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas (28.7 KB, DOCX)
Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas (142.79 KB, PPTX)
Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas (25.43 KB, DOCX)
2015-06-17 Kirjalik protseduur, 10.–17.07.2015 – kokkuvõte (282.78 KB, PDF)
2015-05-21 Protokoll (272.76 KB, DOCX)
Ühistegevuse pikaajaline programm (151.81 KB, PPTX)
Ettekanne. Aleksander Vukkert, Põllumajandusministeerium
Teadmussiirde pikaajaline programm aianduse valdkonnas (30.07 KB, DOCX)
Kirjeldus (töödokument). Erkki Miller, Põllumajandusministeerium
Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas (33.59 KB, DOCX)
Kirjeldus (töödokument). Hanna Kreen, Põllumajandusministeerium
2015-04-15 Protokoll (51.92 KB, ODT)
Teadmussiirde pikaajaline programm aianduse valdkonnas (135.63 KB)
Ettekanne. Erkki Miller, Põllumajandusministeerium
Teadmussiirde pikaajaline programm aiandise valdkonnas (14.91 KB, ODT)
Kirjeldus (töödokument). Erkki Miller, Põllumajandusministeerium
Toetus nõustajate koolituseks ehk nõustajate koolitustoetus (165.77 KB)
Ettekanne. Hanna Kreen ja Maarja Kuldjärv, Põllumajandusministeerium
Nõustajate koolitustoetus ja keskkonnateemaline õppekava (12.46 KB, ODT)
Kirjeldus (töödokument). Hanna Kreen ja Maarja Kuldjärv, Põllumajandusministeerium
2015-04-01 Protokoll (49.01 KB, ODT)
Komisjoni ülesanded ja töökord (152.79 KB)
Eesti maaelu arengukava – prioriteedid 2008–2014 (648.29 KB)
Teadmussiirde pikaajalised programmid (ettekanne) (521.23 KB)
Mahepõllumajanduse pikaajalise programmi kirjeldus (töödokument) (15.41 KB, ODT)
Mahepõllumajanduse pikaajaline programm (ettekanne) (89.68 KB)
Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas (töödokument) (15.58 KB, ODT)
Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutusteabe edastamiseks (töödokument) (13.49 KB, ODT)
Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutusteabe edastamiseks (ettekanne) (89.08 KB)
Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika abinõude rakendamiseks (töödokument) (26.29 KB, ODT)
Põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise ülevaade (tabel) (10.47 KB, ODS)

 

 

Viimati uuendatud: 3. oktoober 2019