Sa oled siin

Tööpakkumine: andmekaitse nõunik (tähtaeg: 4. märts 2018)

NB! Kuulutus on aegunud.

 

Kuulutame välja avaliku konkursi andmekaitse nõuniku ametikohale.

Ametikoha eesmärk on ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala asutuste andmekaitse valdkonna korraldamine, andmekaitsealaste nõuete täitmise koordineerimine ja täitmise üle kontrolli teostamine.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö, tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

 

Tööülesanded

 • Andmekaitsealaste nõuete täitmise koordineerimine ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisala asutustes;
 • isikuandmete kaitse üldmääruse järgimise jälgimine;
 • andmekaitsealase mõjuhinnangu koostamine, ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala asutuste andmekaitsealaste riskide kaardistamine ning tegevusplaanide koostamine riskide leevendamiseks;
 • ametnike ja töötajate nõustamine seoses andmekaitsealase mõjuhinnanguga ning selle toimimise jälgimine;
 • ametnike ja töötajate teavitamine ja nõustamine isikuandmete kaitse üldmäärusest ja teistest Euroopa Liidu ja Eesti andmekaitsenormidest tulenevatest kohustustest;
 • koostöö tegemine Andmekaitse Inspektsiooni ja teiste järelevalveasutustega;
 • andmekaitsealase aruandluse koostamine ja esitamine vastavalt kehtivale korrale.

Nõuded kandidaadile

 • Kõrgharidus, soovitavalt õiguse või IT erialal;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel (tase C1) ja inglise keele oskus kesktasemel (tase B1);
 • head teadmised infoturbe põhimõtetest ning teabehalduse (avaliku teabe seadus) ja andmekaitse põhimõtetest ja vastavatest õigusaktidest;
 • oskus juhtida ja koordineerida andmekaitsealaseid protsesse;
 • oskus esitada kirjalikke materjale struktureeritult ja loogiliselt ning keeleliselt korrektselt;
 • väga hea suhtlemis- ja esinemisoskus;
 • algatus- ja otsustusvõime;
 • analüüsivõime, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada.

Ministeerium pakub

 • Enesearendamise võimalusi;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda asukohaga Tallinna vanalinnas;
 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • ühisüritusi;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist;
 • paindlikku tööaega.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • CV ja motivatsioonikiri saata Maaeluministeeriumi personaliosakonda elektrooniliselt aadressil konkurss@agri.ee märgusõnaga „andmekaitse“ hiljemalt 4. märtsil 2018. a.
 • Täpsem teave: Urve Anter (tel 625 6215) või Tiina Kahar (tel 625 6168).
Viimati uuendatud: 20. märts 2018