Sa oled siin

Tööpakkumine: Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor (tähtaeg: 28. veebruar 2019)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Maaeluministeerium koos Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadusnõukoguga kuulutab välja avaliku konkursi Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktori ametikoha täitmiseks.

Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI) on Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev ministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mille eesmärgiks on toetada põllumajandustootmise efektiivsust ja konkurentsivõimet, vähendada põllumajanduse keskkonnamõju ja aidata kaasa elurikkuse säilitamisele.

Nõuded kandidaadile

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus (magistrikraad), eelistatavalt teaduskraad;
 • üldteadmised põllumajandusest ning teadus- ja arendustöö korraldusest;
 • vähemalt 3-aastane organisatoorse töö kogemus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus vähemalt kesktasemel;
 • valdkonna õigusaktide tundmine.

Dokumendid

Konkursil osalemiseks esitada:

 • avaldus teadusnõukogu esimehe nimele;
 • motivatsioonikiri, milles põhjendatakse oma sobivust antud ametikohale (pikkus kuni 1 lk);
 • elulookirjeldus;
 • haridust ja teaduskraadi tõendavate dokumentide koopiad;
 • tähtsamate teadustööde nimekiri;
 • visioon teemal „ETKI roll ja võimalused põllumajanduse jätkusuutlikuks arenguks“ (pikkus kuni 4 lk) koos 5-aastase tegevuskavaga visiooni elluviimiseks.

Dokumendid palume esitada paberil aadressil Lai tn 39 // Lai tn 41, Tallinn 15056 või elektrooniliselt aadressil konkurss@agri.ee märgusõnaga „ETKI direktori konkurss“ hiljemalt 28. veebruaril 2019. a kell 12.00.

Täpsem teave

 • Tööle asumise kuupäev on 20. aprill 2019.
 • Direktoriga sõlmitakse tööleping kuni viieks aastaks.
 • Instituudi aadress: J. Aamisepa 1, Jõgeva 48309, Jõgeva maakond.
 • Lisateave: Toomas Kevvai, teadusnõukogu esimees, tel 509 7650.
Viimati uuendatud: 4. märts 2019