Sa oled siin

Tööpakkumine: Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor (tähtaeg: 28. veebruar 2019)

Maaeluministeerium koos Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadusnõukoguga kuulutab välja avaliku konkursi Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktori ametikoha täitmiseks.

Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI) on Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev ministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mille eesmärgiks on toetada põllumajandustootmise efektiivsust ja konkurentsivõimet, vähendada põllumajanduse keskkonnamõju ja aidata kaasa elurikkuse säilitamisele.

Nõuded kandidaadile

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus (magistrikraad), eelistatavalt teaduskraad;
 • üldteadmised põllumajandusest ning teadus- ja arendustöö korraldusest;
 • vähemalt 3-aastane organisatoorse töö kogemus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus vähemalt kesktasemel;
 • valdkonna õigusaktide tundmine.

Dokumendid

Konkursil osalemiseks esitada:

 • avaldus teadusnõukogu esimehe nimele;
 • motivatsioonikiri, milles põhjendatakse oma sobivust antud ametikohale (pikkus kuni 1 lk);
 • elulookirjeldus;
 • haridust ja teaduskraadi tõendavate dokumentide koopiad;
 • tähtsamate teadustööde nimekiri;
 • visioon teemal „ETKI roll ja võimalused põllumajanduse jätkusuutlikuks arenguks“ (pikkus kuni 4 lk) koos 5-aastase tegevuskavaga visiooni elluviimiseks.

Dokumendid palume esitada paberil aadressil Lai tn 39 // Lai tn 41, Tallinn 15056 või elektrooniliselt aadressil konkurss@agri.ee märgusõnaga „ETKI direktori konkurss“ hiljemalt 28. veebruaril 2019. a kell 12.00.

Täpsem teave

 • Tööle asumise kuupäev on 20. aprill 2019.
 • Direktoriga sõlmitakse tööleping kuni viieks aastaks.
 • Instituudi aadress: J. Aamisepa 1, Jõgeva 48309, Jõgeva maakond.
 • Lisateave: Toomas Kevvai, teadusnõukogu esimees, tel 509 7650.
Viimati uuendatud: 4. veebruar 2019