Sa oled siin

Tööpakkumine: finantsosakonna peaspetsialisti asendaja (tähtaeg: 14. veebruar 2018)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi finantsosakonna peaspetsialisti (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja) ametikoha täitmiseks.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö, tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

 

Peamised teenistusülesanded

 • "Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007–2013 ning "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020" sertifitseerimisasutuse ülesannete täitmine;
 • välisabi sildfinantseerimise taotlusmaterjalide koostamine;
 • maksetaotluste koostamine Euroopa Liidu Nõukogu delegaatide sõidukulude hüvitamiseks.

Nõuded kandidaadile

 • kõrgharidus, soovitavalt majanduse erialal;
 • eelnev finants- või auditialane töökogemus;
 • dokumendihaldusprogrammide kasutamise oskus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus kesktasemel erialase sõnavara valdamisega;
 • hea analüüsioskus;
 • hea suhtlemisoskus ja kohusetunne;
 • algatus- ja otsustusvõime, avatus uuendustele ja meeskonnatöö valmidus;
 • loov ja eesmärgipärane mõtlemine;
 • võimalus viibida lähetuses.

Ministeerium pakub

 • Enesearendamise võimalusi;
 • kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • sõbralikku ja arengule suunatud kollektiivi;
 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • paindlikku tööaega.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • CV ja motivatsioonikirja palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 14. veebruaril 2018. a.
 • Täpsem teave: Astra Tiks (töö sisu teemadel; tel 625 6113) või Tiina Kahar (tel 625 6168).
Viimati uuendatud: 20. veebruar 2018