Sa oled siin

Tööpakkumine: infotehnoloogia osakonna juhataja asetäitja (tähtaeg: 17. juuli 2019)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi infotehnoloogia osakonna juhataja asetäitja ametikohale.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö, tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Tööülesanded

Ametikoha põhiülesanne on ministeeriumi haldusala efektiivsuse ja haldussuutlikkuse suurendamine erinevate infosüsteemide arenduste loomise, rakendamise ja halduse korraldamise kaudu ja lähtudes IT-strateegiast, tagada ministeeriumi ja ministeeriumi infosüsteemiga liitunud asutuste IT-taristu kvaliteetne toimimine haldus- ja arendustegevuste kaudu.

Täpsemad tööülesanded:

 • ministeeriumi haldusala efektiivsuse ja haldussuutlikkuse suurendamine erinevate infosüsteemide loomise, rakendamise ja halduse korraldamise kaudu;
 • aktiivne osalemine ministeeriumi IT-strateegia ja arhitektuuri arendamisel;
 • infosüsteemide arendusvaldkonna ja IT-taristu riigihangete koordineerimine ja vajadusel korraldamine;
 • projektide töörühmades osalemine,  infosüsteemide kvaliteedi tagamine;
 • IT-taristu arenduse planeerimine ja koordineerimine;
 • IT-taristu halduse ja arenduse protsesside arendamine, juurutamine ja juhtimine;
 • IT-taristu eelarve planeerimine ja täitmise jälgimine;
 • infoturbepoliitika ja sellest tulenevate kordade rakendamine;
 • ministeeriumi IT-vahendite arvestuse korraldamine;
 • osakonnajuhataja äraolekul osakonna töö juhtimine.

Nõuded kandidaadile

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

 • kõrgharidus infotehnoloogia erialal;
 • eelnev juhtimiskogemus vähemalt 1 aasta;
 • töökogemus IT valdkonnas vähemalt 3 aastat;
 • head teadmised meeskonnatöö organiseerimisest ja motiveerimisest;
 • head teadmised projektijuhtimise põhimõtetest ja oskus neid rakendada töös;
 • ITIL-raamistiku põhimõtete tundmine ja oskus neid praktikas rakendada;
 • andmeturbe ja üldise turvalisuse põhimõtete väga hea tundmine;
 • IT-taristu seadmete põhjalik tundmine;
 • Microsoft Windowsi ja Linuxi operatsioonisüsteemide tööpõhimõtete tundmine;
 • eesti keele oskus tasemel C1 (kõrgtasemel) ning erialase inglise keele hea oskus kõnes ja kirjas;
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
 • pingetaluvus ja algatusvõime;
 • hea suhtlemisoskus.

Kasuks tuleb:

 • tarkvaraarendusprojektide ja IT-taristu hangetes osalemise kogemus.

Ministeerium pakub

Meie pakume Sulle:

 • huvitavat, vaheldus- ja vastutusrikast ning katsumusi pakkuvat tööd;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 päeva aastas;
 • paindlikku tööaega;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • Motivatsioonikiri, kuhu lisada tarkvara ja IT-taristu arendusprojektide loetelu koos oma rolliga, CV ja haridust tõendavast dokumendist koopia palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda meilitsi konkurss@agri.ee hiljemalt 17. juulil 2019. a.
 • Täpsem teave: Liilia Kristal, infotehnoloogia osakonna juhataja (töö sisu asjus, tel 625 6155) või Urve Anter, personaliosakonna juhataja (tel 625 6215.
 • Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega.
Viimati uuendatud: 18. juuli 2019