Sa oled siin

Tööpakkumine: infotehnoloogia osakonna juhataja asetäitja (tähtaeg: 17. november 2019)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi infotehnoloogia osakonna juhataja asetäitja ametikohale.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Infotehnoloogia osakonna ülesanded

Infotehnoloogia osakonna põhiülesanded: korraldada ministeeriumis ja tema valitsemisalas olevates valitsusasutustes ning ministeeriumi hallatavates riigiasutustes, kelle infosüsteemid on liidetud ministeeriumi infosüsteemidega, infosüsteemide arendamist, haldamist, majutamist ja hooldust ning arvutiabi osutamist; infotehnoloogilise tugiteenuse osutamist ja teenustaseme kindlaksmääramist; nõuete väljatöötamist info- ja kommunikatsioonisüsteemide ning -vahendite töökindluse, arengusuutlikkuse ja kasutatavuse tagamiseks ning nõuetest kinnipidamise jälgimist; infotehnoloogilise turvapoliitika väljatöötamist ja rakendamist.

Tööülesanded

Osakonnajuhataja asetäitjana on Sinu põhiülesanne suurendada ministeeriumi haldusala efektiivsuse ja haldussuutlikkust erinevate infosüsteemide arenduste loomise, rakendamise ja halduse korraldamise kaudu IT-strateegiast lähtuvalt ning tagada ministeeriumi ja ministeeriumi infosüsteemiga liitunud asutuste IT-taristu kvaliteetne toimimine haldus- ja arendustegevuste kaudu.

Täpsemad tööülesanded:

 • ministeeriumi haldusala efektiivsuse ja haldussuutlikkuse suurendamine erinevate infosüsteemide loomise, rakendamise ja halduse korraldamise kaudu;
 • aktiivne osalemine ministeeriumi IT-strateegia ja arhitektuuri arendamisel;
 • infosüsteemide ja IT-taristu riigihangete koordineerimine ja vajadusel korraldamine;
 • IT-taristu arenduse planeerimine ja koordineerimine;
 • IT-taristu halduse ja arenduse protsesside arendamine, juurutamine ja juhtimine;
 • IT-taristu eelarve planeerimine ja täitmise jälgimine;
 • infoturbepoliitika ja sellest tulenevate kordade rakendamine;
 • ministeeriumi IT-vahendite arvestuse korraldamine;
 • osakonnajuhataja äraolekul osakonna töö juhtimine.

Nõuded kandidaadile

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

 • infotehnoloogiaalane kõrgharidus;
 • eelnev juhtimiskogemus vähemalt 1 aasta;
 • töökogemus IT valdkonnas vähemalt 3 aastat;
 • head teadmised meeskonnatöö organiseerimisest ja motiveerimisest;
 • head teadmised projektijuhtimise põhimõtetest ja oskus neid rakendada töös;
 • ITIL-raamistiku põhimõtete tundmine ja oskus neid praktikas rakendada;
 • andmeturbe ja üldise turvalisuse põhimõtete väga hea tundmine;
 • IT-taristu seadmete põhjalik tundmine;
 • laitmatu eesti keele oskus ning erialase inglise keele hea oskus kõnes ja kirjas;
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
 • pingetaluvus ja algatusvõime;
 • hea suhtlemisoskus.

Kasuks tuleb:

 • tarkvara arendusprojektide ja IT-taristu hangetes osalemise kogemus.

Ministeerium pakub

Meie pakume Sulle:

 • huvitavat, vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 päeva aastas;
 • paindlikku tööaega ja tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • CV ja motivatsioonikiri, kuhu lisada tarkvara ja IT-taristu arendusprojektide loetelu koos oma rolliga palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda meiliaadresile konkurss@agri.ee hiljemalt 17. novembril 2019. a.
 • Täpsem teave: Liilia Kristal (töö sisu asjus, tel 625 6155) või Tiina Kahar (625 6168).
 • Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega.
Viimati uuendatud: 19. november 2019