Sa oled siin

Tööpakkumine: kaks maakasutuspoliitika osakonna peaspetsialisti asendajat (tähtaeg: 3. detsember 2019)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi kahe maakasutuspoliitika osakonna peaspetsialisti ametikoha täitmiseks (ajutiselt äraolevate ametnike asendamise ajaks).

Meie väärtused: hoolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Osakonna ja büroo ülesanded

Maakasutuspoliitika osakonna põhiülesanne on kavandada ja ellu viia põllumajanduse maakasutuspoliitikat eesmärgiga suurendada põllumajanduse konkurentsivõimet, tagada põllumajandustootmise jätkusuutlikkus ja põllumajanduskeskkonna säästlik kasutamine.

Maakasutuspoliitika osakond otsib oma meeskonda ajutiselt eemal viibivate ametnike asendamiseks

 • põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialisti ja
 • otsetoetuste büroo peaspetsialisti.

Teenistusülesanded

Põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialistina on Sinu põhiülesanne rakendada Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 keskkonnasõbraliku majandamise toetust, töötada välja ja rakendada Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava põllumajanduskeskkonna toetusi (sh õigusaktid) kujundada seisukohti põllumajanduskeskkonna valdkonnas.

Otsetoetuste büroo peaspetsialistina on Sinu põhiülesanne koordineerida põllumajanduse otsetoetuste rakendamist, sealhulgas töötada välja tootmiskohustusega seotud otsetoetuste, noorte ja väikepõllumajandustootjate otsetoetuste ja üleminekutoetuste rakendamiseks vajalikke õigusakte. Samuti on Sinu ülesanne vahendada teavet Euroopa Komisjonile ja asjaomastele institutsioonidele ning osaleda põllumajandussektori analüüside, arengukavade ja sektori strateegiate koostamisel.

Täpsemad teenistusülesanded

 • Valmistada ette ja täita valdkonnaga seotud töö- ja arengukavasid, strateegiaid ja muid dokumente;
 • koguda, töödelda ja analüüsida teavet ametikoha valdkonnas;
 • teha koostööd allasutuste, ministeeriumite ja teiste organisatsioonidega;
 • osaleda valdkonna piires Euroopa Liidu ja riiklikes otsustusprotsessides, sh osaleda strateegiadokumentide väljatöötamises, rakendamises ja analüüsimises;
 • töötada välja valdkonna õigusaktide eelnõusid;
 • esindada ministeeriumi oma pädevuse piires.

Nõuded kandidaadile

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • kõrgharidus, soovitavalt põllumajanduse erialal;
 • soovituslikult agronoomilised teadmised või eelnev töökogemus põllumajandusettevõttes;
 • laitmatu eesti keele oskus ja inglise keele oskus kesktasemel;
 • teadmised Euroopa Liidu ühisest põllumajanduspoliitikast, keskkonnapoliitikast ning Eesti põllumajanduse ja maaelu olukorrast;
 • teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist, õigussüsteemist ja otsustusprotsessist;
 • hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel;
 • oskus töötada meeskonnas, suhelda avalikkusega ning avalikkuse ees esineda;
 • pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja algatusvõime;
 • võimalus viibida välislähetuses.

Ministeerium pakub

Meie pakume Sulle:

 • huvitavat, vaheldus- ja vastutusrikast tööd;
 • võimalust panustada globaalselt väga olulise valdkonna arengusse;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • võimalust teha osaliselt kaugtööd;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • paindlikku tööaega ning soodustusi tervise hoidmiseks.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • Ametikohtadele kandideerimiseks esita CV ja motivatsioonikiri personaliosakonda meilitsi aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 3. detsembriks 2019. a.
 • Täpsem teave: Katrin Rannik (töö sisu asjus, tel 625 6109) või Tiina Kahar (tel 625 6168).
 • NB! Ära unusta märkimast, kummale ametikohale kandideerid!
 • Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega.
Viimati uuendatud: 4. detsember 2019