Sa oled siin

Tööpakkumine: kalamajandusosakonna turukorralduse ja kaubanduse büroo peaspetsialisti asendaja (tähtaeg: 8. märts 2020)

Kuulutame välja avaliku konkursi kalamajandusosakonna turukorralduse ja kaubanduse büroo peaspetsialisti (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja) ametikoha täitmiseks.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Osakonna ülesanded

Kalamajandusosakonna põhiülesanne on kavandada ja viia ellu kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.

Büroo ülesanded

Turukorralduse ja kaubanduse büroo teeb järgmist:

 • koordineerib kalamajandusliku riigiabi aruannete koostamist ja esitamist Euroopa Komisjonile ning rahvusvahelistele organisatsioonidele;
 • analüüsib ja korraldab Euroopa Liidu ühisest kalanduspoliitikast tulenevate kalandusturu korraldamise abinõude rakendamist;
 • osaleb Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsustusprotsessis kalanduse turukorraldusega ja vesiviljelusega seonduvates küsimustes;
 • töötab koostöös õigusosakonnaga välja büroo ülesannete täitmiseks vajaliku õigusakti eelnõu ja koostab büroo ülesannete täitmiseks vajaliku lepingu projekti.

Ametikoha ülesanded

Otsime oma meeskonda peaspetsialisti, kelle põhiülesanne on Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika turukorraldussüsteemi rakendamine, sh kalandustootjate ühenduste (tootjaorganisatsioonide) toimimiseks vajaliku õigusliku ja administratiivse raamistiku loomine.

Täpsemad teenistusülesanded:

 • vaadata läbi tootjaorganisatsioonide tegevuskavasid ja tegevuskavade aruandeid ning valmistada ette materjale tegevuskavade hindamiseks;
 • vajadusel töötada välja tootjaorganisatsioonide tegevuse administreerimiseks vajalikud töökorrad ja protseduurid;
 • menetleda turukorralduslikke toetusi ning teha riiklikku järelevalvet turukorralduslike toetuste saamiseks kehtestatud nõuete järgimise üle;
 • koguda, töödelda, kontrollida ja esitada tootjaorganisatsioonide tegevusega seotud statistikat;
 • suhelda ülesannete täitmisel kalandusvaldkonnas tegutsevate huvigruppide ja asutustega ning osaleda läbirääkimistel ja valdkonda puudutavates töögruppides;
 • osaleda Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava meetmete rakendamises ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava väljatöötamises;
 • osaleda Euroopa Liidu otsustusprotsessis ametikoha valdkonda jäävates küsimustes.

Nõuded kandidaadile

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus (soovitatavalt kalanduse või majanduse valdkonnas);
 • valdad eesti keelt laitmatult ja oskad inglise keelt kesktasemel;
 • omad head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust, sh oskad suhelda avalikkusega;
 • Sul on teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest;
 • Sul on analüütiline mõtlemine;
 • talud rutiini ja töötad efektiivselt ja tulemuslikult ka pingeolukorras;
 • oled oma töös täpne ja korrektne, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline.

Kasuks tuleb

 • kalandust puudutavate õigusaktide, sh ühise kalanduspoliitika turukorraldussüsteemi tundmine;
 • teadmised Euroopa Liidu institutsioonide otsustusprotsessidest.

Ministeerium pakub

Meie pakume Sulle:

 • huvitavat, vastutusrikast ning enese proovile paneku võimalusi pakkuvat tööd;
 • kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • enesearendamise võimalusi;
 • põhipalka alates 1600 eurost katseajal;
 • põhipuhkust 35 päeva aastas;
 • paindlikku tööaega;
 • ühisüritusi;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Tähtaeg ja täpsem teave

Viimati uuendatud: 14. veebruar 2020