Sa oled siin

Tööpakkumine: kutselise kalapüügi korralduse büroo nõunik (tähtaeg: 11. august 2019)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi kalamajandusosakonna kutselise kalapüügi korralduse büroo nõuniku ametikoha täitmiseks.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Osakonna ülesanne

Kalamajandusosakonna põhiülesanne on kavandada ja viia ellu kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.

Tööülesanded

Nõuniku põhiülesanne on juhtida ja koordineerida kutselise kalapüügi registri ja kutselise kalapüügiga seonduvate andmete esitamise ning analüüsimise elektrooniliste rakenduste (ehk infosüsteemi) arendusprojekte ning valmistada ette selleks vajalik dokumentatsioon.

Täpsemad teenistusülesanded:

 • infosüsteemi arendus­vajaduse väljaselgitamine, arendusprojektide priori­seerimine;
 • infosüsteemi arendusprojektide ettevalmistamine;
 • infosüsteemide arendusprojektide igapäevane juhtimine ja koordineerimine;
 • arendusprojektide vastuvõtmise korraldamine;
 • osalemine  kalandusandmete elektroonilise esitamise ja kogumise arendamisega seotud tegevuses Euroopa Liidu tasandil;
 • Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2021–2027 rakendamiseks vajalike meetmete väljatöötamises osalemine ja rakendamine;
 • Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020  rakenduskava  kalanduse kontrolli ja järelevalve toetusmeetme rakendamisel osalemine;
 • kutselise kalapüügisektori olukorra analüüside koostamine.

Nõuded kandidaadile

Oled sobiv kandidaat, kui:

 • Sul on kõrgharidus (kalanduse, keskkonna, infotehnoloogia või majanduse erialal);
 • oskad eesti keelt kõrgtasemel (tase C1) ja inglise keelt kesktasemel (tase B1);
 • tunned valdkonda reguleerivaid õigusakte;
 • Sul on üldteadmised Euroopa Liidu toimimisest;
 • Sul on rutiinitaluvus, sh võime töötada efektiivselt ja tulemuslikult ka pingeolukorras;
 • oled kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline;
 • Sul on analüütiline mõtlemine;
 • Sul on hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus.

Ministeerium pakub

Meie pakume Sulle:

 • huvitavat, vaheldus- ja vastutusrikast tööd;
 • võimalust panustada valdkonna arengusse;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 päeva aastas;
 • paindlikku tööaega;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • CV, motivatsioonikiri ja koopia haridust tõendavast dokumendist palume saata Maaeluministeeriumi personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee märgusõnaga „kutseline kalapyyk“ hiljemalt 11. augustil 2019. a.
 • Täpsem teave: Ain Soome (töö sisu asjus, tel 625 6181) või Tiina Kahar (tel 625 6168).
 • Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega.
Viimati uuendatud: 16. august 2019