Sa oled siin

Tööpakkumine: kutselise kalapüügi korralduse büroo peaspetsialist (tähtaeg: 14. juuli 2019)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi kalamajandusosakonna kutselise kalapüügi korralduse büroo peaspetsialisti ametikoha täitmiseks.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö, tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

 

Osakonna ülesanded

Kalamajandusosakonna põhiülesanne on kavandada ja viia ellu kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.

Ametikoha ülesanded

Kutselise kalapüügi korralduse büroo peaspetsialisti põhiülesanne on ministeeriumi vastutusalas olevate kutselist kalapüüki reguleerivate Euroopa Liidu õigusaktide kohta seisukohtade väljatöötamine ja esitamine Euroopa Liidu institutsioonide töös, Euroopa Liidu kutselist kalapüüki reguleerivate õigusaktide siseriiklik rakendamine, siseriiklike õigusaktide väljatöötamine ja rakendamine ning kutselise kalapüügi sektori analüüside koostamine.

Täpsemad ülesanded:

 • kutselist kalapüüki reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamine;
 • kutselist kalapüüki puudutavate teiste ministeeriumite koostatud õigusaktide eelnõude läbivaatamine ja ettepanekute tegemine ministeeriumi seisukoha kujundamiseks;
 • kutselise kalapüügi korraldust puudutavate Euroopa Liidu õigusaktide kohta seisukohtade väljatöötamine;
 • kutselist kalapüüki reguleerivate Euroopa Liidu õigusaktide siseriiklik rakendamine;
 • kutselise kalapüügivõimaluste või lubatud aastasaagi ammendumisel püügi peatamise ja taasavamise maaeluministri käskkirjade koostamine ja avaldamine;
 • kutselise kalapüügisektori olukorra analüüside koostamine;
 • kutselise kalapüügi registri arendamises osalemine;
 • kutselise kalapüügi korralduse kohta informatsiooni andmine ja Maaeluministeeriumi vastutusvaldkonda jäävate aruannete koostamine ning esitamine.

Nõuded kandidaadile

Oled sobiv kandidaat, kui:

 • Sul on kõrgharidus (soovitavalt keskkonna, kalanduse või majanduse vallas);
 • oskad eesti keelt kõrgtasemel (tase C1) ja inglise keelt kesktasemel (tase B1);
 • tunned valdkonda reguleerivaid õigusakte;
 • Sul on teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ja õigussüsteemist ning selle rakendamisest ja otsustusprotsessist;
 • oskad kasutada arvutiprogramme, sealhulgas tabelarvutusprogrammi MS Excel;
 • rutiinitaluvus (sh võime töötada efektiivselt ja tulemuslikult ka pingeolukorras);
 • oled oma töös täpne ja korrektne;
 • oled kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline;
 • Sul on analüütiline mõtlemine;
 • Sul on hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus.

Ministeerium pakub

Meie pakume Sulle:

 • huvitavat, vaheldus- ja vastutusrikast ning katsumusi pakkuvat tööd;
 • võimalust panustada valdkonna arengusse;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 päeva aastas;
 • paindlikku tööaega;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • CV, motivatsioonikiri ja koopia haridust tõendavast dokumendist palume saata Maaeluministeeriumi personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 14. juuli 2019. a.
 • Täpsem teave: Ain Soome (töö sisu asjus, tel 625 6181) või Urve Anter (tel 625 6215).
 • Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega.
Viimati uuendatud: 17. juuli 2019