Sa oled siin

Tööpakkumine: personalijuht (üldosakonna personalibüroo juhataja) (tähtaeg: 23. november 2020)

Kuulutame välja avaliku konkursi personalijuhi (üldosakonna personalibüroo juhataja) ametikoha täitmiseks.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Personalibüroo põhiülesanne on korraldada ministeeriumi ning koordineerida tema valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste personalitööd ja koolitustegevust. Büroo koosseisu kuuluvad büroojuhataja (personalijuht), kolm nõunikku ja kaks peaspetsialisti. Nõunike ja peaspetsialistide ametikohad on täidetud oma ala asjatundjatega.

Otsime oma meeskonda personalijuhti, kes liidaks meeskonna strateegia elluviimisel, astuks vastu kaugtöö juurutamisel tekkivatele katsumustele ning tagaks ministeeriumi eduka osalemise pere- ja töötajasõbraliku tööandja märgise programmis.

Personalijuhi ülesanded

Sinu täpsemad teenistusülesanded personalijuhina on järgmised:

 • büroo töö planeerimine, korraldamine ja kontrollimine ning meeskonnatöö juhtimine, samuti büroo tegevuskava ja aruandluse koostamise korraldamine ja esitamine;
 • büroo esindamine büroole pandud ülesannete täitmisel;
 • koostöö tegemine ja teabe vahendamine, sealhulgas dokumentide esitamine Riigikantselei juures tegutsevale tippjuhtide valikukomisjonile;
 • personalipoliitika, personali arengut toetava personalijuhtimise põhimõtete ja protseduuride väljatöötamise ning elluviimise korraldamine;
 • personali planeerimine ja arendustegevuse koordineerimine;
 • ametnike ja töötajate värbamise ja valiku ning uue ametniku või töötaja ametisse nimetamise protsessi korraldamine;
 • personaliga seotud dokumentatsiooni haldamise koordineerimine, ministeeriumi personali- ja palgadokumentide edastamise koordineerimine Riigi Tugiteenuste Keskusele;
 • büroo tegevusvaldkonda kuuluvate õigusaktide väljatöötamine või läbivaatamine ja arvamuse kujundamine;
 • arenguvestluste koordineerimine;
 • ministeeriumi juhtkonna, struktuuriüksuste, valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste nõustamine personalitöö ja koolitusküsimustes ning personaliteabe vahendamine;
 • personali- ja koolituskulude eelarve eelnõu koostamisel osalemine ning autasustamiste korraldamine.

Nõuded kandidaadile

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus, soovitavalt personalijuhtimise, õiguse või avaliku halduse erialal;
 • Sul on eelnev töökogemus ametikoha valdkonnas vähemalt 3 aastat;
 • Sul on olemas avalikus teenistuses töötamise kogemus ning juhtimisega seotud teadmised ja kogemused;
 • oskad eesti keelt kõrgtasemel ja ühte võõrkeelt (soovitavalt inglise keelt) kesktasemel (B2 tase);
 • tunned väga hästi personalitöö raame piiritlevaid õigusakte ning teenistuskoha kutse-eetika nõudeid;
 • tunned kaasaegse avaliku halduse ja personalijuhtimise arengusuundi, tead personalipoliitika kujundamise põhimõtteid;
 • oled hea suhtleja, avatud, töökas ja aus.

Sulle tulevad kasuks B-kategooria juhtimisõiguse olemasolu ja soovituskirjad.

Ministeerium pakub

Meie pakume Sulle:

 • võimalust suunata suure organisatsiooni personalipoliitikat;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • miljööväärtuslikku ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • haigusrahade hüvitamist alates töövõimetuslehele jäämise teisest päevast;
 • kolme tervisepäeva kalendriaasta jooksul;
 • paindlikku tööaega, sh võimalust teha osaliselt kaugtööd;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist;
 • ühisüritusi.

Oleme liitunud peresõbraliku tööandja märgise programmiga, algmärgis väljastatakse novembrikuu lõpus.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga Maaeluministeeriumi üldosakonna personalibüroole meilitsi aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 23. novembril 2020. a.
 • Täpsem teave: Leiti Tulf (tel 625 6177) või Tiina Kahar (tel 625 6168).
 • Tööle kandideerides nõustud oma isikuandmete töötlemisega.
Viimati uuendatud: 6. november 2020