Sa oled siin

Tööpakkumine: põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist (tähtaeg: 12. august 2019)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialisti
(ajutiselt äraoleva ametniku asendaja) ametikoha täitmiseks.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Osakonna ülesanded

Põllumajanduspoliitika osakonna põhiülesanne on kavandada ja ellu viia põllumajanduspoliitikat eesmärgiga suurendada põllumajanduse ja toiduainetööstuse konkurentsivõimet, suurendada toiduainesektori turule orienteeritust, aidata kaasa toidutarneahela terviklikumale toimimisele ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordile ja turunduseesmärkide saavutamisele.

Tööülesanded

Peaspetsialistina on Sinu põhiline teenistusülesanne töötada välja põllumajandus- ja toiduainesektori konkurentsivõime ning jätkusuutliku struktuuri tagamiseks vajalikud meetmeid ja koordineerida nende rakendamist, sh:

 • koguda, süstematiseerida ja analüüsida põllumajanduslikku ühistegevust puudutavat teavet ning töötada välja ühistegevuse edendamisele suunatud meetmeid ja koordineerida nende rakendamist;
 • hinnata ja analüüsida meetmete mõju koos valdkondliku tegevuse koordineerimisega ning osaleda seires;
 • osaleda Euroopa Liidu otsustusprotsessis oma valdkonnas ja töötada välja valdkonna õigusakte.

Nõuded kandidaadile

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus (soovitavalt põllumajanduse, majanduse või avaliku halduse erialal);
 • Sul on tööks vajalike arvutiprogrammide (ennekõike tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogrammid) kasutamise oskus;
 • Sa valdad eesti keelt kõrgtasemel (tase C1) ja inglise keelt kesktasemel (tase B2);
 • Sul on teadmised Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika põhimõtetest ja arengusuundadest ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest
 • Sul on teadmised Maaeluministeeriumi vastutusvaldkondadest;
 • Sul on üldteadmised valdkonna infoallikatest ja andmebaasidest;
 • Sa oled initsiatiivikas, oma töös täpne, korrektne ja kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline ja hea rutiinitaluvusega;
 • Sul on hea analüüsi- ja sünteesivõime;
 • Sa oled hea suhtleja, avatud uuendustele, tegema koostööd nii oma meeskonnas, valitsemisalas kui teiste partneritega;
 • Sul on väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus.

Kasuks tulevad üldteadmised Euroopa Liidu institutsioonidest ja struktuurist, Euroopa Liidu õigussüsteemist ja selle rakendamisest.

Ministeerium pakub

Meie pakume Sulle:

 • huvitavat, vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
 • võimalust panustada valdkonna arengusse;
 • meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 päeva aastas;
 • paindlikku tööaega ning tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • CV ja motivatsioonikiri palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee märgusõnaga „toidusektor“ hiljemalt 12. augustil 2019. a.
 • Täpsem teave: Janeli Tikk (töö sisu kohta, tel 625 6299) või Tiina Kahar (tel 625 6168).
 • Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega.
Viimati uuendatud: 16. august 2019