Sa oled siin

Tööpakkumine: põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialisti asendaja (tähtaeg: 6. oktoober 2019)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialisti (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja) ametikoha täitmiseks.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Osakonna ülesanne

Põllumajanduspoliitika osakonna põhiülesanne on kavandada ja ellu viia põllumajanduspoliitikat eesmärgiga suurendada põllumajanduse ja toiduainetööstuse konkurentsivõimet, suurendada toiduainesektori turule orienteeritust, aidata kaasa toidutarneahela terviklikumale toimimisele ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordile ja turunduseesmärkide saavutamisele.

Ametikoha ülesanne

Peaspetsialistina on Sinu põhiülesanded järgmised:

 • töötada välja vajalikud meetmed põllumajandus- ja toidusektori konkurentsivõime tõstmiseks ning põllumajandustootja positsiooni parendamiseks tarneahelas ja koordineerida nende meetmete rakendamist;
 • hinnata ja analüüsida meetmete mõju;
 • osaleda Euroopa Liidu otsustusprotsessis oma valdkonnas ja töötada välja valdkonna õigusakte.

Nõuded kandidaadile

Ootame Sind kandideerima, kui Sa:

 • oled kõrgharidusega (soovitavalt põllumajanduse, majanduse või avaliku halduse erialal);
 • oskad kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme (ennekõike tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogrammid);
 • oskad eesti keelt kõrgtasemel ja inglise keelt kesktasemel;
 • omad teadmisi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika põhimõtetest ja arengusuundadest ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • omad teadmisi Maaeluministeeriumi vastutusvaldkondadest;
 • omad üldteadmisi valdkonna infoallikatest ja andmebaasidest;
 • oled hea analüüsi- ja sünteesivõimega;
 • oled hea suhtleja, avatud uuendustele, valmis tegema koostööd nii oma meeskonnas, valitsemisalas kui ka teiste partneritega;
 • oskad end nii suuliselt kui ka kirjalikult väga hästi väljendada;
 • oled initsiatiivikas, oma töös täpne, korrektne ja kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline ja hea rutiinitaluvusega.

Sulle tulevad kasuks üldteadmised Euroopa Liidu institutsioonidest ja struktuurist, Euroopa Liidu õigussüsteemist ja selle rakendamisest.

Ministeerium pakub

Meie pakume Sulle:

 • huvitavat, vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
 • võimalust panustada valdkonna arengusse;
 • meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 päeva aastas;
 • paindlikku tööaega ning tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • CV ja motivatsioonikiri palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee märgusõnaga „koostöö“ hiljemalt 6. oktoobril 2019. a.
 • Täpsem teave: Janeli Tikk (töö sisu asjus, tel 625 6299) või Tiina Kahar (tel 625 6168).
 • Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega.
Viimati uuendatud: 16. oktoober 2019