Sa oled siin

Tööpakkumine: põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialisti asendaja (tähtaeg: 20. september 2019)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi maakasutuspoliitika osakonna põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialisti (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja) ametikoha täitmiseks.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

 

 

Osakonna ülesanne

Maakasutuspoliitika osakonna põhiülesanne on kavandada ja ellu viia põllumajanduse maakasutuspoliitikat eesmärgiga suurendada põllumajanduse konkurentsivõimet, tagada põllumajandustootmise kestlikkus ja põllumajanduskeskkonna säästlik kasutamine.

Ametikoha tööülesanded

Põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialisti ametikoha põhiülesanded:

 • rakendada Eesti maaelu arengukava 2014–2020 keskkonnasõbraliku majandamise toetust;
 • töötada välja ja rakendada Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava põllumajanduskeskkonna toetusi;
 • kujundada seisukohti põllumajanduskeskkonna valdkonnas.

Põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialistina on Sinu ülesanne:

 • valmistada ette ja täita valdkonnaga seotud töö- ja arengukavasid, strateegiaid ja muid dokumente;
 • koguda, töödelda ja analüüsida põllumajanduskeskkonda käsitlevat teavet;
 • teha koostööd allasutuste, teiste ministeeriumite ja organisatsioonidega;
 • osaleda valdkonna piires Euroopa Liidu ja riigisisestes otsustusprotsessides, sh strateegiadokumentide väljatöötamises, rakendamises ja analüüsimises;
 • töötada välja valdkonna õigusaktide eelnõusid;
 • esindada ministeeriumi oma pädevuse piires.

Nõuded kandidaadile

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • kõrgharidus, eelistatavalt põllumajanduse erialal;
 • agronoomilised teadmised või eelnev töökogemus põllumajandusettevõttes;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel (tase C1) ja inglise keele oskus kesktasemel (tase B2);
 • teadmised  Euroopa Liidu ühisest põllumajanduspoliitikast, keskkonnapoliitikast ning Eesti põllumajanduse ja maaelu olukorrast;
 • teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist, õigussüsteemist ja otsustusprotsessist;
 • hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, meeskonnatöö oskus, oskus suhelda avalikkusega ning avaliku esinemise oskus;
 • pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja algatusvõime;
 • välislähetuses viibimise võimalus.

Ministeerium pakub

Meie pakume sulle:

 • huvitavat, vaheldus- ja vastutusrikast tööd;
 • võimalust panustada globaalselt väga olulise valdkonna arengusse;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • võimalust teha osaliselt kaugtööd Tartus;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 päeva aastas;
 • paindlikku tööaega ning soodustusi tervise hoidmiseks.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • CV ja motivatsioonikiri palume esitada personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 20. septembriks 2019. a.
 • Täpsem teave: Tiina Kahar (tel 625 6168).
 • Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega.
Viimati uuendatud: 30. september 2019