Sa oled siin

Tööpakkumine: siseaudiitor (tähtaeg: 31. jaanuar 2021)

Kuulutame välja avaliku konkursi siseauditi osakonna siseaudiitori ametikoha täitmiseks.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Ootame oma sõbralikku ja töökasse meeskonda siseaudiitorit, kelle peamised teenistusülesanded on järgmised.

 • Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) sertifitseerimisasutuse ülesannete täitmiseks auditite ja kohapealsete kontrollide läbiviimine makseasutuses, s.o Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis ja tema delegeeritud asutustes ning toetuse saajate juures;
 • Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) auditeerimisasutuse ülesannete täitmiseks süsteemi- ja tegevusauditite läbiviimine EMKF korraldus-, sertifitseerimis- ja vahendusasutuses ning toetuse saajate juures.

Nõuded kandidaadile

Oled oodatud kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus, soovitavalt majanduse, õiguse või avaliku halduse erialal;
 • omad häid teadmisi riigi juhtimist  ja avalikku teenistust reguleerivatest õigusaktidest;
 • oskad laitmatult eesti keelt ning inglise keelt vähemalt kesktasemel;
 • Sul on väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendussoskus;
 • Sul on hea analüüsi- ja süstematiseerimisoskus;
 • oled usaldusväärne, algatus- ja otsustusvõimeline;
 • oled hea pingetaluvusega;
 • Sul on valmisolek nii iseseisvaks kui ka meeskonnatööks.                         

Sulle tulevad kasuks:

 • auditi ja sisekontrolli valdkonna hea tundmine;
 • IIA (Institute of Internal Auditors) rahvusvaheliste siseauditeerimise standardite ja tegevusjuhiste hea tundmine;
 • eelnev siseauditialane töökogemus;
 • Maaeluministeeriumi tegevust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • teadmised Euroopa Liidu õigussüsteemist ja selle rakendamisest põllumajanduse ja maaelu ning kalanduse valdkonnas;
 • atesteeritud siseaudiitori või avaliku sektori siseaudiitori kutsetunnistus;
 • B-kategooria juhiluba.

Ministeerium pakub

Meie pakume Sulle:

 • miljööväärtuslikku ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas või Tartus;
 • huvitavat, vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • tervise kosutamiseks kolme tervisepäeva kalendriaasta jooksul;
 • paindlikku tööaega, s.o võimalus teha osaliselt kaugtööd, kokkuleppel juhiga valida oma tööpäeva algus- ja lõpuaega;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist;
 • ühisüritusi.

Oleme liitunud peresõbraliku tööandja märgise programmiga ja meile on omistatud programmi algmärgis.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri oma palgasooviga Maaeluministeeriumi personalibüroole e-posti aadressil konkurss@agri.ee märgusõnaga „audiitor“ hiljemalt 31. jaanuaril 2021. a.
 • Täpsem teave: Margit Krieger (tel 625 6159, töö sisu kohta) või Tiina Kahar (tel 625 6168).
 • Tööle kandideerides nõustud oma isikuandmete töötlemisega (www.agri.ee/et/isikuandmete-tootlemine).
Viimati uuendatud: 11. jaanuar 2021