Sa oled siin

Tööpakkumine: siseauditi osakonna nõunik (tähtaeg: 20. august 2019)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi siseauditi osakonna nõuniku ametikoha täitmiseks.

​Meie väärtused: hoolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne.

Osakonna ülesanded

Siseauditi osakonna ülesanded:

 • täita siseaudiitori kutsetegevusega seotud ülesandeid ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisala asutustes;
 • analüüsida ja hinnata valitsemise, riskide juhtimise ja sisekontrollisüsteemide toimimist ministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisala asutustes;
 • hinnata ELi fondidest rahastatavate tegevuste eesmärgipärasust ning tehtud kulutuste õiguspärasust ja korrektsust, sh täita Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi auditeerimisasutuse ning Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi sertifitseerimisasutuse ülesandeid;
 • teha ettepanekuid valitsemise, riskide juhtimise ja sisekontrollisüsteemi parandamiseks, et aidata kaasa ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste tegevuse täiustamisele ning eesmärkide saavutamisele. 

Tööülesanded

 • auditite ja muude töövõttude teostamine ministeeriumis ning tema valitsemisala asutustes;
 • hinnangu andmine valitsemise, riskide juhtimise ja sisekontrollisüsteemi toimimisele ning soovituste tegemine olukorra parandamise ja sisekontrollisüsteemi täiustamise kohta;
 • auditite käigus tehtud soovituste rakendamise seire;
 • auditi metoodika ja juhendmaterjalide väljatöötamine ja ajakohastamine ning nõustamine auditi metoodilistes, sh auditi tarkvara kasutamisega seotud küsimustes;
 • kvaliteedi tagamise ja täiustamise programmi tegevuste korraldamine.

Nõuded kandidaadile

Oled sobiv kandidaat, kui:

 • Sul on kõrgharidus (majanduse, õiguse või avaliku halduse erialal);
 • Sul on töökogemus ametikoha valdkonnas vähemalt 2 aastat;
 • tunned riigikorraldust ja avalikku teenistust reguleerivaid õigusakte;
 • oskad eesti keelt kõrgtasemel (tase C1) ja inglise keelt kesktasemel (tase B2);
 • tunned väga hästi valitsemise, riskide juhtimise ja kontrolliprotsesside toimimist ning siseauditi valdkonda reguleerivaid õigusakte, siseaudiitori kutsetegevuse standardeid ja eetikakoodeksi ning oskad neid teadmisi oma töös rakendada;
 • Sul on teadmised korruptsiooni ja pettuste avastamisest;
 • oskad end väga hästi väljendada nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 • omad head analüüsi- ja süstematiseerimisoskust;
 • oled algatus- ja otsustusvõimeline;
 • oled valmis nii iseseisvaks kui ka meeskonnatööks.

Kasuks tuleb:

 • auditi tarkvaraga töötamise kogemus;
 • teadmised Euroopa Liidu õigussüsteemist ja selle rakendamisest, sh auditeerimise valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • atesteeritud siseaudiitori või avaliku sektori siseaudiitori kutsetunnistus.

Ministeerium pakub

Meie pakume Sulle:

 • huvitavat, vaheldus- ja vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
 • võimalust panustada valdkonna arengusse;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning 35-kalendripäeva põhipuhkust;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist;
 • paindlikku tööaega, sh võimalust teha osaliselt kaugtööd Tartus.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • CV ja motivatsioonikiri palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 20. augustil 2019. a.
 • Täpsem teave: Margit Krieger (töö sisu asjus, tel 625 6159) või Tiina Kahar (tel 625 6168).
 • Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega.
Viimati uuendatud: 26. august 2019