Sa oled siin

Tööpakkumine: strateegia- ja finantsosakonna juhataja asetäitja (tähtaeg: 14. juuli 2019)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi strateegia- ja finantsosakonna juhataja asetäitja ametikoha täitmiseks.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö, tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Osakonna ülesanne

Strateegia- ja finantsosakonna põhiülesanne on korraldada ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste strateegilist planeerimist ning finantsjuhtimist, jälgida ning analüüsida tegevuskavade ja eelarve täitmist ning koordineerida ministeeriumi ja tema valitsemisala arendustegevusi.

Tööülesanded

Osakonnajuhata asetäitjana on Sinu ülesanded järgmised:

 • osakonna töö korraldamine ja meeskonna juhtimine osakonnajuhataja äraolekul;
 • osakonnajuhataja toetamine osakonna tööprotsesside koordineerimisel ning parendamisel;
 • ministeeriumi ja selle valitsemisala asutuste finantsjuhtimise korraldamine;
 • valdkonna koostöö koordineerimine nii ministeeriumite vahel kui ka ministeeriumi valitsemisalas;
 • ministeeriumi esindamine suhetes koostööpartnerite, huvipoolte ja avalikkusega.

Nõuded kandidaadile

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on vähemalt 3-aastane töökogemus finantsjuhtimise valdkonnas;
 • Sul on vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus;
 • valdad eesti keelt tasemel C1 ja vähemalt üht võõrkeelt (soovitavalt inglise keelt) tasemel B2;
 • tunned avaliku sektori strateegilise planeerimise ja finantsjuhtimise põhimõtteid ja arengusuundi;
 • Sul on analüütiline ja süsteemne mõtlemine, oled oma töös täpne ja korrektne;
 • oled hea suhtleja ning suuteline koordineerima koostööd nii oma meeskonnas, valitsemisalas kui muude partneritega;
 • oled aus, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline;
 • oled initsiatiivikas, valmis uuendusi algatama ja neid ellu viima.

Ministeerium pakub

Meie pakume sulle:

 • huvitavat, vastutusrikast ning katsumusi pakkuvat tööd;
 • võimalust panustada väga olulise valdkonna arengusse;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 päeva aastas;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist;
 • paindlikku tööaega.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • CV, motivatsioonikiri ja koopia haridust tõendavast dokumendist palume esitada personaliosakonda meilitsi konkurss@agri.ee hiljemalt 14. juulil 2019. a.
 • Täpsem teave: Marten-Ingmar Merivee, strateegia- ja finantsosakonna juhataja (tel 625 6542, töö sisu asjus) või Urve Anter, personaliosakonna juhataja (tel 625 6215).
 • Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega.
Viimati uuendatud: 17. juuli 2019