Sa oled siin

Tööpakkumine: taimetervise osakonna peaspetsialist (tähtaeg: 12. jaanuar 2020)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi taimetervise osakonna taimekaitse valdkonna peaspetsialisti ametikoha täitmiseks.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Osakonna ülesanded

Taimetervise osakonna põhiülesanded on järgmised:

 • kavandada arengusuunad taimekaitse, taimetervise, sordikaitse, seemne ja taimse paljundusmaterjali, mahepõllumajanduse ning väetiste valdkonnas;
 • välja töötada asjakohased arengukavad ja riiklikud abinõud ning korraldada nende rakendamine eesmärgiga tagada ohutu ja nõuetekohane taimekasvatustoodang ning elukeskkond.

Peaspetsialisti ülesanded

Peaspetsialistina on Sinu peamised tööülesanded järgmised:

 • taimekaitse olukorra analüüsimine;
 • õigusaktide ning valdkonna arenguks vajalike abinõude väljatöötamine;
 • Euroopa Liidu otsustus- ja õigusloomeprotsessis osalemine.

Nõuded kandidaadile

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus (soovitavalt põllumajanduse või bioloogia erialal);
 • Sul on üldised teadmised ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust reguleerivatest õigusaktidest;
 • Sul on üldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest, Sa tunned Euroopa Liidu otsuste tegemise protsessi;
 • Sa tunned taimekaitse valdkonda reguleerivaid õigusakte;
 • Sa valdad eesti keelt laitmatult ja üht võõrkeelt (soovitavalt inglise keel) kõrgtasemel;
 • Sul on hea koostööoskus;
 • Sa oskad suhelda avalikkusega;
 • oled kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline ja hea rutiinitaluvusega.

Kasuks tuleb

 • eelnev põllumajanduse- või keskkonnaalaseid teadmisi nõudev töökogemus,
 • töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organis,
 • teadmised mõnes teises taimetervise osakonna valdkonnas (väetised, seemned, taimne paljundusmaterjal, sordikaitse, mahepõllumajandus).

Ministeerium pakub

Meie pakume Sulle:

 • huvitavat, vastutusrikast ning enese proovilepaneku võimalusi pakkuvat tööd;
 • võimalust panustada valdkonna arengusse;
 • meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • paindlikku tööaega ning tervisespordikulude osalist hüvitamist;
 • ühisüritusi.

Tähtaeg ja täpsem teave

Viimati uuendatud: 22. jaanuar 2020