Sa oled siin

Tööpakkumine: teadus- ja arendusosakonna juhataja (tähtaeg: 23. veebruar 2021)

Kuulutame välja avaliku konkursi teadus- ja arendusosakonna juhataja kohale.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna põhiülesanded on järgmised: 

 • teadus- arendustegevus, innovatsioon ja haridus ministeeriumi vastutusalas;
 • teadmussiirde, nõuande ning kultuuripärandiga seotud tegevused;
 • arengusuundade väljatöötamine ja teadus-arendusprogrammide täitmine.

Lähiaja suurimad katsumused on biomajanduse ning digiinnovatsiooni valdkondade käivitamine ning järgmise Euroopa Liidu eelarveperioodi tarvis süsteemse lähenemise väljatöötamine.

Otsime oma meeskonda teadus- ja arendusosakonna juhatajat, kelle peamised teenistusülesanded on järgmised:

 • osakonna töö planeerimine ja korraldamine;
 • meeskonna juhtimine ja eestvedamine;
 • õigusaktide ettevalmistamine;
 • Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemine;
 • peamiste arengusuundade väljatöötamine ja võtmine;
 • koostöö nii ministeeriumi haldusalas kui väljaspool;
 • ministeeriumi esindamine läbirääkimistel ning avalikkuses.

Mida Sinult ootame

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • omad magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
 • Sul on olemas juhtimisega seotud teadmised ja oskused ning vähemalt 2-aastane töökogemus juhtival ametikohal;
 • oskad eesti keelt kõrgtasemel (C1-tase) ning inglise keele mõistmise ja rääkimise oskus on Sul kõrgtasemel (C1-tase) ning kirjutamise oskus vähemalt kesktasemel (B2-tase) koos erialase sõnavara valdamisega;
 • oled analüütilise ja süsteemse mõtlemisega ning oma töös täpne ja korrektne;
 • oled koostööle orienteeritud ja hea suhtleja;
 • oled aus, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline;
 • oled initsiatiivikas, valmis uuendusi algatama ja neid ellu viima.

Kandideerimisel on Sinu eeliseks, kui:

 • omad teadmisi teadus- ja arendustegevuse korraldamisest;
 • oled olnud kõrgharidust nõudval tööl asutuse või ametikoha töövaldkonnas vähemalt 3 aastat;
 • tunned Maaeluministeeriumi tegevusvaldkonda, valitsemisala ja seda reguleerivaid õigusakte;
 • omad häid teadmisi Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest, Euroopa Liidu otsuste tegemise protsessidest.

Mida Sulle pakume

Meie pakume Sulle:

 • miljööväärtuslikku ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • huvitavat, vastutusrikast ning enese proovilepaneku võimalusi pakkuvat tööd;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • kolme tervisepäeva kalendriaasta jooksul;
 • paindlikku tööaega, s.o võimalus teha osaliselt kaugtööd;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist;
 • ühisüritusi.

Tähtaeg ja täpsem teave

Kandideerimiseks palume esitada:

 • motivatsioonikiri;
 • CV;
 • essee teemal „Innovatsioon avalikus ja erasektoris - peamised väljakutsed“ (pikkus kuni 2 lk);
 • koopia haridust tõendavast dokumendist;
 • omakäeline kinnitus, et vastad teenistusse astumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.

Dokumendid palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee märgusõnaga „juhataja“ hiljemalt 23. veebruaril 2021. a.

Täpsem teave: Siim Tiidemann (tel 625 6133) või Tiina Kahar (tel 625 6168).

Tööle kandideerimiseks dokumente esitades nõustud oma isikuandmete töötlemisega Maaeluministeeriumi kodulehel kirjeldatud tingimustel (www.agri.ee/et/isikuandmete-tootlemine).

Viimati uuendatud: 9. veebruar 2021