Sa oled siin

Tööpakkumine: teadus- ja arendusosakonna nõunik (tähtaeg: 17. jaanuar 2019)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi teadus- ja arendusosakonna nõuniku ametikohale.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö, tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Teadus- ja arendusosakonna põhiülesanded

 • Osaleda riigi põllumajanduse, toidu ja kalamajanduse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korraldamises ja põllumajandushariduse poliitika väljakujundamises;
 • kavandada abinõusid teadmussiirde ja nõuandetegevuse arendamiseks ning põllumajanduse ja maaeluga seonduva kultuuripärandi kogumiseks ja säilitamiseks ning viia nimetatud abinõud ellu;
 • töötada ministeeriumi tegevusvaldkonnas välja asjakohased arengusuunad ning korraldada teadus- ja arendusprogrammide täitmine.

Tööülesanded

Nõunikuna on Sinu peamised teenistusülesanded järgmised:

 • teaduse ja innovatsiooni strateegiliste suundade kavandamine ning osalemine teadus- ja innovatsioonimeetmete väljatöötamisel;
 • ettepanekute tegemine uurimismeetodite valiku ning vajalike uuringute ja analüüside tegemiseks;
 • valdkondliku teadus- ja arendustegevuse programmi (RITA) tegevuste koordineerimine  Maaeluministeeriumis;
 • koostöö RITA programmi rakendamises osalevate institutsioonidega;
 • rahvusvaheliste võrgustike ja organisatsioonide teaduskoostöö tegevustes osalemine ning Maaeluministeeriumi ettepanekute esitamise korraldamine.

Nõuded kandidaadile

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on magistrikraad, soovitavalt doktorikraad ja vähemalt 4-aastane teadustöö kogemus, soovitavalt põllumajandusteaduse, veterinaarmeditsiini, toiduteaduse või keskkonnateaduse valdkonnas; 
 • Sa valdad eesti keelt C1 ja inglise keelt B2 tasemel;
 • Sa oled hea suhtleja, suuteline koordineerima ja korraldama koostööd nii oma meeskonnas, valitsemisalas kui ka teiste partneritega;
 • Sa oled kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline;
 • Sul on analüütiline ja süsteemne mõtlemine, oled oma töös täpne ja korrektne;
 • Sa oled initsiatiivikas, valmis uuendusi algatama ja neid ellu viima.

Kasuks tulevad:

 • teadmised valitsusasutuste poliitika- ja valdkondliku arengu kujundamise põhimõtetest ning protsessist.

Ministeerium pakub

Meie pakume Sulle:

 • huvitavat, vastutusrikast ning väljakutseid pakkuvat tööd;
 • võimalust panustada valdkonna arengusse;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ning põhipuhkust 35 päeva aastas;
 • paindlikku tööaega ning tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • CV, motivatsioonikiri ja essee teemal “Põllumajandusteaduse ja -innovatsiooni väljakutsed ning võimalused“ palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 17. jaanuaril 2019. a.
 • Täpsem teave: Sirli Pehme (töö sisu kohta, tel 625 6186) või Tiina Kahar (tel 625 6168).
 • Tegu on tähtajalise ametikohaga kuni 31.10.2022. a.
 • Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega.
Viimati uuendatud: 18. jaanuar 2019