Sa oled siin

Tööpakkumine: teadus- ja arendusosakonna nõunik (tähtaeg: 24. jaanuar 2020)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi teadus- ja arendusosakonna nõuniku ametikoha täitmiseks.

Meie väärtused: h​oolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne.

Maaeluministeeriumi tegevuse eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt ning hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alane olukord.

Teeme seda maaelu-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise ning toiduohutuse, loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse nõuete väljatöötamise ja rakendamise korraldamise kaudu.

Osakonna ülesanded

Teadus- ja arendusosakonna põhiülesanded:

 • osaleda riigi põllumajanduse, toidu ja kalamajanduse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korraldamises ja põllumajandushariduse poliitika väljakujundamises;
 • kavandada abinõusid teadmussiirde ja nõuandetegevuse arendamiseks ning põllumajanduse ja maaeluga seonduva kultuuripärandi kogumiseks ja säilitamiseks ning viia nimetatud abinõud ellu;
 • töötada ministeeriumi tegevusvaldkonnas välja asjakohased arengusuunad ning korraldada teadus- ja arendusprogrammide täitmine.

Ametikoha ülesanded

Nõunikuna on Sinu peamised teenistusülesanded järgmised:

 • koordineerida biomajanduse projekte ja töörühmi, koordineerida biomajanduse võrgustikes osalemist, teha koostööd partnerite ja sihtrühmadega;
 • kavandada biomajanduse strateegilisi suundi, töötada välja biomajandust toetavaid meetmeid, korraldada meetmete rakendamiseks vajalike õigusaktide väljatöötamist ja meetmete rakendamist.

Nõuded kandidaadile

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus;
 • Sul on laitmatu eesti keele oskus ja inglise keele oskus B2 tasemel;
 • oled hea suhtleja, valmis koostööks nii oma meeskonnas, valitsemisalas kui teiste partneritega;
 • oled kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, oled oma töös täpne ja korrektne;
 • oled initsiatiivikas, valmis uuendusi algatama ja neid ellu viima;
 • võimalus biomajandust edendada paneb sul silmad särama!

Kasuks tulevad:

 • teadmised valitsusasutuste poliitika- ja valdkondliku arengu  kujundamise põhimõtetest ning protsessist;
 • eelnev töökogemus biomajanduse valdkonnas;
 • kogemused koostööprojektide koordineerimisel.

Ministeerium pakub

Meie pakume Sulle:

 • huvitavat, vastutusrikast ning enese proovilepanekut pakkuvat tööd;
 • võimalust panustada väga olulise valdkonna arengusse;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • enesearendamise võimalusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • paindlikku tööaega ja tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • CV, motivatsioonikiri ja essee teemal "Biomajanduse arendamise võimalused ja kitsaskohad" palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 24. jaanuaril 2020. a.
 • Täpsem teave: Sirli Pehme (töö sisu kohta, tel 625 6186) või Tiina Kahar (tel 625 6168).
 • Konkursile dokumente esitades nõustud Maaeluministeeriumi isikuandmete töötlemise tingimustega.
Viimati uuendatud: 28. jaanuar 2020