Sa oled siin

Tööpakkumine: teadus- ja arendusosakonna nõunik (tähtaeg: 12. detsember 2021)

Otsime teadus- ja arendusosakonda teadusnõunikku.

Ülesanded

Sinu peamised ülesanded nõunikuna on järgmised:

 • valmistada ette põllumajandusteaduse ja -innovatsiooni strateegilisi suundi, arengustrateegiaid ja -kavasid;
 • töötada välja valdkondliku teadus- ja arendustegevuse prioriteete, nõustada uurimismeetodite vallas ja koordineerida teadus- ja arendustegevuste elluviimist;
 • osaleda rahvusvahelises teadus- ja arendustegevuse koostöös;
 • nõustada sisuliselt rakendusuuringute programmi raames uuringute tellimist;
 • koordineerida ministeeriumis põllumajanduse digiteerimisega seotud projekte, sh töötada välja õigusakte, osaleda seire- ja hindamisprotsessides;
 • esindada ministeeriumi valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise (RITA) programmis.

Mida Sinult ootame

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on

 • doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt põllumajandusteaduse, veterinaarmeditsiini, mikrobioloogia või toiduteadustega seotud erialal;
 • eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel;
 • head teadmised teadus- ja arendusvaldkonda käsitlevatest Eesti ning Euroopa Liidu õigusaktidest;
 • töökogemus ametikohaga seotud valdkonnas vähemalt 2 aastat;
 • hea analüüsioskus ja algatusvõime, sh avatus uutele lähenemistele ja iseseisvus ülesannete täitmisel;
 • head teadmised projektijuhtimisest;
 • hea koostööoskus ja oskus suhelda avalikkusega.

Mida Sulle pakume

Meie pakume Sulle

 • huvitavat, vastutusrikast ning ennast proovile panevat tööd;
 • võimalust suunata suurimat valdkondlikku teadus- ja arendustegevuse programmi Eestis;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele ja arenguvõimalusi;
 • põhipalka alates 2600 eurost;
 • puhkust 35 päeva aastas ja kolme tervisepäeva;
 • paindlikku tööaega, seejuures võimalust teha kokkuleppel kaugtööd;
 • tööandjat, kes on liitunud peresõbraliku märgise programmiga;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist ja ühisüritusi.

Tähtaeg ja täpsem teave

Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri oma palgasooviga e-posti aadressil konkurss@agri.ee märgusõnaga „teadusnõunik“ hiljemalt 12. detsembril 2021.

Täpsem teave: Tõnis Tänav (töö sisu asjus, tonis.tanav@agri.ee, tel 625 6186) või Tiina Kahar (tiina.kahar@agri.ee, tel 625 6168).

Tööle kandideerimiseks dokumente esitades nõustud oma isikuandmete töötlemisega ministeeriumi kodulehel kirjeldatud tingimustel.

Viimati uuendatud: 3. detsember 2021