Sa oled siin

Tööpakkumine: teadus- ja arendusosakonna peaspetsialisti asendaja (tähtaeg: 28. veebruar 2018)

Kuulutame välja avaliku konkursi teadus- ja arendusosakonna peaspetsialisti (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja) ametikohale.

 • Meie väärtused: hoolivus, koostöö, tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne.
 

Ametikoha põhiülesanded

 • Koordineerida programme ”Sordiaretusprogramm aastatel 2009–2019” ja ”Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kogumine ja säilitamine aastateks 2014-–2020” ning töötada välja ja täita nende rakendusplaane;
 • töötada välja 2019. ja järgnevate aastate sordiaretusprogramm;
 • teha ettepanekuid põllumajandusteaduse arengu tagamiseks vajalike uuringute ja analüüside läbiviimiseks ning arengukavade, strateegiate ja programmide kaasajastamiseks või väljatöötamiseks;
 • korraldada Maaeluministeeriumi ettepanekute esitamine valitsemisala teadus- ja arendusasutusele;
 • töötada välja põllumajandusteadust ning maamajanduslikku kõrgharidust parandavaid ja toetavaid meetmeid.

Nõuded kandidaadile

 • Kõrgharidus (soovitavalt põllumajanduse erialal);
 • eesti keele oskus kõrgtasemel (C1 tasemel) ja inglise keele oskus kesktasemel (B2 tasemel);
 • head teadmised põllumajandusest;
 • hea suhtlemisoskus, korrektsus ja kohusetunne;
 • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime;
 • analüüsivõime;
 • valmisolek meeskonnatööks;
 • avatus uuendustele.

Kasuks tuleb

 • Eelnev töökogemus põllumajanduse ja maaeluga seotud valdkondades vähemalt 6 kuud.

Ministeerium pakub

 • Enesearendamise võimalusi;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • kaasaegset töökeskkonda asukohaga Tallinna vanalinnas;
 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • ühisüritusi ja tervisespordikulude osalist hüvitamist;
 • paindlikku tööaega.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • CV, motivatsioonikiri ja essee teemal “Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside olukord ja väljakutsed“ palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda elektrooniliselt aadressil konkurss@agri.ee hiljemalt 28. veebruariks 2018. a.
 • Täpsem teave: Külli Kaare (tel 625 6554, töö sisu asjus) või Tiina Kahar (tel 625 6168).
Viimati uuendatud: 6. veebruar 2018