Sa oled siin

Tööpakkumine: toidu üldnõuete büroo peaspetsialisti asendaja (tähtaeg: 14. märts 2018)

NB! Kuulutus on aegunud.

 

Kuulutame välja avaliku konkursi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialisti (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja) ametikohale.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö, tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne.

 

Ametikoha põhiülesanded

 • Tegelemine uuendtoidu, eritoidu ja toiduensüümide valdkondadega;
 • osalemine Euroopa Liidu vastavate valdkondade õigusloome protsessis (sh töögruppide töös osalemine Brüsselis);
 • koostöö järelevalveasutuste ning toidukäitlejate esindajatega nimetatud valdkondades nõuete rakendamise tagamiseks;
 • rahvusvahelise toidu standardite programmi Codex Alimentariuse eritoidu komitee töö koordineerimine Eestis ning kohtumistel osalemine.

Nõuded kandidaadile

 • Kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon keemia või toiduainete tehnoloogia vms erialal);
 • eesti keele oskus C1 tasemel ja inglise keele oskus B2 tasemel;
 • üldised teadmised toiduvaldkonna õigusaktidest ning nende rakendamisest Eestis;
 • kohusetundlikkus, täpsus, pingetaluvus;
 • algatus-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • avatus uuendustele ja meeskonnatöö valmidus;
 • hea suhtlemisoskus;
 • hea esinemisoskus;
 • võimalus viibida välislähetustes.

Kasuks tuleb

 • Teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest ja struktuurist ning õigusaktidest.

Ministeerium pakub

 • Enesearendamise võimalusi;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • kaasaegset töökeskkonda asukohaga Tallinna vanalinnas;
 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • ühisüritusi ja tervisespordikulude osalist hüvitamist;
 • paindlikku tööaega.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • Motivatsioonikiri ja CV palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee märgusõnaga „toidu üldnõuded“ hiljemalt 14. märtsil 2018. a.
 • Täpsem teave: Katrin Lõhmus (tel 625 6509, töö sisu asjus) või Tiina Kahar (tel 625 6168).
Viimati uuendatud: 20. märts 2018