Sa oled siin

Tööpakkumine: maakasutuspoliitika osakonna põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialist (tähtaeg: 6. august 2020)

Kuulutame välja avaliku konkursi maakasutuspoliitika osakonna põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialisti ametikoha täitmiseks

Meie väärtused: hoolivus, koostöö,
tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Põhiülesanded

Maakasutuspoliitika osakonna põllumajanduskeskkonna büroo otsib oma meeskonda peaspetsialisti, kelle põhiülesanded on järgmised:

 • töötada välja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) põllumajanduskeskkonnaga, eelkõige kaitstavate elupaikade ja liikidega seotud toetusti ja toetuste õigusakte ning koordineerida toetuste rakendamist;
 • integreerida looduskaitselisi tegevusi põllumajanduspoliitikasse;
 • tegeleda valdkonnaga Maaeluministeeriumi vastutusalas.

Peaspetsialistina on Sinu täpsemad teenistusülesanded järgmised:

 • valmistada ette ning täita valdkonnaga seotud töö- ja arengukavasid, eelkõige ÜPP strateegiakava, ning muid strateegiaid ja dokumente;
 • koguda, töödelda ja analüüsida teavet ning teha ettepanekuid teadusuuringuteks ametikoha valdkonnas;
 • koordineerida ja korraldada koostööd ning esindada ministeeriumi ametikoha valdkonnas;
 • osaleda Euroopa Liidu ning teistes rahvusvahelistes otsustusprotsessides ja koostöös ametikoha valdkonnas;
 • valmistada ette hankedokumente ametikoha valdkonnas;
 • töötada välja valdkonna õigusaktide eelnõud.

Nõuded kandidaadile

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • kõrgharidus, soovitavalt keskkonna või põllumajandusega seotud erialal;
 • soovitatavalt eelnev töökogemus keskkonna või põllumajanduse valdkonnas;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise keele oskus kesktasemel (tase B2);
 • teadmised Euroopa Liidu ühisest põllumajanduspoliitikast, keskkonnapoliitikast ning Eesti põllumajanduse ja maaelu olukorrast;
 • teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist, õigussüsteemist ja otsustusprotsessist;
 • hea suhtlemisoskus, oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, meeskonnatöö oskus ning avaliku esinemise oskus;
 • pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja algatusvõime;
 • võimalik viibida välislähetustes.

Ministeerium pakub

 

 • huvitavat, vaheldus- ja vastutusrikast ning enese proovilepaneku võimalusi pakkuvat tööd;
 • võimalust panustada globaalselt väga olulise valdkonna arengusse;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;
 • haigusrahade hüvitamist alates töövõimetuslehele jäämise teisest päevast;
 • kolme tervisepäeva kalendriaasta jooksul;
 • paindlikku tööaega ning tervisespordikulude osalist hüvitamist;
 • ühisüritusi;
 • Oleme liitunud ka peresõbraliku tööandja märgise programmiga.

Tähtaeg ja täpsem teave

Viimati uuendatud: 21. juuli 2020