Sa oled siin

Tööpakkumine: välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja (tähtaeg: 15. veebruar 2019)

NB! Kuulutus on aegunud!

 

Kuulutame välja avaliku konkursi välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja ametikohale.

Välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna põhiülesandeks on korraldada ning koordineerida ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste osalemist rahvusvahelises koostöös ja Euroopa Liidu otsustusprotsessis, koordineerida välisabiprojektide ettevalmistamist ning kontrollida nende täitmist.

Meie väärtused: hoolivus, koostöö, tulemuslikkus, uuenduslikkus, vastutustunne

Tööülesanded

Osakonnajuhatajana on Sinu põhiülesanded:

 • juhtida, planeerida ja korraldada osakonna tööd;
 • kujundada riigi seisukohti ministeeriumi tegevusvaldkonnas;
 • luua sidemeid, koordineerida tegevust ja koostööd rahvusvaheliste institutsioonide, organisatsioonide ja projektimeeskondadega;
 • esindada ministeeriumi rahvusvahelises koostöös;
 • nõustada ministeeriumi ja selle valitsemisala asutuste nõustamine rahvusvahelise koostöö küsimustes.

Nõuded kandidaadile

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (soovitavalt riigihalduse, majanduse või rahvusvaheliste suhete vallas);
 • juhtimisalased teadmised ja oskused ning vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
 • eesti keele ja ühe võõrkeele oskus kõrgtasemel (C1 tase) ja teise võõrkeele oskus kesktasemel (B1 tase), sealhulgas üks võõrkeeltest peab olema inglise keel;
 • usaldusväärsus, täpsus, korrektsus;
 • väga hea suhtlemisoskus ja valmidus meeskonnatööks;
 • algatusvõime ja initsiatiivikus;
 • oskus suhelda avalikkusega ning avaliku esinemise oskus;
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
 • avatus uuendustele.

Kasuks tuleb:

 • rahvusvahelise töö kogemus;
 • Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemise töö kogemus.

Ministeerium pakub

Meie pakume Sulle:

 • huvitavat, vastutusrikast ning katsumusi pakkuvat tööd;
 • võimalust panustada väga olulise valdkonna arengusse;
 • avatud meelt uuenduslikele ideedele;
 • kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda asukohaga Tallinna vanalinnas;
 • sõbralikku ja arengule suunatud kollektiivi;
 • enesearendamise võimalusi;
 • stabiilset sissetulekut ja 35 kalendripäeva puhkust;
 • ühisüritusi ja tervisespordikulude osalist hüvitamist.

Tähtaeg ja täpsem teave

 • CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavast dokumendist koopia palume esitada Maaeluministeeriumi personaliosakonda e-posti aadressil konkurss@agri.ee märgusõnaga "VEO" hiljemalt 15. veebruaril 2019. a.
 • Täpsem teave telefonil 625 6215 (Urve Anter) või 625 6168 (Tiina Kahar).
 • Ametikoht täidetakse alates 1. märtsist 2019. a.
 • Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega.
Viimati uuendatud: 20. veebruar 2019