Sa oled siin

Turukorralduslike kalaliikide käivitushinnad

Turukorralduslikele kalaliikidele kehtestatakse igal aastal käivitushinnad. Kui turuhind langeb käivitushinnast allapoole, on tootjal võimalik tooteid tootjaorganisatsioonide kaudu ladustada ehk need turult töötlemise eesmärgil ajutiselt kõrvaldada.

Käivitushind tähistab hinnapiiri, mis ei taga enam tootjale kala eest väärilist sissetulekut. Kui turuhind on langenud alla käivitushinna, võib tootjaorganisatsioon oma liikmete kalapüügitooted ladustada. Käivitushind ei tohi ületada 80% kalaliigi viimase kolme aasta kaalutud keskmisest hinnast. Hinna määramisel arvestatakse tootmise ja nõudluse suundumusi, tootjate sissetulekuid, tarbijate huve, turuhindade stabiliseerimist ja turgude lähendamist.

Tootjaorganisatsioonidel on õigus teha ettepanekuid määruse (EL) nr 1379/2013 artiklis 31 nimetatud ladustamismehhanismi käivitushinna kohta. Ettepanekute tegemisel tuleb lähtuda viimasel kolmel aastal Eestis registreeritud turukorralduslike kalaliikide kaalutud keskmisest hinnast.

Käivitushinnad aastate kaupa

2020

Kalaliik FAO kood Suuruskategooria Miinimumhind (€)
Kilu SPR 1 0,14
Räim HER 5 0,16
7a 0,14
7b 0,14
Ahven FPE 1,77
Haug FPI 1,32
Koha FPP 2,62
Latikas FBM 0,41
Lest FLE 0,78
Meritint SME 0,42
Särg FRO 0,47

2019

Kalaliik FAO kood Suuruskategooria Miinimumhind (€)
Kilu SPR 1 0,14
Räim HER 4b 0,18
7a 0,14
7b 0,14
8 0,26

2018

Kalapüügitoode FAO kood Suuruskategooria Käivitushind (€)
Eesti käivitushinnad perioodil 1. jaanuar – 31. detsember 2018
Kilu SPR 1 0,14
Räim HER 4b 0,18
4c 0,18
7a 0,14
7b 0,14
8 0,18

Kehtestamise alus: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1379/2013, artikkel 31.

Ladustamisabi toetusmäär 2018. aastal on 170 €/t.

2017

Kalapüügitoode FAO kood Suuruskategooria Käivitushind (€)
Eesti käivitushinnad perioodil 1. jaanuar – 31. detsember 2017
Kilu SPR 1 0,15
Räim HER 4b 0,19
4c 0,19
7a 0,15
7b 0,15
8 0,15

Kehtestamise alus: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1379/2013, artikkel 31.

Ladustamisabi toetusmäär 2017. aastal on 162 €/t.

2016

Eesti käivitushinnad perioodil 1. jaanuar 2016 – 31. detsember 2016.
Kalapüügitoode FAO kood Suurus­kategooria Käivitus­hind (€)
Kilu SPR 1 0,15
Räim HER 4 0,20
4b 0,20
4c 0,20
5 0,20
7a 0,15
7b 0,15
8 0,15
Kehtestamise alus: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1379/2013, artikkel 31.
Ladustamisabi toetusmäär 2016. aastal on 154 €/t.

2015

Eesti käivitushinnad perioodil 1. jaanuar 2015 – 31. detsember 2015.
Kalapüügitoode FAO kood Suurus­kategooria Käivitus­hind (€)
Kilu SPR 1 0,16
Räim HER 4 0,20
4b 0,20
4c 0,20
5 0,20
6 0,20
7a 0,16
7b 0,16
8 0,16
Kehtestamise alus: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1379/2013, artikkel 31.
Ladustamisabi toetusmäär 2015. aastal on 148 €/t.

2014

Eesti käivitushinnad perioodil 1. jaanuar 2014 – 31. detsember 2014.
Kalapüügitoode FAO kood Suurus­kategooria Käivitus­hind (€)
Kilu SPR 1 0,14
Räim HER 4 0,24
4b 0,14
4c 0,14
5 0,18
6 0,20
7a 0,14
7b 0,14
8 0,10
Tursk COD 5 0,75

Kehtestamise alus: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1379/2013, artikkel 31.

Ladustamisabi toetusmäär 2014. aastal on 152 €/t.

 

Viimati uuendatud: 11. juuni 2020