Sa oled siin

Uudised

16.01.2017|Maaeluministeerium

Maaelu arengukavast hakatakse toetama niisutussüsteemide rajamist

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaelu arengukava 2014–2020 raames makstava põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse määruse muutmise eelnõu. Muudatusega saab edaspidi taotleda toetust niisutussüsteemi ehitamiseks või rekonstrueerimiseks. Alates 2017....
Väike poiss hoidmas näpu otsas vaarikat.
12.01.2017|Maaeluministeerium

Turuarendustoetust hakkavad saama ka tunnustatud tootjarühmad

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile turuarendustoetuse määruse eelnõu, millega laiendatakse toetuse sihtrühma tunnustatud tootjarühmadele ja toetatavate tegevuste loetelu. Muudatuste eesmärk on suunata toetusvahendid veelgi enam ekspordi edendamiseks. „Ekspordi edendamine on...
Mesilane õiel.
10.01.2017|Maaeluministeerium

Maaeluministeeriumis tutvustati Organic Estonia ideekavandit

Maaeluministeeriumis toimus täna kohtumine huvigruppide ja sotsiaalpartneritega, kellele tutvustati Eesti mahemajanduse tervikprogrammi Organic Estonia ideekavandit. Kohtumisel osalenud toetasid ministeeriumi ettepanekut mahe-Eesti programmi käivitamiseks ning selle tarbeks meeskonna loomiseks....
Klaas piima laual.
06.01.2017|Maaeluministeerium

Maaeluminister kinnitas piimalehma kasvatamise otsetoetuse tingimused

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas piimalehma kasvatamise otsetoetuse määruse, millega said paika toetuse tingimused järgnevateks aastateks. Olulisema muudatusena hakkavad alates 2017. aastast saama toetust kuni 400 piimalehmaga farmid. Kui siiani maksti piimalehma kasvatamise otsetoetust kuni...
Kilud külmletis.
05.01.2017|Maaeluministeerium

MES hakkab kalandussektorile laenu andma

Valitsus andis tänasel istungil Maaeluministeeriumile nõusoleku Maaelu Edendamise SA-ga halduslepingu sõlmimiseks, mille järgi hakkab sihtasutus kalandussektori ettevõtjatele väljastama laene Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 vahenditest. Halduslepinguga volitatakse sihtasutust...
rohumaa
29.12.2016|Maaeluministeerium

Riik plaanib „euroheinategu“ 2019. aastast veelgi piirata

Maaeluministeeriumis on ettevalmistamisel otsetoetuste tingimuste muudatused, mis toovad kaheaastase üleminekuajaga alates 2019. aastast kohustuse põllumajandusmaa hooldamisel hekseldatud rohu koristamiseks täies ulatuses. Muudatused aitavad paremini suunata toetusi tegelikele...
kolm kalalaeva
28.12.2016|Maaeluministeerium

Kalanduse valdkonna innovatsiooni toetatakse 7 miljoni euroga

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 raames kalapüügi ja vesiviljeluse innovatsioonitoetuste määrused. Kalanduse valdkonna toote-, turu- ja protsessiinnovatsiooni toetatakse kokku 7 miljoni euroga. „Innovatsioonitoetuse eesmärk on aidata kaasa...
Kolm kalalaeva Peipsi järvel.
27.12.2016|Maaeluministeerium

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel taasavatakse koha- ja kalapüük avavee nakkevõrkudega

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas käskkirja, millega taasavab 28. detsembrist aasta lõpuni Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuva koha- ja kalapüügi avavee nakkevõrkudega. Maaeluminister taasavab kooskõlas kalapüügiseaduse § 49 lõikega 3 kohapüügi, sest pärast...
piimaklaas
24.12.2016|Maaeluministeerium

Erakorralise kohandamistoetuse eelnõu läks kooskõlastusringile

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile erakorralise kohandamistoetuse määruse eelnõu. Raskustes piima- ja sealihatootjatele makstakse 2017. aastal erakorralise kohandamistoetusena kokku 16,2 miljonit eurot kriisiabi. „Kriisiabi eesmärk on toetada raskustes olevaid piima- ja sealihasektoreid...
Maaeluministeeriumi majasilt.
23.12.2016|Maaeluministeerium

Konkursid Euroopa Liidu teaduskoostöövõrgustike raames

Välja on kuulutatud Euroopa Liidu teaduskoostöövõrgustiku ERA-Net CORE Organic Cofund projektikonkurss, peagi algavad teaduskoostöövõrgustike FACCE ERA-Net SURPLUS ja ERA-Net Cofund SUSFOOD2 projektikonkursid. ERA-Net CORE Organic Cofund projektikonkurss on alanud. Eeltaotluste esitamise...

Lehed