Kohustuslik ja vabatahtlik teave

Kauba tootja või turustaja peab õigusaktide nõuete kohaselt esitama ostjale toidu pakendil hulga teavet. See teave peab olema eesti keeles, ühetähenduslik, selgelt loetav ja ei tohi ostjat eksitada.

Toidukauba pakendil võib tootja või turustaja lisaks kohustuslikule teabele vabatahtlikult esitada ka muud teavet, näiteks kvaliteedimärke või toitumis- ja tervisealaseid väiteid. Ka vabatahtlikult esitatav teave ei tohi tarbijat eksitada – seegi peab olema ühetähenduslik, selge, vastama märgistamise nõuetele ja tuginema vajadusel teaduslikele andmetele.

Millist teavet toidu pakendilt kindlasti saab?

 • Toidu nimetus
  Viitab toidu olemusele ja eristab seda sarnastest toodetest. Lähemalt »
 • Koostisosad
  Teatavate koostisosade või koostisosagruppide kogus; nt selliste, mis on märgistusel sõnaliselt või pildiliselt rõhutatud või mida tarbija seostab toidu nimetusega. Lähemalt »
 • Allergeenid
  Allergiat või talumatust põhjustada võivad ained; esitatakse muudest koostisosadest selgelt eristuvana. Lähemalt »
 • Tarvitamisjuhis
  Juhul kui ilma selleta oleks toidu tarvitamine keeruline (nt serveerimise või valmistamise õpetus).
 • Säilimisaeg
  Minimaalse säilimisaja tähtpäev ("Parim enne…"/ "Parim enne … lõppu") või tarvitamise tähtpäev ("Kõlblik kuni…"). Lähemalt »
 • Säilitamise ja/või kasutamise eritingimused
  Näiteks "säilitada +2 … +6ºC juures", "avatuna säilib külmkapis 5 päeva".
 • Käitleja või tarnija andmed
  Toidu käitleja (s.t valmistaja, pakendaja või müüja) või Euroopa Liitu importija aadress ja (äri)nimi.
 • Päritolu
  Päritoluriik või täpsem lähtekoht (kohustuslik mõningatel  toitudel  või juhul, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada). Lähemalt »
 • Netokogus
  Toote kogus ilma pakendita ja glaseeraineta. Vedelatel toitudel mahu järgi (ml, l, cl), muudel toitudel massi järgi (g, kg). Vedelikus müüdava toidu puhul ka tahke põhikoostisosa netokogus.
 • Etanoolisisaldus
  Joogi etanoolisisaldus mahuprotsentides (% vol), kui see on üle 1,2%.
 • Toitumisalane teave
  Kohustuslik alates 13. detsembrist 2016. Vabatahtlikult võib seda esitada ka varem, aga ainult viisil, mis vastab toidualase teabe määruse (EL) nr 1169/2011 nõuetele. Lähemalt »

 

Viimati uuendatud: 20. veebruar 2018