Sa oled siin

Turuarendustoetuse raames valminud uuringud

Aeg Pealkiri/Kirjeldus Autor
2012-11-20 Eesti kartul. Kvantitatiivuuring (551.58 KB, PDF) Adell Taevas PR OÜ, Eesti Kartul MTÜ
2012-11-20 Kartulitarbimine. 15-74-aastase elanikkonna arvamuse küsitlus (1.54 MB, PDF) Turu-uuringute AS, Eesti Kartul MTÜ
2012-11-29 Jaekaubanduse seire 2012 - Läti (1.33 MB, PDF) TNS Emor, Eesti Toiduainetööstuse Liit MTÜ
2012-11-22 Jaekaubanduse seire 2012 - Eesti (1.85 MB, PDF) TNS Emor, Eesti Toiduainetööstuse Liit MTÜ
2012-11-29 Jaekaubanduse seire 2012 - Leedu (1.28 MB, PDF) TNS Emor, Eesti Toiduainetööstuse Liit MTÜ
2012-09-29 Toidumärkide reklaamitaju. 15-74-aastase elanikkonna arvamuse küsitlus (1.41 MB, PDF) Turu-uuringute AS, Eesti Toiduainetööstuse Liit MTÜ
2012-10-31 Võrumaa kartuli- ja köögiviljakasvatajate turustamisvõimaluste paranemine läbi turuinformatsiooni parema valdamise Võru ja Tartu linna näitel (1.44 MB, PDF) Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut, Võrumaa Talupidajate Liit MTÜ
2012-12-13 Eestimaise mee turupotentsiaali kaardistamine lähiturgudel (2.33 MB, PDF) Advisio Consulting, Võrumaa Talupidajate Liit MTÜ
2012-08-01 Tervislik toitumine ja toiduainete kvaliteedi kuvand (2.14 MB, PDF) Faktum & Ariko, Eesti Toiduainetööstuse Liit MTÜ
2011-10-30 EPKK kvaliteedimärkide uuring (815.48 KB, PDF) TNS Emor, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
2011-11-21 Sertifitseeritud seemne kasutamise olukord Eestis ning kasutamist mõjutavad tegurid seemnekasvatajate hulgas. Kvalitatiivuuring (560.83 KB, PDF) Seemneliit
2011-11-21 Jaekaubanduse seire 2011 - Eesti (1.7 MB, PDF) TNS Emor, Eesti Toiduainetööstuse Liit
2011-11-29 Jaekaubanduse seire 2011 - Läti (1.55 MB, PDF) TNS Emor, Eesti Toiduainetööstuse Liit
2011-11-29 Jaekaubanduse seire 2011 - Leedu (1.34 MB, PDF) TNS Emor, Eesti Toiduainetööstuse Liit
2011-09-30 Toidumärgid. 15- kuni 74-aastase elanikkonna küsitlus augustis 2011 (404.13 KB, PDF) Turu-Uuringute AS
2010-11-10 EPKK kvaliteedimärkide uuring (408.19 KB, PDF) TNS Emor
2010-11-25 Jaekaubanduse seire 2010 (3.33 MB, PDF) TNS Emor
2010-11-30 Toitumisharjumused Eestis: 2007-2010 trendid (387.95 KB, PDF) Faktum & Ariko
2010-11-30 Toitumisharjumused Lätis ja Leedus: 2007-2010 trendid (493.96 KB, PDF) Faktum & Ariko
2010-10-04 Eesti mee eratarbijate uuring 2010 (2.99 MB, PDF) Socio Uuringukeskus
2010-10-20 Läti ja Leedu tarbijate hoiakud ja käitumine jogurti- ja juustusegmendis (859.83 KB, PDF) Turu-uuringute AS
2010-10-28 Läti ja Leedu tarbijate väärtushinnangute analüüs (409.21 KB, PDF) Turu-uuringute AS
2010-10-30 Toidukleebise märkamine (452 KB, PPT) Turu-uuringute AS
2009-12-21 Jaekaubanduse ja jaekaubanduskampaaniate seire (260.67 KB, PDF) TNS Emor
2009-12-11 Tarbija reklaamitaju kriisiaja tingimustes (287.32 KB, PDF) Turu-uuringute AS
2009-12-10 Kvaliteedimärkide uuring (194.09 KB, PDF) TNS Emor
2009-12-30 Feromoonpüüniseid kasutades toodetud põllumajandstoodete ohutus, kvaliteet, omadused ja turustamisvõimalused (578.68 KB, PDF) Kersti Kahu, Polli Aiandusuuringute keskuse teadur
2009-12-30 Feromoonpüüniste ja neid kasutades toodetud põllumajandussaaduste eksportimise võimalused Rootsi (149 KB, DOC) Hagelin Grosshandel AB
2009-12-14 Feromoonpüüniste kasutusvõimalustest viljapuude kaitsel ja neid kasutades toodetud põllumajandussaaduste eksportimisvõimalustest Leedus (82 KB, DOC) Darina UAB
2009-12-30 Feromoonpüüniste kasutusvõimalustest viljapuude kaitsel ja neid kasutades toodetud põllumajandussaaduste eksportimisvõimalustest Soome (314.5 KB, DOC) Hermesinvest OÜ
2008-12-30 Alkoholitarbimisharjumused Eestis (310.5 KB, DOC) Faktum & Ariko
2008-10-30 Eesti tarbijate hoiakud jaebrändide suhtes (1.02 MB, PDF) TNS Emor
2008-12-30 Marjakasvatusalase turuinformatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine (1.67 MB, PDF) Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut
2008-09-09 Eesti elanike väärtushinnangud. Üldiste väärtushinnangute mõju ostu- ning tarbimiskäitumisele (1019.62 KB, PDF) TNS Emor
2008-09-18 Toidumärk "Parim Toiduaine (231.53 KB, PDF) Initiative/Via
2008-11-03 Kvaliteedimärkide uuring (204.85 KB, PDF) TNS Enor
2008-10-07 Tervisliku toitumise tähendus ja sisu Eesti tarbijaskonna seas (740 KB, DOC) Faktum & Ariko
2008-11-07 Toiduainete kvaliteedi kuvand Balti riikides (943.5 KB, DOC) Faktum & Ariko
2008-10-30 Rootsi toiduainete turu kirjeldus (2.05 MB, PDF) TNS Emor
2008-11-25 Tervisejahu turu-uuring (215.86 KB, PDF) RRR Invest OÜ

 

Viimati uuendatud: 23. aprill 2014