Ettevõtlus ja tööhõive

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2018-11-16 Projekti "Baltic Sea Food" uuringu lõpparuanne (1.27 MB, PDF)
2018-11-12 Kokkuvõte projekti "Baltic Sea Food" uuringu lõpparuandest (690.35 KB, PDF)
2018-02-12 Regionaalne SKP maakondade ja majandussektorite järgi (570.6 KB, PDF)
2017-06-05 Maa-asulate 15–74-aastaste tööhõive ülevaade, 2009–2016 (336.75 KB, PDF)
2016-12-19 Erinevad võimalikud päritolunimetuse, geograafilise tähise või garanteeritud traditsioonilise eritunnusega toidud ja joogid Eestis (451.64 KB, PDF)
2016-06-09 Maa-asulate 15–74-aastaste tööhõive ülevaade, 2009–2015 (505.33 KB, PDF)
2016-02-01 Valdade ettevõtete dünaamika, 2008–2014 (501.84 KB, PDF)
2015-09-25 15–74-aastaste tööhõive ülevaade 2008–2014 (288.91 KB, DOCX)
2015-04-27 Põllumajandusettevõtjate, sh investeeringutoetuse taotlejate finantsolukord 2015. aastaks (939.04 KB, DOCX)
2014-12-18 Maa-asulate tööturu ülevaade, 2007–2014 III kv (304.07 KB, PDF)
2014-11-20 Maa-asulate 15–74-aastaste tööhõive ülevaade, 2007–2014 II kv (895.91 KB, PDF)
2014-10-30 Tööjõu kasutamise intensiivsus 2007–2013 (400.15 KB, PDF)
2014-06-12 Tööhõive maa-asulates ja registreeritud töötud valdades 2009–2014 I kv (607.11 KB, DOCX)
2014-05-22 Valdade ettevõtete dünaamika 2007–2013 (259.25 KB, DOCX)
2014-04-11 Tööhõive ülevaade 2007–2013 (456 KB, DOC)
2014-02-27 Regionaalne SKP piirkondade ja majandussektorite järgi (1.5 MB, DOC)
2013-12-18 Maa-asulate tööturu ülevaade, 2007-2013 III kv (408.25 KB, PDF)
2013-12-16 Maapiirkonna äriühingute ja FIEde majandustulemuste muutuste ülevaade (423.98 KB, PDF)
2013-11-07 Maa-asulate 15-74-aastaste 2007–2013. aastate II kv. tööhõive ülevaade (360.31 KB, PDF)
2013-10-11 Valdade ettevõtete dünaamika 2007–2012 (903.49 KB, PDF)
2013-06-12 Ökonomeetriliste mudelite kasutamine toetuste mõju hindamiseks investeeringute teostamisele ja ettevõtjale jätkusuutlikusele. Uuringu I etapi aruanne (2.42 MB, PDF)
2013-05-31 Tööhõive maa-asulates ja registreeritud töötud valdades 2009–2013 I kv (2.54 MB, PDF)
2013-04-22 Tööhõive ülevaade 2006–2013 (525.17 KB, PDF)
2012-12-18 Maa-asulate tööturu ülevaade, 2006-2012 III kv (350.88 KB, PDF)
2012-11-29 Maa-asulate 15–74-aastaste tööhõive ülevaade, 2006–2012 II kv (254.05 KB, PDF)
2012-06-05 Tööhõive ülevaade 2006–2012, I kv (155.86 KB, PDF)
2012-05-07 Tööjõu kasutamise intensiivsus (347.57 KB, PDF)
2012-04-20 Koolitus- ja teavitustegevuste mõju põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris hõivatute konkurentsivõimele (1.2 MB, PDF)
Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.1 "Koolitus- ja teavitustegevused" rakendamis- ja küsitlustulemuste analüüs
2012-03-09 Maa-asulate 15–74 aastaste tööhõive ülevaade (177.11 KB, PDF)
2011-12-01 Maa -asulate 15–74 aastaste hõive dünaamika põhitöökoha asukoha, soo, tegevusalad ja hariduse järgi 2005–2010 (138.49 KB, PDF)
2011-10-29 Regionaalne SKP piirkondade ja majandussektorite järgi (514.22 KB, PDF)
2011-11-12 Valdade ettevõtted maakondade lõikes 2005–2010 (903.49 KB, PDF)
2011-10-10 Tööjõu kasutamise intensiivsus (205.15 KB, PDF)
2011-08-11 Tööhõive ülevaade 2011, II kv (211 KB, PDF)
2011-08-01 Ülevaade põllumajandustootjate tulundusühistutest Eestis 1995–2009 (9.18 MB, PDF)
2011-06-01 Tööhõive ülevaade 2006–2011 (142.37 KB, PDF)
2011-06-01 Töötleva ja teenindava sektori ettevõtted maapiirkonnas (229.23 KB, PDF)
2011-06-01 Tööhõive ülevaade 2006–2011 I kvartal (142.37 KB, PDF)
2010-06-14 Keskmine brutopalk ja tööjõukulu aastatel 2005–2010 (141.48 KB, PDF)
2010-04-21 Maapiirkonna ettevõtete arv ja struktuur Eestis (2003–2008) (1.6 MB, PDF)
2010-04-20 Muutused põllumajandussektoris 2007.–2009. aastatel (109.17 KB, PDF)
2010-02-26 Maa-asulate 2004–2009. aastate tööhõive ja töötuse ülevaade (245 KB, DOC)
2010-12-10 Tööhõive ülevaade 2010. aasta III kvartalis (187.59 KB, PDF)
2010-10-22 Tööhõive ülevaade 2010. aasta II kvartalis (111.35 KB, PDF)
2010-06-01 Tööhõive ülevaade 2010. aasta I kvartalis
2009-08-14 Tööturu ülevaade 2009. II kvartalis (100.98 KB, PDF)
2009-06-10 Tööturu ülevaade 2009. I kvartalis (89.07 KB, PDF)
2009-06-10 Eesti põllumajanduslike majapidamiste ülevaade (86.45 KB, PDF)
2009-06-10 Põllumajanduslike majapidamiste näitajad Euroopa Liidu riikides (83.12 KB, PDF)
2009-06-15 Tootlikus ja tööjõukulu (204.78 KB, PDF)
2009-06-10 Eesti põllumajanduslike majapidamiste ülevaade (86.45 KB, PDF)
2009-06-10 Põllumajanduslike majapidamiste näitajad Euroopa Liidu riikides (83.12 KB, PDF)
2009-06-15 Piirkondlik areng (149.1 KB, PDF)
2009-06-10 Tööpuudus Euroopa Liidus (10.56 KB, PDF)
2009-03-17 Maa-asulate 2004-2008 aastate tööhõive ja töötuse ülevaade (90.53 KB, PDF)
2009-04-21 Tegevuskava "Tööjõuressursi arendamine maamajandussektoris aastatel 2009–2013" (1.51 MB, PDF)
2008-09-12 Põllumajanduslike majapidamiste juhid, soo, vanuse ja tööaja järgi aastatel 2003–2007 (116.05 KB, PDF)
2008-08-15 Muutused põllumajanduslike majapidamiste struktuuris ja majapidamiste juhtide põllumajanduslikus ettevalmistuses aastatel 2001–2007 (96.77 KB, PDF)
2008-06-12 Maaettevõtluse ülevaade 2004–2008 (232.39 KB, PDF)
2009-06-11 Maaelu arengu toetuste (MAK 2007–2013 toetuste) rakendamine 2008. aastal (302 KB, PPT)
2008-06-11 Maaelu arengu toetuste (MAK 2007–2013 toetuste) rakendamine 2007. aastal (415 KB, PPT)
2008-06-12 Tööhõive maapiirkonnas: Tööhõive muutused maapiirkonnas aastatel 1990–2007 (159.36 KB, PDF)
2006-05-30 Maaettevõtluse lühiülevaade 2003–2006 (1.55 MB, DOC)

 

Viimati uuendatud: 14. august 2019