Toiduohutus

Eesti toiduohutuse valdkonna hetkeseisu väljaselgitamiseks tellib ministeerium temaatilisi uuringuid.

Lisaks tellis ministeerium aastatel 2001–2008 seiret toidus sisalduvate taimekaitsevahendite jääkide, dioksiinide, lisaainete ning teiste saasteainete kohta. Praegu tegeleb toidus sisalduvate saasteainete seirega Veterinaar- ja Toiduamet, kelle kodulehel saab tutvuda uuemate seirearuannetega.

 
Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2019

Toidu märgistamise ja toiduhügieeni uuring (3.87 MB, PDF)
RAIT Faktum & Ariko

2016 Kofeiini riskihinnang Eesti laste, noorte ja täiskasvanute seas vanuses 10-24 aastat (709.65 KB, PDF)
Tervise Arengu Instituut
2016 Toidu lisaainena kasutatavate nitritite (E 249–250) kvantitatiivne riskihinnang (1.18 MB, PDF)
Eesti Maaülikool
2015 Campylobacter spp., Listeria monocytogenes'i ja Shiga-toksiine tootva Escherichia coli'ga seonduvate toiduohutuse riskide hindamine Eestis (1.8 MB, PDF)
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
2014 Toorpiima ohutuse alane uuring Eestis (672 KB, PDF)
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
2014 Toidu märgistuse alase uuringu aruanne, juuni 2014 (1.02 MB, PDF)
TNS Emor
2013 Microbial risks to humans in Estonia in association with non-pasteurised milk consumption: Risk profile (252.63 KB, PDF)
2013

Toorpiima ohutuse alane pilootuuring Eestis (833.53 KB, PDF)
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

2011 Eksperthinnangu koostamine rannakalurite kokkupuutele dioksiinide ja dioksiinilaadsete polüklooritud bifenüülidega (466.5 KB, DOC)
2010 Rannakalurite toitumisuuring, mai 2010 (633.07 KB, PDF)
2006 Toidu märgistuse uuring 2006 (583.73 KB, PDF)
 

Taimekaitsevahendite jäägid

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2007-10-15

The Estonian Monitoring of Pesticide Residues in Food of Plant Origin: 2006 (341.67 KB, PDF)

2006-12-01 The Estonian Monitoring of Pesticide Residues in Food of Plant Origin: 2005 (348.7 KB, PDF)
2005-07-19 Taimekaitsevahendite (pestitsiidijääkide) jääksisalduse määramine puu- ja köögiviljades 2004 (1.57 MB, PDF)
2005-04-15 Taimekaitsevahendite (pestitsiidijääkide) jääksisalduse määramine puu- ja köögiviljades 2003 (563.13 KB, PDF)
2003-05-06 Taimekaitsevahendite (pestitsiidijääkide) jääksisalduse määramine puu- ja köögiviljades 2002 (660.09 KB, PDF)
2003-01-28 Taimekaitsevahendite (pestitsiidijääkide) jääksisalduse määramine puu- ja köögiviljades 2001 (640.24 KB, PDF)
 

Dioksiinid toidus

Aastast 2007 tegeleb toidus sisalduvate dioksiinide seirega Veterinaar- ja Toiduamet.

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2008-10-30 Dioksiinide ja dioksiinitaoliste polüklooritud bifenüülide ühendite sisalduse hindamine Eesti kalades, kalatoodetes ja piimas 2008.a. (115.43 KB, PDF)
2008-08-04

Dioksiinide ja dioksiinitaoliste polüklooritud bifenüülide ühendite sisalduse hindamine Eesti kalades, kalatoodetes, lihas, võis ja munades 2007. a (219.26 KB, PDF)

2006-12-18 Dioksiinide ja dioksiinitaoliste polüklooritud bifenüülide ühendite sisalduse hindamine Eesti kalades, akvakultuurides, lihas, piimas, võis ja kalaõlis 2006. a (5.38 MB, PDF)
2006-05-02 Dioksiinide ja dioksiinisarnaste polükloreeritud bifenüülide sisalduse hindamine Eesti rannikumere kalades 2005. a (422.28 KB, PDF)
2005-01-01 Dioksiinide ja dioksiinisarnaste polükloreeritud bifenüülide ühendite sisalduse hindamine Eesti rannikumere kalades 2004. a (157.53 KB, PDF)
2004-01-01 Dioksiinide ja dioksiinide sarnaste polükloreeritud bifenüülide (PCB) sisaldused Eesti rannikumere kalades 2003. aastal (139.93 KB, PDF)
2003-02-01 Dioksiinide sisaldus Läänemere räimes ja kilus 2002. aasta sügisel (742.5 KB, DOC)
2002-06-13 Dioksiinide sisalduse määramine kalades 2002. aasta kevadel (345.5 KB, DOC)
 

Lisaained toidus

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2009-11-13

Toidu kvaliteedi ja ohutuse seire 2008 (316.71 KB, PDF)

2008-05-19 Lisaainete seire 2007. aastal (333.9 KB, PDF)
2007-01-01

Lisaainete seire 2006. aastal (322.83 KB, PDF)

2006-01-01 Lisaainete seire 2005. aastal (338.85 KB, PDF)
2005-01-01 Lisaainete seire 2004. aastal (1.14 MB, PDF)
2004-01-01 Lisaainete seire 2003. aastal (1.29 MB, DOC)
 

Saasteained toidus

Aeg Pealkiri/Kirjeldus
2009-11-13

Saasteainete seire 2003-2008 (480.38 KB, PDF)

2009-11-13 Toidu kvaliteedi ja ohutuse seire 2008 (316.71 KB, PDF)
2008-05-20 Saasteainete seire 2007 (400.31 KB, PDF)
2007-01-01 Saasteainete seire 2006. aastal (387.34 KB, PDF)
2006-01-01 Saasteainete seire 2005. aastal (403.88 KB, PDF)
2005-01-01 Saasteainete seire 2004. aastal (985.9 KB, PDF)
2004-01-01

Saasteainete seire 2003. aastal (1.13 MB, DOC)

 

Viimati uuendatud: 11. detsember 2019