Põllumajandus ja maaelu

Ühistegevus Eesti põllumajandussektoris

Väljaande fail (5.64 MB, PDF)

Välja andis: Eesti Maaülikool
Koostas: Jaan Leetsar, Jüri Krusealle, Kaie Laaneväli, Merle Saaliste,
Rando Värnik
Tartu 2013

 

Maaparandusrajatuste tüüpjoonised (2., täiendatud ja parandatud trükk)

Väljaande fail (8.87 MB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Koostas: Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS
Kaasrahastasid: Riigimetsa Majandamise Keskus, Põllumajandusamet
Nõustas: Eesti Maaparandajate Selts
Tallinn 2013

 

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 rakendamise tulemusi

Väljaande fail (4.12 MB, PDF)

Väljaannet rahastati Eesti maaelu arengukava 2007-2013 tehnilise abi vahenditest püsihindamise tegevustele

Välja andis: Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut Põllumajandusministeeriumi tellimusel
Koostasid: Jaana Prants, Mati Mõtte, Risto Räisa, Kersti Aro
Fotod: Raiko Aste, Anne Põder, Ave Bremse, Jaana Orin, Helis Luik
Kujundas: Neway AD
Tartu 2013

 

Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 Leader meetme raames antav projektitoetus 2012

Väljaande fail (1.08 MB, PDF)

Välja andis: Maamajanduse Infokeskus
Koostas: Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostöös
Põllumajandusministeeriumi ja Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Ametiga

 

Poollooduslikud kooslused. Kaitse ja hooldus

Väljaande fail (1.06 MB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Autorid: Tiina Talvi ja Tõnu Talvi
Kujundas: Hele Hanson-Penu
Kaanefotod: Tõnu Talvi, Ago Ruus
Joonistused: Tiina Talvi
Tallinn 2012

 

Väike maaturismi taskuraamat

Väljaande fail (1.26 MB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Kujundas: Hele Hanson-Penu
Fotod: Ago Ruus, Ahto Neidek, Eda Tammjärv, Eve Salumaa, Heli Viedehof, Kai Kalmann, Marilin Pehka, Mart Ruumet, Miko Oja, Riina Rand, Timo Anis, Toomas Pärle, Ülle Puusta, Mart Reimann, www.rannatee.ee
Tallinn 2012

 

Märka Leaderit: Maaelu arengukava 2007-2013 parim Leader projekt 2011

Väljaande fail (2.93 MB, PDF)

Välja andis: Maamajanduse Infokeskus
Kujundas: Auratrükk
Fotod: Erik Lööper, Krista Kõiv, Ermo Lood, Tiit Koha, Gitta Veber, Peeter Sink, Ants Maripuu, Kersti Põllu, Ahto Sooaru, Toomas Reede, Vadim Vlassov ja Ave Bremse
Jäneda 2011
 

Eesti maaettevõtluse arengusuunad viimaste aastate majandustrendide valguses : Konverentsi „Uus ajajärk maaettevõtluses“ materjalid, 9. veebruar 2011, Pärnu

Väljaande fail (2.42 MB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Kujundas: Hele Hanson-Penu
Fotod: Ülle Puusta, Ramon Reimets, Katrin Rannik, Timo Anis, Eve Salumaa
Tallinn 2011

 

Pärandkultuur - Loodus ja inimene

Väljaande fail (1.74 MB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Koostas: Jürgen Kusmin
Kujundas: Hele Hanson-Penu
Tallinn 2011

 

Leaderi edu. Eesti Leader 2007-2010

Väljaande fail (122.2 MB, PDF)

Välja andis: Maamajanduse Infokeskus
Kujundas: Koidu Pilve ja Erik Lööper
Fotod: kohalikud tegevusgrupid ja erinevad autorid
Jäneda 2010
 

Soovitusi kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna strateegia arendamiseks Leader-meetme raames

Väljaande fail (890.36 KB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Koostas: Rivo Noorkõiv, Karin-Liis Haljaste, Ülo Randaru, Veiko Sepp
Kujundas: Hele Hanson-Penu
Tallinn 2010
 

Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetmete rakendamise ülevaade: Meetmed 1.2, 1.4.1, 1.4.2, 3.1

Väljaande fail (330.91 KB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Koostas: Põllumajandusministeerium
Kujundas: Hele Hanson-Penu
Tallinn 2010

 

Kiviaia rajamine, taastamine ja hooldamine

Väljaande fail (1.35 MB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Autorid: Dan Lukas, Madis Rannu
Kujundas: Ulla Säre
Fotod: Dan Lukas, Madis Rannu
Tallinn 2010

 
Nõu andjast nõustajaks: Käsiraamat põllumajandusnõustajatele

Nõu andjast nõustajaks: Käsiraamat põllumajandusnõustajatele. 2. trükk

Väljaande fail (907.69 KB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Autorid: Kristel Jalak, Kadri Kõiv
Kaanepilt: M. C. Escher
Kujundas: Hele Hanson-Penu
Tallinn 2008
 

 

Maaparandusrajatiste tüüpjoonised

Väljaande fail (7.87 MB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Koostas: Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS
Kujundas: Hele Hanson-Penu
Fotod: Genadi Vasiljev
Tallinn 2008

 

Kohaliku initsiatiivi arendamine - Leader-lähenemine

Soovitused kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna strateegia koostamiseks

Väljaande fail (805 KB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Kujundas: Hele Hanson-Penu
Tallinn 2007
 

Leaderi edulood Euroopa Liidus. Käsiraamat

Väljaande fail (978.37 KB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Kirjutas: Marina Kaas, Karmel Jõesoo, Mirjam Kodi, Kerstin Liiva, Reilika Lelov, Toomas Lelov
Kujundas: Hele Hanson-Penu
Tallinn 2007
 

Juhend maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatiste kavandamiseks. I osa : Põllumajandusliku hajureostuse leviku ja erosiooni tõkestamine ning looduskahjude vähendamine

Väljaande fail (1.3 MB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Koostas: Koit Alekand
Kujundas: Hele Hanson-Penu
Tallinn 2007

 

Meetme 3.4 raames maaparandussüsteemide rekonstrueerimise ja omanikujärelevalve tegemise juhend

Väljaande fail (703.17 KB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Koostas: Eesti Maaparandajate Selts
Kujundas: Hele Hanson-Penu
Tallinn 2006

 

Sõnnikuhoidlate ehitamine

Väljaande fail (5.55 MB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Koostas: Vello Luts
Kujundas: Janno Lamus
Joonised: Vello Luts, Toomas Kuul, Taavi Leola
Tallinn 2006

 

Põllul, laudas, meiereis : Maaelu ülesandevihik alg- ja keskastme koolilastele

Väljaande fail (1.74 MB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Koostasid: Riina Annus, Ruth Metsallik ja Neidi Tõkke
Illustreeris: Riina Annus
Tallinn 2005

 

Hea põllumajandustava

Väljaande fail (1.09 MB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Tallinn 2005

 

Abiks RAK meetme 3.3. taotlejale maaturismiettevõtlusega alustajale

Väljaande fail (585.43 KB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Tallinn 2005

 

Abiks meede 3.4 taotlemisel maaparandusühistutele

Käsiraamat

Väljaande fail (327.12 KB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Koostas: Evald Ratassepp
Tallinn 2005

 

Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikumaksumused RAK meetme 3.4 rakendamisel

Väljaande fail (1.05 MB, PDF)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Koostas: Agu Paal, Genadi Vassiljev, Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo
Tallinn 2005

 

Küla arengukava koostamine meetmest 3.5 toetuse saamiseks

Väljaande fail (661.5 KB, DOC)

Välja andis: Põllumajandusministeerium
Tallinn 2005

 

Viimati uuendatud: 7. mai 2015