Sa oled siin

Arvo Aller: Euroopa ühine põllumajanduspoliitika peab arvestama liikmesriikide poolt juba saavutatud edusammudega

21. juuli 2020 - 15:49
Foto: pixabay

Eile, 20. juulil toimunud Euroopa põllumajandus- ja kalandusnõukogu (AGRIFISH) istungi keskseteks teemadeks olid seekord ühise põllumajanduspoliitika reformipakett ja arvamuste vahetus strateegia „Talust taldrikule“ üle.

Maaeluminister Arvo Aller toonitas oma sõnavõtus taas kord, et komisjoni soovitused ühise põllumajanduspoliitika asjus peavad arvestama liikmesriikide juba võetud meetmetega ja saavutatud edusammudega ning olema piisavalt paindlikud uute meetmete võtmisel.

„Näiteks arutelul kõneks olnud ökokavade rakendamisel on oluline jätta nimekiri avatuks, et liikmesriigid saaksid rakendada sekkumisi oma vajadusest lähtuvalt, milleks Eesti puhul oleks happeliste põllumaade lupjamine,“ tõi välja Avo Aller.

„Toetuste arvestamise referentsaastana tuleks kasutada võimalikult hilist aastat, näiteks aastat 2018. Samas ei tohiks komisjoni soovitused tugineda ainult referentsaastaga seotud aritmeetilistele arvutustele, vaid liikmesriikide tulemusi tuleks võrrelda ka Euroopa Liidu keskmisega,“ märkis Aller oma sõnavõtus.

Euroopa rohelise kokkuleppe keskmesse asetatud strateegia „Talust taldrikule“ peaks pikemas perspektiivis suunama inimeste tarbimisharjumusi, et aidata kaasa eurooplaste püüdlustele tervisliku, õiglase ja keskkonnasäästlikult toodetud toidu järele.

„Eesti on suure hulga mahetootjate tõttu sellel teel juba olnud keskmisest edukam; sellega tuleb uute toetuste rakendamisel kindlasti arvestada. Suund on meil üks, aga vajadus täiendavate pingutuste järele erinev,“ ütles Eestit kohtumisel esindanud maaeluminister Aller.

Ambitsioonika strateegia „Talust taldrikule“ eesmärkide suunas liikumisel ei tohi unustada, et ühisel põllumajanduspoliitikal (ÜPP) ja ühisel kalanduspoliitikal (ÜKP) on kestliku toidusüsteemi tagamise toetamise kõrval ka teised eesmärgid ning arvestada tuleb ka kaasnevate sotsiaal-majanduslike aspektidega. „Kõige aluseks peab olema hästi läbi mõeldud ning liikmesriikide eripärasid arvestav ühine põllumajanduspoliitika,“ rõhutas minister Aller oma kõnes.

Eilsel ministrite kohtumisel anti ülevaade ka põllumajandusturgude olukorrast Euroopa Liidus ja kuulati ära uue eesistuja tegevusprogramm.

Veel uudiseid samal teemal

Vaade õhust Maaeluministeeriumi hoonele.
31.07.2020|Maaeluministeerium

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlejad saavad taotleda müügikäibe vähenemise hüvitist

Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas määruse, mis võimaldab kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevatel ettevõtjatel taotleda koroonaviiruse puhangust tingitud müügikäibe vähenemise osalist hüvitamist.

Avatud talude päeva tunnusgraafika.
21.07.2020|Maaeluministeerium

Avatud talude nädalavahetusel tehti külastusrekord

18. ja 19. juulil oli üle Eesti külastajatele avatud 281 talu, kuhu tehti nädalavahetusel kokku üle 213 000 külastuse. Tegu on praeguseks kuuendat järjestikust aastat toimunud avatud talude päeva külastusrekordiga.