Sa oled siin

Arvo Aller tutvustas Riigikogule „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavaga aastani 2030“

24. november 2020 - 17:27
Hommikupäike udusel heinamaal.
Foto: Silvi Arold.

Riigikogu tänasel, 24. novembri täiskogu istungil tutvustas maaeluminister Arvo Aller põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030, mille üldeesmärk on, et Eesti toit oleks eelistatud, keskkond ja elurikkus hoitud, toidusektori ettevõtted edukad ning maa- ja rannakogukonnad elujõulised.

„Arengukava visioon „Eesti toit on hinnatud ja maal on hea elada!“ lõimib soovitud tulevikupildis omavahel kestliku toidutootmise ja toimiva maaelu seosed. Üht ei ole teiseta,“ tõi välja Arvo Aller. Ministri sõnul on visiooni kohaselt hea mainega Eesti toidu järele aastal 2030 nõudlus nii kodu- kui ka välisturgudel, mis tagab kõigile tarneahelas osalejatele piisava sissetuleku toodetud saaduste, toidu ja pakutavate teenuste eest. „Head maaelu iseloomustab atraktiivne elu- ja ettevõtluskeskkond, kus on võimalik teha hästi tasustatud ja mitmekesist tööd ning tegutsevad ühtehoidvad aktiivsed kogukonnad. Seetõttu on aastal 2030 elu maal väärtustatud, arenenud ja jõukas ning seal on ruumi nii suurtele kui ka väikestele ettevõtetele, kes panustavad maamajanduse arengusse,“ sõnas minister.

Arvo Aller rõhutas Riigikogu ees peetud kõnes, et põllumajandus, kalandus, vesiviljelus, toiduainetööstus ja toidukultuur on kogu Eesti elanikkonda hõlmavad valdkonnad, millel oli ja on oluline osa Eesti maa- ja rannarahva ajaloolises identiteedis ning inimeste heaolu ja elukeskkonna, sealhulgas Eesti maastike kujundamises.

Alleri sõnul peab kokku lepitud üldeesmärgi saavutamiseks olema põllumajandus- ja kalandussektori ning toidutööstuse toodang väga kvaliteetne, uuenduslik ning toodetud keskkonnasäästlikult. „Selleks on vaja rohkem koostööd nii valdkondade sees kui ka eri sektorite vahel ning rakendada tuleb uusimaid teadustulemusi ja parimaid võimalikke tehnoloogiaid,“ lisas maaeluminister.

Kõne kokkuvõttes toonitas minister, et käimasolev kriis on taas kord näidanud, kuivõrd oluline strateegiline valdkond iga riigi jaoks on kodumaine põllumajandus, kalandus ja toidutööstus. „Eesti maaelu ja  majanduse hoidmine ning kaasajastamine on suurel määral võimalik üksnes kõigi ministeeriumide, Riigikogu, ettevõtlussektori, kogukonnaühenduste ja ülikoolide koostöös. Vaid üheskoos suudame seista selle eest, et elu Eestimaa kõigil 45 000 ruutkilomeetril edeneks ja areneks – et Eesti maa elaks!“ sõnas maaeluminister Arvo Aller.

„Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ eelnõu on koostatud üle kolme aasta ja viie ministri poliitilisel juhtimisel. Arengukava seob kokku üle kolmekümne senise eri arengudokumendi. Arengukava koostamises on osalenud üle 500 oma ala asjatundja enam kui 150 Eesti organisatsioonist. 

Maaeluministri Riigikogu ees peetud kõne terviktekstiga saad tutvuda Maaeluministeeriumi kodulehel (PDF).

Veel uudiseid samal teemal

08.01.2021|Maaeluministeerium

Virtuaalne taimetervise foorum

Maaeluministeerium korraldab 13. jaanuaril virtuaalse foorumi taimetervise teemal.

04.01.2021|Maaeluministeerium

Uuel aastal jõustuvad mitu õigusakti, millega muudetakse järelevalvetasusid

2021. aasta alguses hakkavad kehtima mitu õigusakti, mis toovad tootjatele kaasa järelevalvetasude ja riigilõivu muutusi.