Sa oled siin

Avaldati järg käitlejale mõeldud toidu märgistamise juhendile

6. september 2021 - 14:07
Vaade õhust Maaeluministeeriumi hoonele
Foto: Simo Sepp / Maaeluministeerium

Sel kevadel avaldas Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) käitlejatele mõeldud juhendi toidu märgistamise teemal, mis on nüüdsest kättesaadav ka eesti keeles. Tegemist on järjega juhendi esimesele osale.

Juhendi teises osas käsitletakse tarbijale antavat teavet toidu säilitamistingimuste ja tarbimise kohta pärast toidupakendi avamist või külmutatud toidu sulatamist.

Euroopa Liidus tekib igal aastal keskmiselt 88 miljonit tonni toidujäätmeid. Kõige enam toidujäätmeid tekib kodumajapidamistes, kuid hinnanguliselt 60% neis ära visatud toidust kõlbab tegelikult veel süüa. Toidu nõuetekohane märgistus ning tarbija parem teavitamine toidu säilitamistingimustest ja tarbimisjuhistest tagab toiduohutuse ning aitab vähendada toidu raiskamist.

EFSA juhend sisaldab otsusepuud, mis aitab toidukäitlejal otsustada, kas pärast pakendi avamist kehtiva tarbimistähtaja ja säilitamistingimuste märkimine on asjakohane. Osa toitude tarbimistähtaeg peaks pärast pakendi avamist olema ohutuse eesmärgil lühem kui avamata pakendis toote esialgne „parim enne“ või „kõlblik kuni“ tähtpäev.

Samuti sisaldab juhend nõuandeid, mida toidukäitleja saab tarbijale anda külmutatud toidu sulatamise heade tavade, säilitamistingimuste ja sulatatud toidu tarbimise tähtaja kohta. Toiduohutuse seisukohast peaks sulatamise heade tavade järgimine minimeerima patogeensete mikroorganismide kasvu ning toidu ja kontaktpindade saastumist nendega.

Toidukäitlejale mõeldud juhendi "Suunised säilimisaja märgistuse ja sellega seotud toidualase teabe kohta: 2. osa (toidualane teave)" eestikeelne tõlge valmis Maaeluministeeriumi tellimusel ning sellega saab tutvuda ministeeriumi kodulehel. Ingliskeelse originaali saab kätte Euroopa Toiduohutusameti veebilehelt.

Veel uudiseid samal teemal

Veised karjamaal.
01.12.2021|Maaeluministeerium

Jõustuv veterinaarseadus ettevõtjatele suuri muudatusi kaasa ei too

Täna, 1. detsembril jõustub uus veterinaarseadus, millega koondatakse ja ajakohastatakse senised loomatervise valdkonna õigusaktid ning viiakse need kooskõlla Euroopa Liidu loomatervise määruse nõuetega.

Vaade õhust Maaeluministeeriumi hoonele
01.12.2021|Maaeluministeerium

Maaeluministeerium taotleb maksuametilt ja pankadelt vastutulekut raskustesse sattunud toidutootjatele

1. kuni 7. detsembrini saavad sealiha- ja piimatootjad taotleda COVID-19 puhangust tingitud erakorralist toetust kogusummas 5,5 miljonit eurot. Lisaks taotles Maaeluministeerium nii Maksu- ja Tolliametilt kui ka pankadelt vastutulekut ettevõtjatele keerulise olukorra leevendamiseks.